Kerkdiensten
Datum:
12-05-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
F. Hartmann, Nes (Ameland)
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Roel Rauwerda
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
KIA Binnenlands Diaconaat
2e collecte:
Kerk