Video
Gedurende de coronaperiode is de inlogcode niet meer nodig om de livestream te volgen.

Kerkdiensten in beeld
Vanaf nu kunt u ook op elke plaats in de wereld, mits er een aansluiting op internet is, de kerkdiensten in de St. Vituskerk en De Hege Stins volgen op het moment dat ze plaatsvinden.
Dat kan door te gaan naar www.pgstiens.nl/Video en in te loggen met de gebruikersnaam: video en het wachtwoord: videopgstiens
Daarna klikt u op een van beide beeldjes om de video te kunnen zien. U kunt zelf kiezen welke dienst u wilt volgen. Ook zijn we zeer benieuwd naar uw ervaringen.

De collecte kan ook overgemaakt worden op NL54 RABO 0395 4773 95 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens. Zonder speciale vermelding wordt uw gift evenredig verdeeld tussen de eerste en de tweede collecte.

We ervaren, met name vanuit De Hege Stins, telkens vaker een trage, instabiele internetverbinding, waardoor de livestream niet snel genoeg verspreid kan worden. We zijn hier mee bezig, maar dit vereist ook het leggen van een nieuwe kabel. Wanneer deze gelegd zal worden is nog niet bekend.
Alle diensten worden opgenomen, en worden – meestal 2 uur na de dienst – via deze website alsnog aangeboden.


De Hege Stins

St. Vituskerk