Jaarklank
Eenmaal per jaar verschijnt aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen het informatieblad ‘Jaarklank’. Hierin vindt u naast enige historische gegevens over de beide kerkgebouwen allerlei informatie over het gemeenteleven in z’n algemeenheid en de kerkelijke organisatie, namen en adressen van de predikanten, organisten, kosters, leden van het moderamen, bestuursleden van diverse colleges, commissies en werkgroepen, rekeningnummers, sectie-indelingen, het jeugdwerk etc.. Het blad is bedoeld als handig naslagwerk.

Jaarklank 2017-2018.pdf

Redactie:

Dhr. K.H. Bremer - coördinator - Tulipastrjitte 31, tel. 058-2572670
Mw. J. de Witte - de Groot, Treem 4, tel. 058-2572016
Dhr. R.L. Blaakmeer, Trompethoarn 22, tel. 058-2572497

op de foto van links naar rechts; de heer Gelmers maakt niet meer deel uit van de redactie