Memoriazondag
Dit zijn de namen……

De Protestantse Gemeente te Stiens staat elk jaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij de namen van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Op de laatste zondag voor advent, het feest van verwachting en uitkijken naar de geboorte van Jezus Christus, kijken wij nog eens terug naar wat er achter ons ligt en wie wij hebben moeten achter laten.

Wij geloven dat geen mens voor niets geleefd heeft. Wij staan geschreven in de palm van Gods hand. God blijft onze namen noemen. Het is de manier waarop Hij zich bekend maakt. God liet aan Mozes weten wie Hij was door de namen te noemen van Abraham, Izaäk en Jakob, terwijl zij al lang waren heengegaan.

Zo willen wij ook de namen blijven noemen. Dat is heel bijbels. “Dit zijn de namen” vormen de eerste woorden van het bijbelboek Exodus. In het Hebreeuws is “Dit zijn de namen” (Shemoot) ook de naam van het bijbelboek.

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn….