Bij overlijden
Als u deze pagina bezoekt, omdat een familielid van u is overleden, hierbij onze welgemeende condoleances namens de Protestantse Gemeente van Stiens. We hopen dat deze informatie u in deze moeilijke omstandigheden kan helpen om bij de juiste persoon terecht te komen. En mocht het zo zijn dat u informatie zoekt of mogelijkheden aan het verkennen bent rondom een overlijden, dan hopen wij van harte dat u die informatie hier vindt.

In goed overleg met de predikant of de kerkelijk werker is veel mogelijk. Uitgangspunt is uw wens, opdat u in de periode rondom een overlijden zo goed mogelijk kan worden begeleid.

Praktisch gezien is er bij onze gemeente een taakverdeling tussen de kerkelijk werker en de predikant. Is de overledene jonger dan 60 wilt u dan contact opnemen met de predikant, is de overledene ouder dan 60 neem dan contact op met de kerkelijk werker? Natuurlijk kan hier in goed overleg van worden afgeweken.
Ds. Jak Verwaal, tel: 06-28273030
Tine de Vries, kerkelijk werker, tel: 06-53705559

Wat is er mogelijk
Wat betreft de invulling van de afscheidsdienst zien we de afgelopen jaren een verandering optreden. Traditionele diensten worden nog zeker gehouden, maar daarnaast wordt er momenteel vaker gevraagd naar toevoegingen. Te denken valt aan medewerking van de familie zelf, orgel- of pianomuziek. Verder is de mogelijkheid tot het inzetten van YouTube-opnames. Veelal is het een samenspel tussen deze mogelijkheden. Dit doen we in samenspraak met de voorganger en nogmaals, de wens en verwachting van de familie. De liederen en teksten worden tevens in nauw overleg gekozen.

De afscheidsdienst kan worden gehouden in de Sint Vituskerk of De Hege Stins. De begraafplaats ligt rondom de Sint Vituskerk. Meestal wordt gekozen voor de kerk waar de overledene eertijds vaak kwam.
De Hege Stins biedt gelegenheid om na de dienst en begrafenis aan de genodigden consumpties naar keuze en wens aan te bieden. Wanneer de afscheidsdienst en begrafenis in en rondom de Sint Vituskerk worden gehouden kan ook zeker worden gekozen voor een moment van rust en consumptie in De Hege Stins. De kerken staan dicht bij elkaar en zijn beide gemakkelijk bereikbaar. Ook is er bij beide kerken voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Mocht de wens zijn de dienst van afscheid in een crematorium te houden dan is ook dat zeker mogelijk.

Het contact over de gebouwen, de kerken, en de begraafplaats wordt doorgaans gelegd door de begrafenisondernemer. Mocht u het op prijs stellen van tevoren de kerken te bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de kosters via telefoonnummer: 06-15536467.

Wanneer u van tevoren contact wenst met degene die over de begraafplaats gaat, dan kunt u contact opnemen met dhr. J.G. Liefrink, tel: 06-30390330.