Nieuwsberichten
Uitnodiging 24 juni 2018.
19-06-2018 21:44
Uitzenddienst van Henk en Anne-Mieke Spaan-Mulder als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie naar de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda.
Voor meer info zie: Uitnodiging uitzenddienst SPAAN 24 juni 2018
Top 2000 dienst 27 mei DHS
25-05-2018 09:00
Top 2000 dienst 27 mei in De Hege Stins.

Voor het derde achtereenvolgende jaar brengen dominee Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een avondvullend programma voor een kerkdienst. Nu met het thema “Welcome to the hotel”. De songs van de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van de radio. Bijvoorbeeld liedjes als Another Brick in the Wall van Pink Floyd, Hotel California van de Eagles en The Alan Parsons Project krijgen en andere/diepere lading in deze dienst. Dit alles verbonden met lezingen uit de Bijbel en vervlochten in een actuele preek. Het resultaat is verrassend.

De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
27 mei 19.30 uur
Toegang is vrij (er wordt gecollecteerd)
U bent van harte uitgenodigd
De Evangelisatie en zendingscommissie Stiens
HA met Debrecen 26 maart 2018 SV
01-04-2018 21:30
Via Fotogalerij kunt u enkele foto's bewonderen.
De Stille Week in de Sint Vitus 26 maart - 31 maart
22-03-2018 11:44
Thema: drager zijn van een boodschap
Zie:
Sing in 18 maart 19.30 DHS
22-02-2018 11:45
Sing in met Jiddisch muziekgezelschap Samoosara op 18 maart 19.30 in De Hege Stins.
Voor meer info zie: Samoosara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...