Video
Gedurende de coronaperiode is de inlogcode niet meer nodig om de livestream te volgen.

Kerkdiensten in beeld
Vanaf nu kunt u ook op elke plaats in de wereld, mits er een aansluiting op internet is, de kerkdiensten in de St. Vituskerk en De Hege Stins volgen op het moment dat ze plaatsvinden.
Dat kan door te gaan naar www.pgstiens.nl/Video en in te loggen met de gebruikersnaam: video en het wachtwoord: videopgstiens
Daarna klikt u op een van beide beeldjes om de video te kunnen zien. U kunt zelf kiezen welke dienst u wilt volgen. Ook zijn we zeer benieuwd naar uw ervaringen.

De collecte kan ook overgemaakt worden op NL54 RABO 0395 4773 95 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens. Zonder speciale vermelding wordt uw gift evenredig verdeeld tussen de eerste en de tweede collecte.

De Hege Stins

St. Vituskerk