Nieuwsberichten
Begraven
05-12-2022 11:34
Begraven in Stiens
Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een herzien reglement van de begraafplaats rond de Sint Vituskerk goedgekeurd. Dit reglement gaat in per 1 januari 2023.
Belangrijke wijzigingen zijn:
o De mogelijkheid om bij leven graven te reserveren op het kerkhof. Zodra een graf gereserveerd wordt, betaalt u daarvoor een jaarlijkse bijdrage.
o Er zijn urnenveldjes beschikbaar in rij 1.
o Per 1 januari 2024 gaat ook een belangrijke wijziging in van artikel 15 www.pgstiens.nl/Organisatie/Begraafplaats
o Afkoop kosten onderhoud algemene begraafplaats en verlengen grafrecht kan nu ook voor langere termijn dan 10 jaar.

Zoals gebruikelijk zijn de jaarlijkse tarieven aangepast aan het inflatiecijfer en sommige tarieven zijn (meer) kostendekkend gemaakt. Wilt u meer weten over het begraven en de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze beheerder, de heer Liefrink:
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst - Week 48
04-12-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 4 december 2022.

Kerkbalans 2023 - Kerk in balans
30-11-2022 17:46
Het zijn spannende tijden, ook voor het College van Kerkrentmeesters. We bereiden ons voor op de actie Kerkbalans 2023. Deze actie is voor onze gemeente van levensbelang omdat hieruit het grootste deel van onze inkomsten komt. Daarnaast worden we geconfronteerd met veel hogere uitgaven op met name de posten voor de salarissen, de energiekosten en de huisvesting. Zoals het er nu voor staat sluit de begroting in 2023 met een tekort van minstens € 30.000.
Energieke Gemeente
28-11-2022 11:59
Een energieke gemeente
Onze gemeente bruist van energie. We zorgen er voor dat we samen gemeente zijn door allerlei activiteiten, bijeenkomsten, vieringen en huisbezoeken te organiseren. Naast menskracht gebruiken we daarvoor ook gebouwen die we verwarmen en verlichten. Voor de energielevering hebben we een jaarlijks contract afgesloten dat op 31 december aanstaande afloopt. U begrijpt het vast al: onze nota zal volgend jaar waarschijnlijk verhoogd worden met 400% ten opzichte van 2022. Gelukkig besparen we al veel kilowattuur elektriciteit door de zonnepanelen op het dak van De Hege Stins. Om een indruk te geven waar we het over hebben: De Hege Stins heeft het afgelopen jaar bijna 8000 KWh stroom gebruikt. De zonnepanelen hebben 11.513 KWh stroom terug geleverd. De teller van het gas staat op ruim 10.000 m3. Bij de Vituskerk gaat het om ruim 2700 KWh stroom en ruim 4000 m3 gas.

We zijn dus genoodzaakt om een besluit te nemen om de kosten te drukken. We ontkomen er ook niet aan om andere maatregelen te nemen. Daarom zullen we op 12 december een besluit nemen om de huurders van ruimtes in onze gebouwen een energietoeslag op te leggen. Ook zullen we kijken naar andere besparingsmogelijkheden. Welke dat zijn zullen we zo snel mogelijk in de nieuwbrief vermelden.
Hebt u tips of een welgemeend advies dan lezen we dat graag via Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst - Week 47
27-11-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 27 november 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...