Nieuwsberichten
Yvonne goes Uganda
21-02-2018 15:29
Nieuwsbrief nr. 18, februari 2018
Beste lezer,
In de bijlage nieuwsbrief nummer 18 met het laatste nieuws uit Oeganda van Yvonne van Meeuwen. Als je vragen hebt aan Yvonne of je wilt meer weten over haar leven in Oeganda. Stel ze gerust. Wellicht kunnen we er in een volgende nieuwsbrief op terugkomen. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet, Namens Yvonne - Het thuisfrontteam - Anita
Nr 18, februari 2018.pdf
Laatste vergadering classis Leeuwarden 15 februari
07-02-2018 15:56
Uitnodiging 15 februari a.s. Classis Leeuwarden in De Hege Stins.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Protestantse Classis Leeuwarden op donderdag 15 februari a.s. om 19.30 uur in De Hege Stins. Het eerste deel van de vergadering heeft een open karakter waarbij leden van de gemeente en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd. Deze avond is mw. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland onze gastspreker. Zij houdt tijdens het eerste deel van de avond een lezing met als onderwerp:
“Vitaal kerkelijk leven in onze tijd en in onze omgeving. Eenheid in verscheidenheid”
Wij nodigen u van harte uit !
Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
Beta geloofsgespreksgroep
15-01-2018 17:47
De Protestantsekerk te Stiens biedt dit jaar een bèta geloofsgespreksgroep aan. De naam is een speelse verwijzing naar de alpha-cursus. Je zou bèta een vervolg op alpha kunnen noemen. Het is een cursus voor mensen die graag wat dieper op geloofsvragen in willen gaan. Het is niet nodig de alpha-cursus ook gevolgd te hebben. We bieden de cursus aan op woensdagavonden, van 31 januari tot en met 21 februari as. Dat zijn vier avonden, waarin we onderwerpen behandelen als:
-Het waarderen van de bijbel
-God, mens en macht
-Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
-Toekomst van de protestantse gemeente(n)
Het is een gespreksgroep, dus er is ook volop ruimte voor eigen vragen en inbreng. De avonden beginnen om 20:00 uur in De Hege Stins en staan onder leiding van Ds. Jaap C. Overeem en Tine de Vries (pastores) U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer info: BETA 2018
Vorming & Toerusting
Nieuwsbrief Ma'Laap 24 december
26-12-2017 10:44
Project wie is mijn naaste?
12-12-2017 14:41
Op zondag 11 februari is er een projectdienst over: “wie is mijn naaste.” Olchert Clevering en ik hebben een project geschreven dat in een kerkdienst een antwoord zoekt op deze vraag. Daarin spelen de cantorij, een kinderkoor, een orkest, lectoren en vrijwilligers een belangrijke rol. We zouden het fijn vinden als er extra mensen mee zouden willen doen. Als je belangstelling hebt, wil je dan een mailtje sturen naar Protected email address?
Ds. Jaap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...