Predikant en kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt per 1 augustus 2016 nog slechts over twee predikantsplaatsen. Deze worden ingevuld door: