Aanmelden/afmelden als lid
Aanmelden
Bent u op welke manier dan ook in aanraking gekomen met onze geloofsgemeenschap en zou u wel deel willen uitmaken van onze gemeente, dan kan dat natuurlijk. U bent van harte welkom! U kunt daartoe contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker. Zij bespreken dan met u de formele inschrijving bij het Kerkelijk Bureau. Zij zijn als volgt te bereiken:
- predikant ds. J.H. Verwaal, kantooradres St. Vitushûs, Langebuorren 1, Stiens, tel. 06-28273030, e-mailadres: jak.verwaal@planet.nl
- kerkelijk werker mevr. Tine de Vries, kantooradres De Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens, telefoon 06-53705559
Protected email address

U kunt zich desgewenst ook rechtstreeks aanmelden bij:
Mw. W. van der Tuin-Kooistra
Protected email address

Afmelden
Voor uitschrijving als lid kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met mw. Van der Tuin
Protected email address