Nieuwsberichten
Koffiemorgen ouderen 23 juli DHS
17-07-2020 09:14
Koffiedrinken ouderen
Op donderdag 23 juli a.s. wordt voor onze ouderen een koffiemorgen - wel op anderhalve meter – georganiseerd. Bij mooi weer buiten en anders in de Hege Stins. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt zich opgeven bij Aukje Westra tel 058-2573239 en Tea Geertsma 058-2573359
College van Diakenen.
Nieuwsbrief PKN Classis Fryslân
01-07-2020 00:13
Aan alle gemeenten in de classis Fryslân
De wijziging in maatregelen die de regering woensdag jl. heeft aangekondigd, zijn reden u opnieuw een coronabrief te sturen.
Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman
scriba classis Fryslân
Coronabrief nr. 7
Overstapmoment 3 juli
30-06-2020 09:03
Overstapmoment groep 8, zegent u mee...
Zoals elk jaar organiseert het jeugdwerk ook dit jaar een overstapmoment voor kinderen uit groep 8. Door corona ziet alles er anders uit dan wat we gewend zijn en dat geldt ook voor het overstapmoment. Er is besloten dat de kerk vanaf 1 juli weer open gaat en dat op 5 juli de eerste kerkdienst weer plaatsvindt. Gelet op de zomervakantieperiode en corona, heeft het jeugdwerk er voor gekozen om het overstapmoment klein te houden. We doen dit op vrijdagavond 3 juli, voor de kinderen van groep 8, hun ouders, grootouders en de leiding van het jeugdwerk. De situatie vraagt om een andere aanpak en wij hopen op u begrip.

Wij hopen dat u desondanks een bijdrage zou willen leveren aan dit overstapmoment. Mocht u het leuk vinden een persoonlijke boodschap aan de kinderen mee te geven, dan is er op deze vrijdagavond 3 juli van 20.30 uur tot 20.45 uur de gelegenheid een kaartje en/of een bloem langs te brengen bij De Hege Stins. Hier zullen vazen klaar staan waar de bloemen in kunnen en dan nemen wij de kaarten bij de kerk in ontvangst. Als afsluiting kunnen wij op deze manier de kinderen op gepaste afstand de zegen meegeven.

5 van de 8 kinderen, die zich opgegeven hebben, kunnen aanwezig zijn. De kinderen die niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen o een ander moment een aandenken.

Om het een en ander goed te coördineren, ook dat is belangrijk in coronatijd, kunt u contact met mij opnemen als u een bijdrage wilt leren voor het overstapmoment. Ik ben bereikbaar op 06-25090127 of via de mail Protected email address
Chantal Osinga
Pinksteren
28-05-2020 23:48
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Lieve kinderen en ouders/ verzorgers,


Pinksteren: het feest van de Geest die troost, verbindt en waait waarheen Hij wil. Het zijn woorden die in deze tijd extra betekenis krijgen.

Voor elk gezin staat er een tas klaar vol met ideeën om samen Pinksteren te vieren. Af te halen op vrijdag 29 mei van 19.00- 20.30 uur bij 'De Hege Stins'.

We hopen op deze manier de Geest samen te laten waaien!
We wensen jullie een gezegend Pinksterfeest.

Lieve groet van de oppas en kindernevendienst PG Stiens
IKW 4 mei Dodenherdenking
05-04-2020 11:58
4 Mei Herdenking Stiens

Op 4 mei vindt normaal gesproken de regionale 4 mei Herdenking om 20:00 uur plaats in het centrum van Stiens. Door de onlangs aangekondigde maatregelen rondom het Covid-19 virus wil het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW), als organisator van deze herdenking, er nu op een andere manier invulling aan geven.

Het IKW zal hiertoe, op de ochtend van 4 mei, zonder publiek een kranslegging doen bij het monument aan de Langebourren in Stiens (naast het voormalig gemeente huis). Aan alle bewoners van Stiens en omstreken wordt vervolgens de gelegenheid geboden om gedurende de hele dag, individueel het monument te bezoeken en eventueel een bloemlegging te doen. De gebruikelijke kerkdienst op de avond zal komen te vervallen.
Op deze manier willen we de burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties herdenken.

Het IKW beveelt tevens van harte de landelijke herdenking aan welke uitgezonden zal worden op de televisie.

Let op!
Het is mogelijk dat de Covid-19 maatregelen aangepast worden voor het ter perse gaan van het bovenstaande. Om deze redenen dienen de maatregelen, uitgevaardigd door de overheid te prevaleren boven dit persbericht. Tevens dient u bij het bezoeken van het monument de gecommuniceerde maatregelen via landelijke media in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,
IKW commissie Stiens
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...