Predikant en kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt per 1 november 2018 nog slechts over een pastor in de persoon van mw. T. de Vries. De functie van predikant is vacant.

Noot: ds. J.C. Overeem is per 1 november 2018 vertrokken als predikant van onze gemeente en is in dienst getreden van Talant (onderdeel van Zorggroep Alliade) als geestelijk verzorger te Stiens.