Jongerendiaconaat
Geroepen

Zoveel mensen
hunkerend naar warmte

ogen die je helen,
handen die je delen,
een hart dat klopt.

Zoveel mensen
gedeukt, gebroken,
geen mens meer.

Toon je gezicht,
wees begaan met hen,

kom,
kom als geroepen.

Ze zijn zo gediend
met jou.
Gedicht van Hans Bouma en Evelyne Dessens

Het jeugdwerk wordt georganiseerd door de jeugdraad. De jeugdraad kiest voor vier pijlers, die het fundament vormen van de activiteiten voor de jeugd. Dat zijn Ontmoeten, Leren, Vieren en Dienen. Wij hopen dat er voor iedereen voldoende keuze is en dat de jongeren een eigen plek vinden binnen onze kerk.

Het Jongerendiaconaat sluit zich aan bij dit fundament en deze vier pijlers. Dit doen we momenteel met vier enthousiaste mensen. Vanuit het jongerendiaconaat proberen we kinderen & jongeren te leren om op een laagdrempelige en eenvoudige manier:

• actief de naaste te helpen, ver weg of dichtbij
• zich in te zetten voor anderen zonder dat daar direct wat tegenover staat

Hoe? Wij geloven dat de jeugd van tegenwoordig eigen ideeën en inbreng heeft om te bedenken en te organiseren hoe en op welke wijze ‘de naaste’ kan worden geholpen. Het jongerendiaconaat wil dit stimuleren. De goede doelen kunnen een structureel of projectmatig karakter hebben, ver weg en dichtbij.

Een structurele actie betreft de sponsoring van Martha Wacheke Njau uit Kenia via Compassion. Met name de ‘jampot’-actie wordt aan dit goede doel besteed.
Maar ook andere doelen, die in het teken staan van jeugd, gaan zeker niet aan onze aandacht voorbij.

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL54RABO0395477395 t.n.v. Diaconie PG Stiens, o.v.v. Jongerendiaconaat.

Voor meer info Jeugdwerk zie: www.jeugdwerkstiens.nl
brief spaarders okt 2018 jampot