Bidden
Hier vind je diverse handreikingen die je kunnen helpen om te bidden.

Bedrijfsgebed
http://bedrijfsgebed.typepad.com
De website Bedrijfsgebed is bedoeld om christenen te steunen in hun christen-zijn in hun werksituatie. Gebed speelt daarin een sleutelrol. Over 'bidden op het werk' vindt u op onderstaande website alle relevante informatie. De visie daarbij is: 'in elk bedrijf of organisatie met twee of meer christenen een eigen bidstondgroep.'
Maar christen zijn op je werk is ook meer dan 'alleen maar' bidden. En 'samen bidden' is véél meer dan 'alleen maar' bidden...

Gebedsboekje
http://www.biblesociety.org/index.php?id=8
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) geeft elk jaar een Gebedsboekje uit. Het is de vertaling van het Prayers Booklet, dat wordt samengesteld door de United Bible Societies. Het Gebedsboekje is gratis aan te vragen bij het NBG.

Onze Vader
http://www.ikonrtv.nl/pastoraat/algInfo.asp?oId=631
Een gebed is niet een eindpunt, het is eerder een begin. Jezus leert de mensen om Hem heen het gebed dat we 'Het Onze Vader' zijn gaan noemen. Hoe kan Jezus aan alle mensen ná Hem, één en dezelfde tekst geven om te bidden? Zijn alle mensen dan hetzelfde?
Is het Onze Vader nog wel van deze tijd?

Dit project ‘Onze Vader’ wil laten zien, dat dit éne, oude gebed zoveel dimensies heeft, dat het elke eeuw, elk jaar en elke dag weer anders is.