Nieuwsberichten
Startzondag 15 september
27-06-2024 17:23
Oproep aan alle gemeenteleden
De voorbereidingen voor de Startzondag zijn in volle gang. Startzondag is op 15 september. Zet deze datum in je/uw agenda! Graag horen we van jou en u of er ideeën zijn voor deze zondag? Ook zijn we op zoek naar gemeenteleden die mee willen helpen om deze zondag in goede banen te leiden. We horen graag van jou en u! Tot 20 juli is er de tijd om het aan ons door te geven. Wacht dus niet te lang!
E-mailadres waarop we te bereiken zijn is: Protected email address.
7 september Jaarmarkt
27-06-2024 17:18
7 september Jaarmarkt In Stiens
Op dit moment is er een enthousiaste groep gestart met de voorbereiding voor de jaarmarkt. Als PG Stiens willen we zichtbaar aanwezig zijn in ons dorp. Op deze dag hebben we als kerk een stand op de braderie en openen we de Vitus kerk de gehele dag voor bezoekers van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het is tevens de laatste dag van Tsjerkepaad. Wat zou het mooi zijn als we veel bezoekers, oud en jong, kunnen verwelkomen.
Doet u mee? Meld u aan als gastheer gastvrouw om op 7 september voor 1,5 uur aanwezig te zijn in de Vitus kerk. U kunt zich aanmelden bij Ineke Nicolai Tel.nr: 058- 2573307 of mail: inekenicolai@kpnplanet.nl en uw voorkeur voor een tijdstip kenbaar maken
A. 10.00 uur - 11.30 uur
B. 11.30 uur - 13.00 uur
C. 13.00 uur- 14.30 uur
D. 14.30 uur- 17.00 uur
Koffiedrinken DHS juli/aug
10-06-2024 13:10
Koffiedrinken op 26 juli en 23 augustus 2024 in De Hege Stins.
Tijdens de vakantieperiode wordt door de diaconie op vrijdagmorgen 26 juli en op vrijdagmorgen 23 augustus een koffiemorgen georganiseerd in De Hege Stins van 10.00 tot ± 11.30 uur. Allen van harte welkom.
Als het u niet lukt voor eigen vervoer te zorgen dan kunt u dit aangeven bij het aanmelden, graag ook aangeven of u gebruik maakt van een rollator.
Aanmelden uiterlijk woensdag 24 juli voor het koffiedrinken op 26 juli bij Jan de Reus tel. 058-8440899 of Dethmer Boels tel. 058-2575414. En uiterlijk woensdag 21 augustus voor het koffiedrinken op 23 augustus bij Tea Geertsma tel. 058-2573359 of Stiena Otte tel. 06-13897820.
Tsjerke is Iepen Sint Vituskerk
06-06-2024 21:54
Tsjerke is Iepen: een verfrissende manier om de kerk te ervaren!
De kerkdeuren staan de hele middag open en niet dicht zoals tijdens de dienst op zondag.
We luisteren naar elkaar in plaats van naar een ‘preek’.
Er is koffie op ieder moment en niet pas na afloop van de kerkdienst.
We draaien onze stoelen om naar het orgel op het moment dat het mini-markt orgelconcert om 16.00 uur begint!
Waardeer je de ontmoeting en wil je genieten van rust, ruimte en muziek?
Wolkom bij de Tsjerke is Iepen! Iedere dinsdagmiddag van 13.30- 16.30 uur.
Namens het gehele team van vrijwilligers van de Tsjerke is Iepen en het Pastorale Team
Talentenveiling
23-05-2024 16:04
Talentenveiling
Afgelopen woensdagavond was de veilingavond. Wat was het leuk en gezellig. Zo’n 50 bezoekers hebben met elkaar een fantastisch bedrag van €1123,75 opgehaald voor Njiske en Ytjanda. Donaties zijn hier nog niet bij opgeteld.
Allemaal nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inbreng en aanwezigheid!
Donaties zijn uiteraard nog van harte welkom op:
rek.nr. NL23 RABO 0116 2543 35 t.n.v. Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Talentenveiling.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...