Nieuwsberichten
Dankdienst Ymkje Osinga-Sijtsma
14-04-2021 22:35
Dit is de dankdienst van Ymkje Osinga-Sijtsma. In verband met de haperende livestream, heeft de familie verzocht deze video ook op deze wijze aan te bieden.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Stille Week 2021 29 maart - 4 april
26-03-2021 12:37
‘Geboeid zijn door…het verhaal van Hem en hem/haar’.
In Verbinding


Wat zien we. Wat horen we. Wat merken we op en nemen we mee vanuit de vespers, de dienst op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om daarna, de dag van de Opstanding Paaszondag 4 april, te kunnen en mogen vieren.
Kerkdiensten in coronatijd
04-03-2021 23:57
Donderdag 25 februari 2021 hebben wij de 13e Corona Nieuwsbrief ontvangen van Classis Fryslân.

In de Nieuwsbrief wordt het bericht doorgegeven van de landelijke kerk dat per direct alle gemeenten weer maximaal dertig bezoekers kunnen ontvangen. Het Breed Moderamen van onze Classis sluit zich van harte aan bij de adviezen.

Het Moderamen (van PG Stiens) heeft deze adviezen deze week besproken. Het Moderamen heeft besloten om dit keer de adviezen van de Classis niet te volgen, om de volgende redenen:

De besmettingscijfers stijgen en volgens experts zitten we in de derde golf.
De landelijke kerk adviseert dat “kwetsbaren en risicogroepen de diensten online (blijven) volgen”.
We gaan dus tot nader order door met onze online kerkdiensten. Omdat het Moderamen wel een stapje vooruit wil zetten is besloten dat vanaf komende zondag (7 maart) lectoren en voorzangers wel weer in de kerk aanwezig mogen zijn.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat
Corona Nieuwsbrief 13 Classis Fryslân
26-02-2021 00:14
Aan allen

't Kan verkeren... We zijn verheugd u vandaag Coronabrief nr 13 te kunnen sturen!

Mei hertlike groetnis,
Janny Brinkman
scriba classis Fryslân

Corona Nieuwsbrief 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...