Predikant en kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt per 1 november 2018 nog slechts over een pastor in de persoon van mw. T. de Vries. De functie van predikant is vacant.

In verband met deze vacature is in januari 2020 mw. da. R. van Zessen benoemd tot ambulant predikant voor onze gemeente. Dit houdt in dat zij voor 16 uur per week voor de periode van een jaar werkzaam zal zijn ter ondersteuning van mw. De Vries. Haar taken liggen op het pastorale vlak en Bijbelstudie.
Da. Van Zessen is daarnaast op parttime basis predikant in Norg en Veenhuizen. Zij woont met haar gezin in Loppersum en is bereikbaar op tel.nr. 06-48480271 of per e-mail via riannevanzessen@gmail.com.