Nieuwsberichten
Interview Tine de Vries en Jak Verwaal
15-11-2023 14:27
13 november zijn ds. Jak en ik geïnterviewd door een voorbereider van de vergadering van de Generale Synode, die 17 en 18 november zal plaatsvinden. Tijdens die vergadering zal het met name opnieuw gaan over de ambtsvisie, predikant/kerkelijk werker. Onze samenwerking van ds. Jak en mij, is een voorbeeld van hoe het goed kan gaan.
De uitwerking wordt wijd verspreid en komt vandaag op sites, zie de nieuwsbrief van de landelijke kerk.
Tine de Vries

Hier het intervieuw:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/de-gemeente-ziet-ons-als-een-team-dat-elkaar-aanvult/
Orgelconcert 4 nov
01-11-2023 12:27
Orgelconcert in de Grutte Tsjerke in Kollumerzwaag.
In een concert op zaterdagavond 4 november worden de organisten waaronder Auke de Boer in het zonnetje gezet. Er is een terugblik, veel muziek, samenzang en een klein concert van Auke de Boer.
Aanvang 19.30 uur.
Toneelstuk 10 0ktober DHS
21-09-2023 23:50
Toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen”, dinsdag 10 oktober vanaf 14.30 uur in De Hege Stins

Op dinsdag 10 oktober wordt in De Hege Stins het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” uitgevoerd. Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee; het toneelstuk start om 14.45 uur. De toegang bedraagt € 2,-.

Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries uit Stiens, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar rekening neemt. Haar echtgenoot Sikke R. Roosma verzorgt het decor, licht en geluid verzorgt. Tot eind 2023 wordt een tour langs diverse plaatsen in het hele land gemaakt.
Verlies
21-09-2023 00:20
In het najaar van 2023 organiseren wij zes bijeenkomsten over verlies. De toegang is GRATIS. Voor koffie en thee vragen we een vrijwillige bijdrage.

Deze cyclus is een initiatief van Pastoraal team P.G. Stiens in samenwerking met de gemeente Leeuwarden (amaryllis) en buurtbewoners. De Flyers zijn er ook in gedrukte versie en liggen klaar op de startzondag.

2023 09 11 DEF FLYER Verlies
Startzondag en Vredesweek
08-09-2023 12:23
Zondag 17 september, startzondag
Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries gaan voor en United zal ons begeleiden.
Na de dienst wordt er getrakteerd op koffie met gebak.
Programma
Na de koffie presenteren commissies en teams wat zij doen. Dit op innemende en ook informatieve wijze. Laat je verrassen! Vorming en Toerusting/het Pastoraal Team/ de Kerkrentmeesters en de Diakenen doen bijvoorbeeld allemaal mee. Alle commissies staan in het organogram van de gemeente genoteerd. Dit organogram wordt uitgedeeld. Ook wordt de jaarkalender uitgedeeld. Zodoende kunnen jullie alvast bekijken en plannen waar je het komende kerkelijke seizoen graag bij aanwezig wilt zijn. Tevens zal onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker, als vervolg op de eerder gehouden enquête jullie en u vragen waar de kerkenraad vooral in eerste instantie aan kan gaan werken. Waar ligt het speerpunt? Heel belangrijk dus, daar je stem te laten horen.
Vervolgens is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch.
Van harte genodigd!!

Woensdag 20 september, programma in de Vredesweek
In de Sint Vituskerk wordt vanaf 13.00 uur een middaggebed gehouden. Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries zijn daarbij aanwezig.
In De Hege Stins zijn op 20 september vanaf 19.30 uur Ds. Liesbet Geijlvoet en ds. Desirée Scholtens als sprekers uitgenodigd. Wat betekent vrede in hun leven en werk?
Van harte genodigd!!
Met warme groet, Tine de Vries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...