Levensboek
We hebben als Protestantse gemeente te Stiens in 2015 een levensboek in gebruik genomen. Alle namen van de gemeenteleden die sinds eind 2009 zijn overleden of zijn gedoopt staan erin. Vier avonden lang was de monumentale St. Vituskerk in het midden van Stiens open om mensen de gelegenheid te geven de namen bij te schrijven. Het waren bijzondere avonden. Er klonk muziek, er was koffie en mensen konden een kaars aansteken.

Mensen zijn heel verschillend, dat blijkt al uit de manier waarop zij hun namen bijschrijven. Sommige families mochten zelfs in beide kanten van het boek hun namen bijschrijven. Boeiend om te lezen wat mensen allemaal opschrijven bij de opmerkingen.

Het begin en het einde
Uitklapbaar
Het inschrijven