Contact
Bezoekadres kerkgebouwen:
De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
Tel.: 058-2572194

Voor reserveringen van kerk of zalen:
Mw. Arma Regeling-Tienstra, tel. 06-83772036
Protected email address

Bezoekadres:
St. Vituskerk
Pieter Jellessingel
9051 BV Stiens

Voor reserveringen van kerk of St. Vitushûs:
Mw. Arma Regeling-Tienstra, tel. 06-83772036
Protected email address.

Postadressen: zie onderstaand

Kerkenraad
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

College van Diakenen
Postbus 44
9050 AA Stiens
Protected email address

Voor meer en uitgebreide contactadressen zie onder: organisatie / diaconaat / pastoraat