Jaarklank
Eenmaal per jaar, aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen, verschijnt het informatieblad 'Jaarklank'. In dit blad staat veel achtergrondinformatie over de diverse werkzaamheden en activiteiten, de organisten en pastores, de samenstelling van het moderamen, de aanspreekpunten van de vele commissies en teams, bankrekeningen, e-mailadressen, kortom alles over de interne organisatie van de kerk.
Daarnaast ook nog een overzicht van de koren en muziekbands en diverse verenigingen /organisaties die een sterke band hebben met de kerk of de leden daarvan.
Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij de redactieleden.

De redactie bestaat uit:
Luuk Blaakmeer
Trompethoarn 22
tel. 06-30742950
Klaas Bremer (coördinatie)
Tulipastrjitte 31
tel. 06-19528136