Kerkdiensten
Datum:
28-04-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk