Predikant en kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt per 1 augustus 2016 nog slechts over twee predikantsplaatsen. Deze worden ingevuld door:

Ds. J.C. Overeem
Protected email address
De Blikken 3
tel. 058-2895763

Kerkelijk werker
Mw. T. de Vries
Protected email address
Ophirstrjitte 30
9051 LW Stiens
tel. 06-53705559