Huisstijl
Met het starten van de Protestantse Gemeente te Stiens is er direct ook gekeken naar het maken van een huisstijl. Als basis is de huisstijl van de PKN genomen, echter ontstond ook de behoefte om een eigen identiteit te creëren. Dat komt terug in het logo. Naast een logo zijn ook kleuren en lettertypes belangrijk bij de uitstraling van de identiteit. Daarnaast zijn er een aantal bestanden gemaakt die handig zijn om te gebruiken.