ANBI
Naam Instelling: Protestantse Gemeente te Stiens
Postadres: Postbus 44
9050 AA Stiens
RSIN nr.: 821696154
Vestigingsplaats: Stiens
Begindatum: 24-12-2009
KvK-nummer van de landelijke Protestantse Kerk: 3025 8482.
Registratienummer gemeente Stiens: PKN LRP 95920000
E-mail: Protected email address
Beleidsplan CvK 2019-2023
Protestantse Gemeente Stiens ANBI publicatie 2021

Naam Instelling: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stiens
Postadres: Postbus 44
9050 AA Stiens
RSIN nr.: 003747402
Vestigingsplaats: Stiens
Begindatum: 01-01-2008
E-mail: Protected email address
Beleidsplan CvD 2019-2023
Diaconie PG Stiens ANBI publicatie 2022
Aanvullende info: Algemene gegevens

In Ordinantie 11 van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) staat ondermeer het volgende: “De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen.

Staatscourant: Staatscourant ANBI.
Giftenaftrek ANBI/SBBI maart 2019: blg-879064
Belastingdienst: Giftenbesluit 2014 ANBI