Nieuwsberichten
Kerststal Sint Vitus 2022
15-12-2022 14:08
Op zaterdag 24 december is er weer een kerststal te bewonderen in de St.Vituskerk te Stiens. Na een aantal jaren van afwezigheid door corona, is iedereen weer welkom!

De kerk is geopend van 13.00-16.30 uur. De kerststal is inclusief herders, schapen, een ezel, en Jozef en Maria. Elk halfuur is er andere live kerstmuziek en u kunt er ook een lekker kopje chocolademelk krijgen en koekjes van Bakkerij De Groot. Buiten staat ook een wensboom, daar kunt u uw goede wensen of verwachtingen op een kaartje schrijven en in de boom hangen. Tot ziens!
Jaarthema Aan Tafel
26-10-2022 16:07
November collecte 2022, helpt u mee?

In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Het jaarthema “Aan tafel” wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. Gastvrijheid willen we laten doorklinken in allerlei activiteiten waar jong en oud God en elkaar kunnen ontmoeten.
Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.
Eind november ontvangt u een brief van onze gemeente waarin wij u vragen om een extra gift. Steun onze gemeente om een levendige, inspirerende en gastvrije gemeente te zijn en te blijven.
Alvast hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters
Allerzielen 2 november Sint Vituskerk
23-10-2022 15:24
Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag is de Sint Vituskerk in Stiens open om uw overleden geliefden te gedenken en een kaarsje aan te steken. In een mooie, gepaste ambiance willen wij u graag deze mogelijkheid bieden. Loopt u gerust even binnen. De uitnodiging geldt voor iedereen. De kerk is open van 14.00 – 20.00 uur. Binnen deze tijdsruimte kunt uzelf het tijdstip bepalen. U kunt dan een kaarsje aansteken en eventueel een naam op een bord schrijven en/of even rustig gaan zitten. Tevens is er ’s avonds gepaste muziek. Iedereen is van harte welkom.
Verdriet speelt echter niet alleen bij volwassenen, ook jongeren hebben hiermee te maken of gaan hiermee te maken krijgen. Daarom worden ook de jongeren van Peper & Zout bij Allerzielen betrokken. Zij worden uitgenodigd om op woensdag 2 november vanaf 19.00 uur tot ± 20.00 uur op de begraafplaats van de St. Vituskerk te komen. Daar zullen ze dan samen in verschillende groepjes stil staan bij het thema verdriet en kaarsjes aansteken om deze vervolgens bij de graven neer te zetten.
Op deze manier is er aandacht voor de ander die deze avond naar de St. Vituskerk komt en is er ook aandacht voor onze jongeren.
Leonard Cohen avond 30 oktober
21-10-2022 11:05
Bijzondere viering met liederen van Leonard Cohen. Ook HALLELUJA


Zondag 30 oktober 19.30 uur
De Hege Stins: Gijsbert Japicxstrjitte 4 , Stiens.
Voorgangers: Jak Verwaal en Dieneke Grit
Zang: Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef
Piano: Nettie Veening
Collecte : Oekraine.
Pylgertocht
29-09-2022 15:30
Op 5 oktober a.s. is er een lezing door ds. Jak Verwaal in samenwerking met Durkje & Wiep Koehoorn, over de apostel Jacobus in relatie tot het pelgrimeren naar Santiago de Compostela.
Op zondag 9 oktober willen we in aansluiting op deze lezing een korte ‘pylgertocht’ lopen. Na de ochtendkerkdienst lopen we een ‘Jabiksrûntsje’ van Stiens naar Feinsum, naar de Refugio Ultreia Feinsum van Wiep & Durkje Koehoorn. Deze dag kunnen we ervaren hoe het is om door hen als pelgrim te worden ontvangen. Het Jabiksrûntsje bedraagt ongeveer 10 km (duurt zo’n 2, 5 uur).
Voor het Jabiksrûntsje vragen we je om je vooraf op te geven. Tot en met woensdagavond 5 oktober is er gelegenheid om je op te geven. Je kunt bellen of een appje sturen naar Ciska Vos; 06 16248930 / 058 2572763. Een mailtje sturen kan uiteraard ook: ciskavosv@gmail.com
Voor degene die belangstelling heeft om gezamenlijk het gehele Jabikspaad te lopen kunnen zich zondag na het Jabiksruntsje opgeven.Markering pelgrimsroute St. Jacobieparochie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...