Kerkelijk bureau
De ledenadministratie van de kerk wordt bijgehouden door het Kerkelijk bureau in de persoon van:

Dhr. A. Brouwer
Linebeamleane 6
9051 SV Stiens
tel. 058 2572000
Protected email address

Geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, attestatie, aanmelding, uitschrijving of overschrijving naar een andere gemeente kunnen rechtstreeks aan het bureau worden doorgegeven.
Geboorte, huwelijk en overlijden ook doorgeven aan de sectiepredikant resp. kerkelijk werker en de sectie-ouderling.