Aanmelden/afmelden als lid
Aanmelden
Bent u op welke manier dan ook in aanraking gekomen met onze geloofsgemeenschap en zou u wel deel willen uitmaken van onze gemeente, dan kan dat natuurlijk. U bent van harte welkom! U kunt daartoe contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker werkzaam in de sectie waarin u woont. Zij bespreken dan met u de formele inschrijving bij het Kerkelijk Bureau. Zij zijn als volgt te bereiken:
- predikant - vacature
- kerkelijk werker mevr. Tine de Vries, Ophirstrjitte 30, telefoon 06-53705559
Protected email address

U kunt zich desgewenst ook rechtstreeks aanmelden bij:
Dhr. A. Brouwer
Linebeamleane 6
9051 SV Stiens
tel. 058 2572000
Protected email address

Afmelden
Voor uitschrijving als lid kunt u rechtstreeks contact opnemen met het: Protected email address