Gemeente Groei Groepen
Vanaf oktober 2007 zijn we in Stiens, vanuit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, gestart met Gemeente Groei Groepen. Het thema was "In de voetsporen van Mozes"'. Het materiaal wordt uitgegeven door de landelijke werkgroep Gemeente Groei Groepen van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Inmiddels zijn er in Stiens 13 enthousiaste groepen gaande. De groepen bestaan uit ongeveer 8 á 9 personen, jongeren en ouderen, en ze komen éénmaal per twee of drie weken bijeen. Ook wordt genoemd materiaal gebruikt bij catechese groepen, hetgeen bij de jeugd goed aanslaat.

Eenmaal per 6 weken komen de gespreksleiders bijeen, ter voorbereiding en evaluatie. Op deze manier werkt het prima en is er onderling ook het nodige contact. Gezien de reacties van deelnemers is het heel goed om zo met elkaar in gesprek te zijn en te groeien in je persoonlijk geloofsleven en elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Alles tot opbouw van onze kerkelijke gemeente.
We hopen dat nog meer mensen mee gaan doen met dit fijne en belangrijke gemeentewerk. Hebt u belangstelling om hieraan mee te doen of wilt u informatie hierover, dan kunt u met onderstaande persoon contact opnemen.


Contact
dhr. S. Brouwer
Felixwei 54
Tel: 058-7850734