Nieuwsberichten
Regenboogviering 16 juni Waalse Kerk
06-06-2024 11:43
PERSBERICHT REGENBOOGVIERING
zondag 16 juni 2024
thema: Aan tafel is altijd plek voor meer

aanvang 11:00 uur (kerk open vanaf 10:30)
in de Waalse Kerk te Leeuwarden
Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

Deze regenboogviering is een samenwerking van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden en de werkgroep geloof en homoseksualiteit Friesland, zie ook:
oecumenischebasisgemeenteleeuwarden.nl
werkgroepgh.nl
info bij ds. Ulbe Tjallingii: 06-14859557

Flyer Palmpasen 24 maart 2024
19-03-2024 17:20
Net zoals elk jaar vieren wij ook dit jaar palmpasen en dat doen wij op 24 maart.
Palmpasen is een feestelijke dag, er wordt stil gestaan bij de intocht van Jezus waar hij als koning wordt binnen gehaald in Jeruzalem.
Tijdens de dienst staan wij samen met de kinderen stil bij het verhaal van palmpasen en de symboliek van de voorwerpen, die aan het kruis komen te hangen.
Het verzoek is om zelf een kruis van huis mee te nemen en bij voorkeur al leuk versierd met crepe papier of leuke gekleurde lintjes. Tijdens de dienst wordt voor de rest gezorgd.
Na de dienst vertrekken wij in optocht naar een van de zorglocaties in Stiens en dit jaar gaan wij naar Alliade, Ieleane 10. In optocht zullen we een rondje maken langs de woonhuizen en daarna ontmoeten gemeenteleden en bewoners elkaar in de kantine, waar een lekker kopje koffie, thee en limonade op ons staat te wachten. Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen heerlijk spelen in de sportruimte, die naast de kantine zit.
Wij hopen jullie te mogen ontmoeten aankomende zondag. Samen maken wij er weer een mooie dag van.
Een lieve warme groet, namens de kindernevendienst,
Chantal Osinga
Paasproject kinderen 2024
16-02-2024 15:21
Paasproject kindernevendienst - “Ga je mee op weg naar Pasen?”
Ga je mee op weg naar Pasen? Dat betekent een weg van lijden, stil staan, zonden, bidden en stil zijn. Maar onderweg kom je ook langs vergeving, vertrouwen, hoop, licht, groeien en heel veel liefde. De weg loopt niet uit op de dood, maar op het nieuwe leven!

Elke zondag in de 40-dagentijd komt er een nieuwe hanger in de paastak bij. Met daarop elke keer een nieuwe verbeelding, die verwijst naar de weg die Jezus moest gaan.
Op zondag 18 februari gaat het over: Hij voor mij. Op de hanger staat een hart afgebeeld.
Op 25 februari gaan we het hebben over: Uw genade is mij genoeg. De hanger geeft een kruik weer.
Vandaag, 3 maart, vertellen we de kinderen over Liefde was het. De hanger die in de boom komt te hangen geeft brood en wijn weer.
Vandaag, 10 maart, gaat het over Om onze zonden. De hanger geeft een doornenkroon weer.
Op 17 maart krijgen de kinderen te horen wat Jezus zijn laatste woorden waren: ‘Het is volbracht’. De hanger geeft een kruis weer.
Zondag 24 maart is het feest. Hosanna voor de Koning! Op de hanger staat een afbeelding van een palmtak
Zondag 31 maart vertellen we de kinderen dat Hij is opgestaan. De hanger geeft een weggerolde steen bij het graf weer.
Nieuwe Startdienst 11 feb
25-01-2024 20:34
Nieuwe Startdienst: 11 februari!
Op 11 februari is er een nieuwe Startdienst. Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep Toekomst van de kerk. In de dienst laten we zien hoe een eredienst er uit kan zien op basis van de resultaten van de enquête. De dienst begint om 9.30 uur en na de dienst is er een programma en vervolgens wordt de barbecue aangestoken.
Voor een goede start is koffie of thee met wat lekkers onmisbaar. Wij willen je vragen je eigen mok, een gevulde koffie- of theekan en wat lekkers mee te nemen. Dan kan dit genuttigd worden tijdens de dienst!

Graag tot 11 februari!
Dankdienst mevr. A. Bil-Dijkstra
15-05-2023 09:30
Dit is de dankdienst van mevr. A. Bil-Dijkstra op 15 mei 2023 vanuit De Hege Stins.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...