Nieuwsberichten
Kerkbalans 2023 - Kerk in balans
30-11-2022 17:46
Het zijn spannende tijden, ook voor het College van Kerkrentmeesters. We bereiden ons voor op de actie Kerkbalans 2023. Deze actie is voor onze gemeente van levensbelang omdat hieruit het grootste deel van onze inkomsten komt. Daarnaast worden we geconfronteerd met veel hogere uitgaven op met name de posten voor de salarissen, de energiekosten en de huisvesting. Zoals het er nu voor staat sluit de begroting in 2023 met een tekort van minstens € 30.000.
Kerkbalans
03-11-2022 17:37
Kerkbalans onderzocht
De Protestantse Kerk Nederland wil graag peilen hoe de kerkleden denken over de inzet van de kerkelijke gemeentes, vooral in relatie tot de Actie Kerkbalans. Ook wij doen al een aantal jaren mee met deze actie. Aan bezoekers van ruim 2000 kerken wordt gevraagd wat zij vinden van de rol van de kerk in tijden van crisis en of zij bereid zijn het werk financieel (meer) te steunen. Wij ondervinden ook de gevolgen van de huidige omstandigheden, denk alleen al aan de energieprijzen.
U kunt meedoen aan het onderzoek via: www.gevenaandekerk.nl

Van harte aanbevolen door het College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2023
26-10-2022 16:02
Het College van Kerkrentmeesters is weer begonnen met de voorbereiding op de actie Kerkbalans 2023. In Januari zal de actie ook bij ons weer starten. We hebben de laatste jaren ervaring opgedaan met de digitale toezeggingen. Daar zijn wij erg blij mee want het scheelt ons veel werk (enveloppen vullen, drukken en weer openen en verwerken). Met het doen van een digitale toezegging wordt het hele proces voor ons erg vereenvoudigd: het is ook nog eens milieubesparend.
Dit jaar deden ruim 40% van alle adressen de toezegging digitaal. In december zullen alle ons bekende digitale toezeggers een mail krijgen met de folder om hun toezegging voor 2023 digitaal te doen. In december kunt u dan, als u dat wilt de toezegging over twaalf maanden uitsmeren.
Vorig jaar moesten we een behoorlijk aantal mailadressen herinneren aan het doen van een digitale toezegging. U helpt ons enorm door de toezegging te doen via een antwoord op de mail van december aanstaande.
We leven in een financieel onzekere periode. In de volgende Twaklank zullen we u de positie van onze financiën schetsen en hopen ook nu weer op ruime toezeggingen.
In Januari zullen de overige adressen op de gebruikelijke manier de actie Kerkbalans 2023 thuis krijgen. Deed u eerder nog geen digitale toezegging maar wilt u dat in 2023 wel doen dan kunt u dat aangeven via kerkrentmeesters@pgstiens.nl
We danken alvast alle medewerkers die ons helpen om de actie weer tot een succes te maken.
College van Kerkrentmeesters
Legaat
28-04-2022 11:15
In de Twaklank leest u elk jaar over de mogelijkheid om een legaat (schenking via een testament) aan de Protestantse Gemeente van Stiens vast te leggen.
We zijn zeer verheugd dat we bericht hebben gekregen van een notaris dat een oud-gemeentelid ons een schenking doet van € 33.000. In het legaat staat geen bijzondere bestemming genoemd en we hebben het bedrag inmiddels op onze bankrekening gestort gekregen. We zullen er, zoals het rentmeesters betaamt, een goede bestemming voor vinden!
Als u er aan denkt ons ook te steunen met een legaat dan kunt met een notaris contact opnemen of met het College van Kerkrentmeesters: Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
05-02-2022 00:09
Actie Kerkbalans 2022 Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Van 15 tot 29 januari hebben alle adressen een uitnodiging gekregen om een toezegging voor 2022 te doen. De eerste resultaten van de actie zijn nu binnen. Er zijn 16 december j.l. 301 mails verstuurd naar onze leden die vorig jaar een digitale toezegging hebben gedaan, met de vraag om voor 2022 weer digitaal toe te zeggen. We hebben tot nu toe 227 toezeggingen van een bedrag binnengekregen. Leden die nog geen digitale toezegging hebben gedaan, vragen we dit alsnog te doen. (zie mail Protected email address)
Via de lopers zijn de overige adressen bezocht, zij hebben een uitnodiging per brief ontvangen. Daarvan hebben 411 een toezegging gedaan. Ongeveer 40 adressen hebben hun toezegging nog niet doorgegeven. Mocht uw antwoord/toezegging nog niet zijn opgehaald/ingeleverd, wilt u het dan bezorgen bij uw loper of neem contact op Kerkrentmeesters@pgstiens.nl .
In de Twaklank van maart zullen we op de financiële situatie voor 2022 ingaan.
1 2 3 4 5