Nieuwsberichten
Kerkbalans 2021
19-02-2021 18:28
Opbrengst actie Kerkbalans 2021

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” was het motto van de actie waarbij we een bijdrage vroegen voor het werk van onze kerk.

De actie Kerkbalans 2021 heeft € 224.685,00 opgebracht, een prachtig resultaat!

Wij willen u/je heel hartelijk bedanken voor de gedane toezegging/bijdrage!

Heeft u nog geen toezegging gedaan, digitaal of het toezeggingsformulier voor de bijdrage nog niet ingeleverd of is het formulier niet bij u opgehaald? Dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven bij Sjoukje Brouwer, Eskdoarnstrjitte 1 of mailen naar Protected email address

Namens het College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
15-01-2021 10:58
Kerkbalans 2020
14-03-2020 01:19
Opbrengst actie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk …. dat hebben héél veel leden van onze gemeente ook dit jaar weer gedaan.
De actie Kerkbalans heeft het schitterende bedrag opgebracht van € 225.600,00, een prachtig resultaat.
Wij willen u/je heel hartelijk bedanken voor de gedane toezegging/bijdrage. Wij wensen dat deze opbrengst tot groei en opbrengst mag zijn van het werk in onze gemeente.

Heeft u nog geen toezegging gedaan, digitaal of het toezeggingsformulier voor de bijdrage nog niet ingevuld of is het formulier niet bij u opgehaald? Dan kunt u deze alsnog invullen en afgeven bij S.L. Brouwer, Eskdoarnstrjitte 1 of mailen naar Protected email address

Namens het College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2020
05-02-2020 16:59
Kerkbalans 2020

De toezeggingen zijn binnen. We willen iedereen die een toezegging heeft gedaan héél hartelijk bedanken en ook de blokhoofden en lopers héél hartelijk bedankt voor uw inzet. Zodra we een totaalbeeld hebben van de toezeggingen zullen we dit via de nieuwsbrief en onze website aan u bekent maken.
Vorig jaar hebben 176 leden uit onze gemeente de toezegging digitaal gedaan via onze website. Dat was toen ruim 19% van de brieven die we verstuurden. Daardoor hoefden we dit jaar veel minder brieven rond te brengen, dat scheelt heel erg in de kosten en het verwerken.
Dit jaar overtreffen we dat resultaat: ruim 60 leden hebben dit jaar ook digitaal toegezegd! Geweldig, daarmee zitten we nu op ongeveer 30%. We danken u allemaal hartelijk voor de medewerking.
Diegene die vorig jaar een digitale toezegging deden en het dit jaar nog niet hebben gedaan, hebben deze week nog een herinneringsmail ontvangen met de vraag om alsnog een digitale toezegging te doen.
Nogmaals onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2020
27-01-2020 15:49
Kerkbalans 2020, toezeggen op papier of digitaal.
Van 18 januari t/m 1 februari is er weer actie Kerkbalans. Geef voor je kerk, onze gemeente kan niet zonder uw bijdrage. Wanneer u vorig jaar een toezegging op papier heeft gedaan, ontvangt u de kerkbalansenvelop weer in de bus en uw antwoord wordt daarna weer bij u opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om digitaal uw bijdrage toe te zeggen. Dat is fijn, het gaat sneller en scheelt u en de bezorgers tijd. Hoe u dit kunt doen staat in de brief van kerkbalans.
Ook zijn er gemeenteleden die vorig jaar al digitaal hebben toegezegd. Deze leden hebben mits december 2019 een mail van ons ontvangen met de vraag om ook voor 2020 weer een toezegging te doen, digitaal. Heel veel gemeenteleden hebben dit ook al gedaan, daarvoor onze hartelijke dank. Maar een aantal gemeenteleden hebben nog niet toegezegd en wij willen u vragen dit alsnog te doen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw toezegging voor 2020.
Het college van kerkrentmeesters
1 2 3