Nieuwsberichten
Jaarthema Aan Tafel
26-10-2022 16:07
November collecte 2022, helpt u mee?

In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Het jaarthema “Aan tafel” wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. Gastvrijheid willen we laten doorklinken in allerlei activiteiten waar jong en oud God en elkaar kunnen ontmoeten.
Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.
Eind november ontvangt u een brief van onze gemeente waarin wij u vragen om een extra gift. Steun onze gemeente om een levendige, inspirerende en gastvrije gemeente te zijn en te blijven.
Alvast hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2023
26-10-2022 16:02
Het College van Kerkrentmeesters is weer begonnen met de voorbereiding op de actie Kerkbalans 2023. In Januari zal de actie ook bij ons weer starten. We hebben de laatste jaren ervaring opgedaan met de digitale toezeggingen. Daar zijn wij erg blij mee want het scheelt ons veel werk (enveloppen vullen, drukken en weer openen en verwerken). Met het doen van een digitale toezegging wordt het hele proces voor ons erg vereenvoudigd: het is ook nog eens milieubesparend.
Dit jaar deden ruim 40% van alle adressen de toezegging digitaal. In december zullen alle ons bekende digitale toezeggers een mail krijgen met de folder om hun toezegging voor 2023 digitaal te doen. In december kunt u dan, als u dat wilt de toezegging over twaalf maanden uitsmeren.
Vorig jaar moesten we een behoorlijk aantal mailadressen herinneren aan het doen van een digitale toezegging. U helpt ons enorm door de toezegging te doen via een antwoord op de mail van december aanstaande.
We leven in een financieel onzekere periode. In de volgende Twaklank zullen we u de positie van onze financiën schetsen en hopen ook nu weer op ruime toezeggingen.
In Januari zullen de overige adressen op de gebruikelijke manier de actie Kerkbalans 2023 thuis krijgen. Deed u eerder nog geen digitale toezegging maar wilt u dat in 2023 wel doen dan kunt u dat aangeven via kerkrentmeesters@pgstiens.nl
We danken alvast alle medewerkers die ons helpen om de actie weer tot een succes te maken.
College van Kerkrentmeesters
Allerzielen 2 november Sint Vituskerk
23-10-2022 15:24
Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag is de Sint Vituskerk in Stiens open om uw overleden geliefden te gedenken en een kaarsje aan te steken. In een mooie, gepaste ambiance willen wij u graag deze mogelijkheid bieden. Loopt u gerust even binnen. De uitnodiging geldt voor iedereen. De kerk is open van 14.00 – 20.00 uur. Binnen deze tijdsruimte kunt uzelf het tijdstip bepalen. U kunt dan een kaarsje aansteken en eventueel een naam op een bord schrijven en/of even rustig gaan zitten. Tevens is er ’s avonds gepaste muziek. Iedereen is van harte welkom.
Verdriet speelt echter niet alleen bij volwassenen, ook jongeren hebben hiermee te maken of gaan hiermee te maken krijgen. Daarom worden ook de jongeren van Peper & Zout bij Allerzielen betrokken. Zij worden uitgenodigd om op woensdag 2 november vanaf 19.00 uur tot ± 20.00 uur op de begraafplaats van de St. Vituskerk te komen. Daar zullen ze dan samen in verschillende groepjes stil staan bij het thema verdriet en kaarsjes aansteken om deze vervolgens bij de graven neer te zetten.
Op deze manier is er aandacht voor de ander die deze avond naar de St. Vituskerk komt en is er ook aandacht voor onze jongeren.
Kerkdienst - Week 42
23-10-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 23 oktober 2022.

Leonard Cohen avond 30 oktober
21-10-2022 11:05
Bijzondere viering met liederen van Leonard Cohen. Ook HALLELUJA


Zondag 30 oktober 19.30 uur
De Hege Stins: Gijsbert Japicxstrjitte 4 , Stiens.
Voorgangers: Jak Verwaal en Dieneke Grit
Zang: Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef
Piano: Nettie Veening
Collecte : Oekraine.
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...