Gemeente Groei Groepen
Vanaf oktober 2007 zijn we in Stiens, vanuit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, gestart met Gemeente Groei Groepen. Het thema was "In de voetsporen van Mozes"'. Het materiaal wordt uitgegeven door de landelijke werkgroep Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels zijn er in Stiens een aantal enthousiaste groepen gaande. De groepen bestaan uit ongeveer 8 á 9 personen, jongeren en ouderen, en ze komen éénmaal per twee of drie weken bijeen. Ook wordt genoemd materiaal gebruikt bij catechese groepen, hetgeen bij de jeugd goed aanslaat. De groepen zijn in de loop der jaren meer of minder zelfstandig gaan werken.
Gezien de reacties van deelnemers is het heel goed om zo met elkaar in gesprek te zijn en te groeien in je persoonlijk geloofsleven en elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Alles tot opbouw van onze kerkelijke gemeente.
We hopen dat nog meer mensen mee gaan doen met dit fijne en belangrijke gemeentewerk. Hebt u belangstelling om hieraan mee te doen of wilt u informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met de kerkelijk werker mw. Tine de Vries.