Contact
Bezoekadres kerkgebouwen:
De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
Tel.: 06-15536467

Voor reserveringen van kerk of zalen:
Mw. Sita Veninga-van der Lep, tel: 06-15536467
Protected email address

Bezoekadres:
St. Vituskerk
Pieter Jellessingel 1
9051 BV Stiens

Voor reserveringen van kerk of St. Vitushûs:
Mw. Sita Veninga- van der Lep, tel: 06-15536467
Protected email address.

Postadressen: zie onderstaand

Kerkenraad
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

College van Diakenen
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Voor meer en uitgebreide contactadressen zie onder: organisatie / diaconaat / pastoraat