Nieuwsberichten
High Tea voor de Ghana gangers
14-06-2019 11:21
Ter voorbereiding op de High tea van 26 mei jongstleden moesten we denken aan “De grote picknick”. Dat een grote menigte mensen naar Jezus aan het luisteren is. De zon gaat onder en iedereen heeft honger. Er is een jongen met vijf broden en 2 vissen. Dat is nooit genoeg denken zijn discipelen. Jezus pakt de broden en de vissen, dankt God en begint ze in stukken te breken. Tot ieders verbazing is er meer dan genoeg voor allemaal.
De tafels waren gedekt en alle hartige en zoete hapjes werden verdeeld. Overal kwam hulp vandaan. Schalen met lekkers werden naar ‘De Hege Stins” gebracht. Het was overweldigend! Iedereen bedankt voor de hulp, op wat voor manier dan ook!
Wat een geweldige middag! Er is maar liefst 450 euro voor onze ga na Ghana-gangers opgehaald!
Ma'Laap
13-06-2019 11:28
Beste sponsoren,Dit jaar is het 5 jaar gelden dat Ma'laap werd opgericht. De afgelopen
jaren zijn de contacten met onze sponsorkinderen in Lahore door de
briefwisseling verstevigd. De school heeft zich goed kunnen handhaven dankzij de maandelijkse bijdrage vanuit Nederland en de extra giften waardoor de benodigde zaken als meubilair, computers, een generator en een watertank aangeschaft konden worden. Een aantal leerlingen heeft dankzij een tegemoetkoming in de studiekosten voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dit alles dankzij uw trouwe steun.

Wij willen dit lustrum graag met u vieren op zaterdag 28 september van 15.30 tot plm 19.30 uur op het kaatsveld in Stiens. Een uitgebreid programma volgt. De bedoeling Is: elkaar ontmoeten, sport en spel en een gezamenlijke Pakistaanse maaltijd. We hopen u dan allemaal te treffen. Zet u 28 september alvast in uw agenda?

Met vriendelijke groet, Riet ten Hoeve
Een heitje voor een karweitje
08-06-2019 17:56
Ghana Jeugd heeft de volgende actie voor u: heitje voor een karweitje
ALPHA Cursus
29-04-2019 12:20
26 april Koninklijke Onderscheidingen
27-04-2019 16:52
Koninklijke Onderscheiding voor Johannes Groenewoud en Joost Zoethout.
Op vrijdagmorgen 26 april 2019 hebben onze gemeenteleden Johannes Groenewoud en Joost Zoethout uit handen van de locoburgemeester van de gemeente Leeuwarden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Johannes heeft deze onderscheiding gekregen vanwege zijn vele verdiensten gedurende een lange reeks van jaren voor de Christelijke school, diverse functies binnen de Protestantse Gemeenten te Stiens en Oosternijkerk, de Volkstuinvereniging Stiens e. o. en zijn inzet voor de naaste medemens in het bijzonder.
Joost Zoethout kreeg het lintje voor met name zijn financiële activiteiten voor de Stichting Stadsherstel Hylpen (zijn geboorteplaats), de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens en de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (denk aan de torens van Stiens, Feinsum en Hijum) en uiteraard ook voor onze eigen kerk, waar hij voorzitter en kerkrentmeester is geweest bij de Kerkvoogdij van de vroegere Hervormde Gemeente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...