Nieuwsberichten
Gemeenteberaad 20 maart DHS
29-02-2024 21:14
Rectificatie datum gemeenteberaad op woensdag 13 maart
In de Twaklank van februari staat de uitnodiging voor een gemeenteberaad op woensdag 13 maart aansluitend aan de bidstond. Wegens organisatorische omstandigheden is het gemeenteberaad een week verschoven naar woensdag 20 maart om 20.00 uur.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Tea Stapert, scribaat
Kerkdienst 15-02-2024
25-02-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 25 februari 2024 vanuit De Hege Stins.

Paasproject kinderen 2024
16-02-2024 15:21
Paasproject kindernevendienst - “Ga je mee op weg naar Pasen?”
Ga je mee op weg naar Pasen? Dat betekent een weg van lijden, stil staan, zonden, bidden en stil zijn. Maar onderweg kom je ook langs vergeving, vertrouwen, hoop, licht, groeien en heel veel liefde. De weg loopt niet uit op de dood, maar op het nieuwe leven!

Elke zondag in de 40-dagentijd komt er een nieuwe hanger in de paastak bij. Met daarop elke keer een nieuwe verbeelding, die verwijst naar de weg die Jezus moest gaan.
Op zondag 18 februari gaat het over: Hij voor mij. Op de hanger staat een hart afgebeeld.
Op 25 februari gaan we het hebben over: Uw genade is mij genoeg. De hanger geeft een kruik weer.
Vandaag, 3 maart, vertellen we de kinderen over Liefde was het. De hanger die in de boom komt te hangen geeft brood en wijn weer.
Vandaag, 10 maart, gaat het over Om onze zonden. De hanger geeft een doornenkroon weer.
Op 17 maart krijgen de kinderen te horen wat Jezus zijn laatste woorden waren: ‘Het is volbracht’. De hanger geeft een kruis weer.
Zondag 24 maart is het feest. Hosanna voor de Koning! Op de hanger staat een afbeelding van een palmtak
Zondag 31 maart vertellen we de kinderen dat Hij is opgestaan. De hanger geeft een weggerolde steen bij het graf weer.
Je bent niet alleen tour
15-02-2024 19:59
Vrijwilligers gezocht
Op zondagavond 17 maart, van 20.00-22.00 uur is de ‘Je bent niet alleen tour’ in Stiens. Voor jong en oud. Hoor het eeuwenoude verhaal van Barabas en Jezus en maak kennis met Lieke. Ze lopen ieder tegen hun eigen grenzen(eenzaamheid, angst, minderwaardigheid) aan. Pas als ze dat aan Jezus geven mogen ze hoop en nieuw leven vinden bij Hem. Ga naar www.nietalleentour.nl voor meer informatie.
Voor de kinderen die iets jonger zijn is er een kidsevent. Op zondag 17 maart van 14.00-16.00 uur in de Schieringenhal in Leeuwarden. Het programma bestaat uit dans en er komt een zandkunstenaar.
Om dit evenement in Stiens mogelijk te maken hebben we u en jou nodig. We zijn opzoek naar discipelmakers en praktische helpers.
o Als discipelmaker blijf je langere tijd in contact met nieuwe gelovigen. Op zondag 17 maart is er een instructie om 16.00 uur.
Praktische hulp is nodig bij de volgende activiteiten:
o Podium opbouwen 8.30-9.30 uur
o Stoelen klaarzetten 13.30-15.00 uur
o Koken voor 4 personen
o Steward 19.00-22.30 uur
o EHBO-er 19.00-22.30 uur
o Ruimte opruimen en afbreken 22.15-00.00 uur
Opgeven kan via www.thegodstory.org/doe-mee, of in de hal van de kerk. De inschrijving sluit als er voldoende aanmeldingen zijn.
Beleef Pasen als nooit tevoren. Doe mee, laat het iedereen weten en kom op zondagavond 17 maart.
De Kerkenraad PG Stiens
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...