Ouderen
Berichten van overlijden en verhuizing kunt u doorgeven aan het Kerkelijke Bureau.

Verjaardagsviering.
Sinds begin 2013 kennen we de gemeenschappelijke verjaardagsviering. Eenmaal per kwartaal wordt er zo’n viering gehouden voor/met iedereen die in het vorige kwartaal 75 jaar of ouder is geworden. De viering bestaat uit een vesper in de kerk gevolgd door een genoeglijk samenzijn met een hapje en een drankje in de ontmoetingsruimte. Ook is er gelegenheid voor een persoonlijke inbreng in de vorm van een gedicht, muzikale bijdrage of een spelletje. Op deze manier wordt vanuit het pastores-team aandacht besteed en inhoud gegeven aan de verjaardagen van de oudere garde.

Kerkelijke menukaart
Voor de ouderen die doorgaans alleen aan tafel zitten organiseert de diaconie maandelijks een groepsmaaltijd. De informatie hierover vindt u onder Diaconaat > Activiteiten.

Koffie-uurtje
In de zomermaanden wordt er in De Hege Stins voor de ouderen een paar keer een koffie-uurtje gehouden. Informatie daarover in het zomernummer van Twaklank.