Het nieuwe gebed 'Onze Vader'
Het gebed 'Onze Vader' komt rechtstreeks uit de Bijbel, want het is gewoon een bijbeltekst. Als uitvloeisel van de nieuwe bijbelvertaling - zo'n 10 jaar geleden - is ook dit gebed in een nieuw jasje gestoken mede als gevolg van nieuwe vertaalinzichten.
Een opvallende wijziging is die over de vergeving. Sprak de oude tekst over "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", de nieuwe tekst zegt: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was". De essentie hiervan is dat vergeving van God alleen lukt als we zelf bereid zijn anderen te vergeven, we moeten dus bij onszelf beginnen!

Het nieuwe gebed luidt nu als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat Uw Naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons
uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.

Amen