Nieuws
Zendingsdienst 18 november 2012
06-11-2012 15:32
Op 18 november 2012 organiseert de zendings- en evangelisatiecommissie een zendingsdienst in de St. Vitus.
Centraal in deze dienst zal staan dat kleine beetjes helpen een groot verschil kunnen maken. Wij zullen u in deze dienst informeren over ons zendingsproject in Colombia. Het belooft een interessante dienst te worden.
Aanvangstijdstip is 9.30 in de St. Vitus en ds. Nijendijk uit Midlum zal in deze dienst voorgaan.
Wij nodigen u van harte uit de zendingsdienst mee te maken.
Extra informatie
Voor het project dat wij als commissie ondersteunen in Colombia is er ook een uitgezonden medewerker actief te weten ds. Henk Vijver. Op 15 november 2012 in de Grote Kerk in Leeuwarden vertelt ds. Henk Vijver over zijn ervaringen in Colombia en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Om 19.30 is er inloop met koffie en thee. Tussen 20.00 – 22.00 vertelt ds. Henk Vijver over zijn ervaringen en is er gelegenheid om vragen te stellen/ na te praten. Info: weblog van Henk Vijver op www.kerkinactie.nl/blogvijver . De zendings- en evangelisatiecommissie beveelt deze avond zeer bij u aan en nodigt u van harte uit deze avond mee te maken.
Tot ziens op 15 en of 18 november 2012.
Namens de zendings- en evangelisatiecommissie Email adres commissie eczc@pgstiens.nl
Vorming en Toerusting over Gustav Mahler met concertbezoek
05-11-2012 21:39
Vorming en toerusting over Mahler met concertbezoek
Op woensdag 12 december inleiding met ds. Jaap Overeem op de Blikken 3, aanvang 20.00 uur;
Op zaterdag 15 december Concertbezoek Noord Nederlands Orkest in de Harmonie. Kosten ca 25 euro (incl. ticket, consumptie en vervoer)
Opgave vóór 15 november bij ds. Jaap Overeem, tel 058-2895763/jcovereem@gemeentewerken.net
Voor nadere informatie zie ook de Twaklank.
Hekwerk St. Vituskerk geplaatst
05-11-2012 12:27
Het hekwerk rondom de begraafplaats van de St. Vituskerk is, na lange afwezigheid, teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats. Na een goede coating ziet het hek er weer uit als nieuw:
“Poedercoaten is een elektrostatisch proces waarbij staal, verzinkt staal en aluminium wordt gecoat in de elke gewenste kleur. Poedercoaten is slag- en slijtvast, kleurrijk en esthetisch en heeft een lange levensduur”.
De afgelopen tijd is het hekwerk in twee fasen gedemonteerd, gecoat en teruggeplaatst.
In de tussenliggende periode was de begraafplaats ‘afgesloten’ door een rood/wit lint.
Onder bezielende leiding van koster Cees Buisman hebben Rommert, Jan, Tjeerd, Luuk, Hendrik, Jelte en Feike er een gezellige, doch werkzame happening van gemaakt.
Mannen, hartelijk dank!!!
Voor een fotoreportage hiervan zie Fotogalerij
Verslag Martin Brand 21 oktober “De Hege Stins”
31-10-2012 23:02
Voor een verslag van de dienst lees hier verder
Wisseling van de wacht in het pastoraat
18-10-2012 09:24
Op zondag 7 oktober 2012 nam ds. Janny van Dijken in De Hege Stins afscheid van onze gemeente/kerkgemeenschap. Na het vertrek van ds. Bart Ramaker per 1 februari 2009 was zij benaderd met de vraag of zij niet tijdelijk voor twee dagen in de week de vacature binnen de toen nog Gereformeerde Kerk van Stiens wilde invullen. Hoewel ze al met (vervroegd) emeritaat was nam ze dat aanbod graag aan. Met ingang van mei 2010 werd haar tijdelijke contract met 2,5 jaar verlengd, nu bij de nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Stiens. Per 1 november 2012 is zij op de leeftijd van 68 jaar nu echt met emeritaat gegaan.
Op zondag 14 oktober 2012 werd Tine de Vries uit Nijemirdum officieel in de Sint Vituskerk ‘in de bediening gesteld’ zoals dat formeel in de kerkorde wordt aangeduid. Zij is per 1 oktober 2012 voor een periode van vier jaar aangesteld als kerkelijk werker met, naast het gewone werk in de gemeente, als specifiek aandachtsveld het ouderenpastoraat.
Sommige mensen denken dat zij hier ook zal voorgaan in de eredienst, maar dat is dus niet het geval, daar is ze niet toe bevoegd. Wel gaat zij begrafenis-/crematiediensten leiden. Zij heeft een HBO-opleiding theologie gevolgd en heeft dezelfde functie al een aantal jaren in enkele andere gemeenten vervuld. Ze is inmiddels in de pastorie aan de Ophirstrjitte komen wonen.
Van beide feestelijke diensten is een fotoverslag te vinden onder Fotogalerij.