Nieuwsberichten
Kerstproject 2018
26-11-2018 11:45
PROJECTLIED KERSTPROJECT “VERTEL HET MAAR”
De redactie van “Vertel het Maar” vroeg mij bij het KERSTPROJECT “LICHTDRAGERS VAN GOD” het projectlied te schrijven. Een korte toelichting:
Plastic doppen sparen
19-11-2018 11:43
Plastic doppen sparen
Plastic doppen zijn geld waard. Het KNGF zamelt plastic doppen in die vervolgens door een fabriek worden gerecycled tot pallets. De opbrengst van de verkoop van die doppen - € 0,35/kg - wordt gebruikt voor de opleiding van (blinden)geleidehonden. Zo'n opleiding kost ca. € 5.000,-- en daar zijn 11 miljoen doppen voor nodig. Een gigantische hoeveelheid en toch haalbaar: in 2018 is er t/m september voor € 20.740,-- bij elkaar gespaard. Zie op de flyer om welke doppen het gaat. U kunt ze inleveren in De Hege Stins; in de garderobe staat daarvoor een doos. Kijk dus uit uw doppen en kijk uit naar doppen!

Commissie Vorming en Toerusting
11-10-2018 10:01
Aan alle werkzame groepen van de PG Stiens,
Zoals jullie wellicht hebben vernomen is het nieuwe jaarthema 'Verbinden' onlangs bekend gemaakt binnen de Protestantse kerk te Stiens. Het thema zal/kan de komende periode een leidraad zijn bij de werkzaamheden die jullie verrichten binnen jullie werkgroep, commissie of team. In de bijlage vinden jullie een uitnodiging om samen, de leden uit de verschillende werkzame groepen, het thema ' verbinden' te bespreken. De avond staat onder leiding van Tine de Vries. Ook gemeenteleden, niet verbonden aan een commissie of groep, zijn van harte welkom.
Graag tot ziens op 18 oktober!
Namens de commissie Vorming en Toerusting,
Johanna Anema-Aalberts
UITNODIGING - Thema - Verbinding
Aanloophuis Leeuwarden: Open huis 8 september van 11.00 tot 14.00 uur
01-09-2018 18:01
Het Aanloophuis Leeuwarden is het goede doel van de bazaar dit jaar. Zie info: Persbericht open dag
Uitnodiging ontmoeting 11 juli 2018.
19-06-2018 21:49
Uitnodiging ontmoetingsavond: Fryslân foar Rwanda een initiatief van Kerk in Actie met ds. Samuel Byringiro uit Rwanda, directeur kinderproject Mwana Ukundwa (geliefd kind). Voor meer info zie:
Uitnodiging ontmoeting ds. Samuel Byringiro Rwanda 11 juli 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...