Nieuwsberichten
IKW 4 mei Dodenherdenking
05-04-2020 11:58
4 Mei Herdenking Stiens

Op 4 mei vindt normaal gesproken de regionale 4 mei Herdenking om 20:00 uur plaats in het centrum van Stiens. Door de onlangs aangekondigde maatregelen rondom het Covid-19 virus wil het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW), als organisator van deze herdenking, er nu op een andere manier invulling aan geven.

Het IKW zal hiertoe, op de ochtend van 4 mei, zonder publiek een kranslegging doen bij het monument aan de Langebourren in Stiens (naast het voormalig gemeente huis). Aan alle bewoners van Stiens en omstreken wordt vervolgens de gelegenheid geboden om gedurende de hele dag, individueel het monument te bezoeken en eventueel een bloemlegging te doen. De gebruikelijke kerkdienst op de avond zal komen te vervallen.
Op deze manier willen we de burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties herdenken.

Het IKW beveelt tevens van harte de landelijke herdenking aan welke uitgezonden zal worden op de televisie.

Let op!
Het is mogelijk dat de Covid-19 maatregelen aangepast worden voor het ter perse gaan van het bovenstaande. Om deze redenen dienen de maatregelen, uitgevaardigd door de overheid te prevaleren boven dit persbericht. Tevens dient u bij het bezoeken van het monument de gecommuniceerde maatregelen via landelijke media in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,
IKW commissie Stiens
LEO Middelsé
02-04-2020 15:48
Studio-diensten LEO Middelsé

Afgelopen zondag was er voor het eerst een studio-dienst op de lokale omroep LEO Middelsé te beluisteren.
Ds. Joh. Bakker was in de studio in Stiens aanwezig en leidde deze dienst. Komende zondag wordt de dienst geleid door ds. J. Verweij.
De technische verzorging wordt gedaan door Melvin Wiersma en Jurjen Veninga.
Voorafgaand aan de diensten wordt een non-stop uur met geestelijke en licht klassieke muziek uitgezonden.
Non-stop muziek tussen 09.00 en 10.00 uur
De studio-dienst is tussen 10.00 en 11.00 uur
U kunt het beluisteren op FM 105.3 en FM 106.1 en live via
www.leomiddelse.nl
Ma'Laap Pakistan
02-04-2020 15:47
Lieve mensen:

De corona-crisis is net zoals in Nederland ook in Pakistan een gegeven. Hieronder een update van de situatie van de door ons gesteunde school-kerk-gemeenschap in Lahore.

Update directeur:
Iedereen is op de hoogte van het coronavirus, want de hele wereld lijdt eraan. Wij zijn gebonden aan huis. Alle kerken, scholen, kantoren en al het ander soort werk is gesloten in Pakistan. De school is ten minste dicht van 17 maart tot 17 april. Maar we krijgen nieuwe informatie op 31 maart. Tot nu toe zijn alle kinderen en families veilig. Het is een moeilijke tijd, niet alleen voor Pakistan, maar voor de hele wereld.

De regering in Pakistan is niet in de positie om het volk te ondersteunen bij hun dagelijks inkomen. Met dagelijks inkomen wordt bedoelt dat men hier werkt voor het eten dat ze die dag nodig hebben. De regering kan de mensen hier niet bij ondersteunen. Als christenen moeten we zorg voor elkaar dragen. 70% tot 80% van de families in onze school, zijn afhankelijk van dagelijkse inkomen. Het is ontzettend moeilijk om de families met kinderen te zien lijden in deze tijden.

In Pakistan hebben de mensen het nu dus dubbel zwaar, omdat ze niet alleen lijden onder dreiging van het virus, maar ook aan het gebrek aan inkomsten, dus dagelijks voedsel.
Daarom de vraag aan u of u mogelijk een bijdrage zou willen overmaken naar: IBAN NL54RABO0395477395 van de Diaconie PG Stiens o.v.v. Ma'Laap noodhulp.

We hopen op deze manier iets licht te kunnen brengen in Lahore in deze donkere tijd. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en willen u bij voorbaat danken voor uw steun.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Ma'laap,

Riet ten Hoeve
PG Stiens en PB Stiens
26-03-2020 20:38
U bent niet alleen

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu er in deze crisistijd veel maatregelen zijn getroffen om de verdere uitbraak van het virus te voorkomen, kunnen sommige mensen in de problemen komen. Ze mogen of kunnen niet naar buiten voor een boodschap of bijvoorbeeld om medicijnen te halen of een kaartje op de bus te doen. De meeste mensen hebben wel een netwerk van familie of vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen en dan met name voor de ouderen onder ons. Plaatselijk Belang Stiens wil samen met de Protestantse Gemeente Stiens met name die mensen de helpende hand bieden. Lukt het niet om binnen eigen familie- of vriendenkring hulp te krijgen voor het doen van een boodschap of een ander klusje, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Klaas Tigchelaar (zie onder). Hij kan u vertellen of er hulp mogelijk is van vrijwilligers en/of eventueel jongeren. Misschien zoekt u iemand om even een (telefonisch) praatje mee te maken om de eenzaamheid te doorbreken, het is allemaal mogelijk. Bezoek aan huis is echter uitgesloten.
Weet u mensen die eenzaam zijn, de deur niet uit mogen of kunnen, of die om andere redenen enige hulp kunnen gebruiken, meld dat dan. Wellicht is er wat te regelen. Verder is het mogelijk u aan te melden als vrijwilliger, want in deze moeilijke tijd hebben we elkaar heel hard nodig. Plaatselijk Belang Stiens en de Protestantse Gemeente Stiens stellen nadrukkelijk dat deze hulp voor iedereen in Stiens is.
Geef het door en let een beetje op elkaar. Hulp is ook te vinden op www.nietalleen.nl
Contactgegevens van Klaas Tigchelaar: 058 2573402 of mail: Protected email address
Afgelastingen
16-03-2020 20:48
In navolging van de afgelaste kerkdiensten zijn ook alle kerkelijke en niet kerkelijke bijeenkomsten/vergaderingen in De Hege Stins en Sint Vituskerk afgelast tot en met 6 april.
De kosters:
Arma Regeling
Jan van Zwol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...