Kerkhof
Het kerkhof ligt rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens.

Het beheer hiervan wordt uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de beheerder van het kerkhof: J.G. Liefrink, Protected email address tel.: 0630390330 of de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, L. Tilma,
Protected email address of Protected email address

Regl. begraafplaats 01042024 tarieven

De tarieven voor het algemeen onderhoud aan het kerkhof en de graven worden jaarlijks per 1 april verhoogd met de CBS index.
Het College van Kerkrentmeesters heeft op 4 december 2023 het Reglement voor het beheer van het kerkhof van de Protestantse Gemeente te Stiens en de bijbehorende Tarievenlijst aangepast
Zie voor het Reglement en de bijbehorende Tarievenlijst bovenstaande link.

Het kerkhof - de stinzenplanten – en het beleid van het College van Kerkrentmeesters daarin.
Ons kerkhof heeft een unieke uitstraling door de bomenkrans die van verre al is te zien. Wie dichterbij komt ziet dat de hof deels is begroeid met stinzenplanten. Deze historische beplanting geeft dan vanaf januari tot en met mei er volop bloei is van verschillende soorten stinzenplanten. Dit is zeer uitzonderlijk voor een kerkhof en wij zijn trots op dit fenomeen. Ook landelijk is er waardering uitgesproken over het geheel van de Kerk en Hof met aantekening van de historische stinzenbeplanting. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ons kerkhof de status van Cultureel erfgoed gegeven. Wij zijn zeer vereerd.
Het hebben van zoveel bijzondere planten op ons kerkhof geeft dat we vroeg in het jaar al kunnen genieten van veel bloemen die deels al in januari bloeien, zoals de gele Winterakoniet, de Sneeuwklokjes en de paarse-witte Bonte krokus. Dit stopt niet, de ene na de andere soort komt in bloei, zoals de roze en witte Holwortel. Tot begin mei staan er volop stinzenplanten te bloeien.
Wij zijn trots op zoveel moois op ons kerkhof maar we erkennen dat het beeld in april en mei er iets overgroeid uitziet. Als beheerders van dit erfgoed, de stinzenplanten, weten we dat deze maanden nodig zijn om de planten van genoeg energie te voorzien om volgend jaar weer volop te kunnen bloeien.
In de laatste weken van mei worden de planten gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Wij hebben dan weer een strakkere hof waar grafmonumenten volop tot hun recht komen. Deze werkwijze heeft begrip bij heel veel omstanders en gebruikers. Wij krijgen soms vragen over dit “onkruid” als de stinzenplanten uitgebloeid zijn. Met het delen van deze informatie hoopt het College dat u een beter begrip krijgt wat betreft het onderhoud van het kerkhof.

Kerkhof
Plantjes