Nieuwsberichten
Paasproject kinderen 2024
16-02-2024 15:21
Paasproject kindernevendienst - “Ga je mee op weg naar Pasen?”
Ga je mee op weg naar Pasen? Dat betekent een weg van lijden, stil staan, zonden, bidden en stil zijn. Maar onderweg kom je ook langs vergeving, vertrouwen, hoop, licht, groeien en heel veel liefde. De weg loopt niet uit op de dood, maar op het nieuwe leven!

Elke zondag in de 40-dagentijd komt er een nieuwe hanger in de paastak bij. Met daarop elke keer een nieuwe verbeelding, die verwijst naar de weg die Jezus moest gaan.
Op zondag 18 februari gaat het over: Hij voor mij. Op de hanger staat een hart afgebeeld.
Op 25 februari gaan we het hebben over: Uw genade is mij genoeg. De hanger geeft een kruik weer.
Vandaag, 3 maart, vertellen we de kinderen over Liefde was het. De hanger die in de boom komt te hangen geeft brood en wijn weer.
Vandaag, 10 maart, gaat het over Om onze zonden. De hanger geeft een doornenkroon weer.
Op 17 maart krijgen de kinderen te horen wat Jezus zijn laatste woorden waren: ‘Het is volbracht’. De hanger geeft een kruis weer.
Zondag 24 maart is het feest. Hosanna voor de Koning! Op de hanger staat een afbeelding van een palmtak
Zondag 31 maart vertellen we de kinderen dat Hij is opgestaan. De hanger geeft een weggerolde steen bij het graf weer.
Nieuwe Startdienst 11 feb
25-01-2024 20:34
Nieuwe Startdienst: 11 februari!
Op 11 februari is er een nieuwe Startdienst. Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep Toekomst van de kerk. In de dienst laten we zien hoe een eredienst er uit kan zien op basis van de resultaten van de enquête. De dienst begint om 9.30 uur en na de dienst is er een programma en vervolgens wordt de barbecue aangestoken.
Voor een goede start is koffie of thee met wat lekkers onmisbaar. Wij willen je vragen je eigen mok, een gevulde koffie- of theekan en wat lekkers mee te nemen. Dan kan dit genuttigd worden tijdens de dienst!

Graag tot 11 februari!
Dankdienst mevr. A. Bil-Dijkstra
15-05-2023 09:30
Dit is de dankdienst van mevr. A. Bil-Dijkstra op 15 mei 2023 vanuit De Hege Stins.

Pinksteren 2022 - Kaatsveld
30-05-2022 23:58
Herdenkingsdienst 4 mei 2022 in de Sint Vituskerk
01-05-2022 11:39

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de komende herdenkingsdienst weer in volle gang. Op woensdag 4 mei organiseren wij weer als vanouds de herdenkingsdienst in de St. Vituskerk in Stiens. Deze dienst begint om 19.00 uur en staat in het teken van het herdenken van de slachtoffers, en het bezinnen op de rijkdom van de vrijheid die wij bezitten. De dienst zal worden geleid door Da. Thea Tholen-Haagsma, ook zullen enkele scholieren hun medewerking geven aan deze dienst.

De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door dhr A. Minnertsma.

Wij nodigen u allen hartelijk uit om deze dienst bij te wonen.

Na de dienst vertrekken we met elkaar in een stille tocht naar het oorlogsmonument op de Langebuorren. Hier kan eenieder die dat wil zich aansluiten voor de Dodenherdenking bij het monument. Om 20.00 zal hier de Taptoe worden gespeeld, waarna we 2 minuten stil zijn. Na het Wilhelmus zal hier een kranslegging worden gedaan, iedereen is dan uitgenodigd om zelf ook een bloem of bloemen neer te leggen bij het monument.

Wij hopen u allen te ontmoeten op 4 mei.

Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...