College van Kerkrentmeesters
In Ordinantie 11 van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) staat ondermeer het volgende: “De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen.

Hieronder ziet u enkele links. Als u daarop klikt, vindt u de informatie over de genoemde financiële zaken van onze gemeente, inclusief het beleidsplan.