Nieuwsberichten
Kerstfeest DHS
20-11-2020 14:53
Dichtbij het licht
Jij komt toch ook?

Allerzielen 2 november 2020 DHS
16-11-2020 18:03
Allerzielen, 2 november 2020
Sinds een aantal jaren nodigt de Commissie Eredienst iedereen uit die een overledene wenst te gedenken. Ook dit jaar is daar gebruik van gemaakt. Gemeenteleden en dorpsgenoten kwamen naar de Vituskerk om een kaars aan te steken, ontstoken aan de Paaskaars. Het Licht van Christus wat nooit zal doven. In een warme kerk, met gedimd licht, werden vele kaarsen aangestoken en in stilte noemden de aanwezigen de naam die in hun gedachte was en is. Op de achtergrond zacht te horen muziek. Na het aansteken van een kaars zaten mensen soms nog even in de kerkbanken. Stil te bidden, stil te gedenken. Een hele bijzondere bijeenkomst, die in alle rust, vrijheid en vrede kon worden gehouden.
Dit gebruik is in de achtste eeuw ontstaan. Twee november is de dag na Allerheiligen. Een gedenkwaardig dag waar de westers rooms-katholieke traditie aandacht aan besteedt. Als gezegd, 2 november, de dag daarna, is het Allerzielen. Ontstaan in het Benedictijner klooster te Cluny in Frankrijk. Het gebruik verwijst naar het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Exodus. Dit zijn de namen. Die namen zijn verbonden met ons, zij deelden mee in de schakel van het leven. In de eigenheid deden zij ertoe. En hun namen zijn voor altijd in de handpalm van God bijgeschreven. Hij die er vanaf het begin was, de Alfa, zal tot het laatst toe verbonden zijn met hen, de Omega.

Om op een passende manier aandacht te hebben voor Allerzielen en de mensen, die naar de St. Vitus kwamen om daar hun lichtje aan te steken, is vanuit het jeugdwerk het idee ontstaan om samen met leiding en jeugd kaarsjes aan te steken en deze bij de graven neer te zetten. Verdriet is immers van ons allemaal en om die reden goed om hier ook aandacht voor te hebben bij de jeugd. Het weer zat mee, echter de wind bleef de hele avond een uitdaging. De kaarsen bleven niet op elk deel van de begraafplaats mooi branden, maar het merendeel bleef aan. Het was een waardevolle avond, bijzonder om dit samen met 13 jeugdwerkleiding en 16 jongeren te mogen doen. Onder Fotogalerij vindt u een aantal foto's van deze avond.

Tine de Vries en Chantal Osinga
Plastic doppen sparen
16-11-2020 18:02
Plastic doppen sparen NOG EEN X TER INFO.
Plastic doppen zijn geld waard. Het KNGF zamelt plastic doppen in die vervolgens door een fabriek worden gerecycled tot pallets. De opbrengst van de verkoop van die doppen - € 0,35/kg - wordt gebruikt voor de opleiding van (blinden)geleidehonden. Zo'n opleiding kost ca. € 5.000,-- en daar zijn 11 miljoen doppen voor nodig. Een gigantische hoeveelheid en toch haalbaar: in 2018 is er t/m september voor € 20.740,-- bij elkaar gespaard. Zie op de flyer om welke doppen het gaat. U kunt ze inleveren in De Hege Stins; in de garderobe staat daarvoor een doos. Kijk dus uit uw doppen en kijk uit naar doppen!

Jampotactie
04-11-2020 10:46
Beste Jampotspaarder,

U bent misschien gewend dat, rond deze tijd van het jaar, iemand met een collectebus langs komt om een bijdrage te vragen voor de jampotactie. De actie bestemt voor onze sponsordochter Martha Wacheke Njau uit Kenia.

Vanwege de situatie rondom corona, is besloten om de bijdragen niet op te halen met een collectebus. Maar doen we een vriendelijk verzoek om een bijdrage over te maken via een bankoverschrijving (zie onderaan deze brief). De volledige opbrengst komt ten goede van Martha

Martha is op dit moment 19 jaar oud en mag tot en met haar 22e in het Compassion-project blijven. Martha is begin van afgelopen jaar, met vol enthousiasme begonnen aan het Youth Development Programma. Een speciaal project onderdeel voor jong volwassene tussen de 18 en 22 jaar.

Helaas zijn er noodgedwongen ook in Kenia maatregelen genomen om het verspreiding van het corona virus tegen te gaan.
Het betekend dat alle projecten, veldkantoren en scholen nog gesloten zijn tot het einde van dit jaar, wat tevens het einde van een schooljaar is. Dit betekent ook een enorme druk op de scholieren die nu noodgedwongen thuis moeten blijven. Dit brengt een enorme druk op de gezinssituatie mee, waarbij in sommige situaties helaas ook vaker misstanden voorkomen.

Mocht de situatie weer de goede kant op gaan, dan worden de scholen en de projecten vanaf begin volgend jaar weer opgestart. Het programma waaraan Martha deelneemt, wordt dan ook weer opgestart.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Henk van der Wal . Telefoon: 058 - 2575512 of Protected email address

Hartelijke groet, het jongerendiaconaat/Peper & Zout

Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL 54 RABO 0395477395 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Jampotactie Jeugddiaconaat.
2 november Allerzielen 19.30 Sint Vituskerk
27-10-2020 13:49
- Voor wie steek jij een kaarsje op? -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...