Nieuwsberichten
Kerkbalans 2020
05-02-2020 16:59
Kerkbalans 2020

De toezeggingen zijn binnen. We willen iedereen die een toezegging heeft gedaan héél hartelijk bedanken en ook de blokhoofden en lopers héél hartelijk bedankt voor uw inzet. Zodra we een totaalbeeld hebben van de toezeggingen zullen we dit via de nieuwsbrief en onze website aan u bekent maken.
Vorig jaar hebben 176 leden uit onze gemeente de toezegging digitaal gedaan via onze website. Dat was toen ruim 19% van de brieven die we verstuurden. Daardoor hoefden we dit jaar veel minder brieven rond te brengen, dat scheelt heel erg in de kosten en het verwerken.
Dit jaar overtreffen we dat resultaat: ruim 60 leden hebben dit jaar ook digitaal toegezegd! Geweldig, daarmee zitten we nu op ongeveer 30%. We danken u allemaal hartelijk voor de medewerking.
Diegene die vorig jaar een digitale toezegging deden en het dit jaar nog niet hebben gedaan, hebben deze week nog een herinneringsmail ontvangen met de vraag om alsnog een digitale toezegging te doen.
Nogmaals onze hartelijke dank!
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2020
27-01-2020 15:49
Kerkbalans 2020, toezeggen op papier of digitaal.
Van 18 januari t/m 1 februari is er weer actie Kerkbalans. Geef voor je kerk, onze gemeente kan niet zonder uw bijdrage. Wanneer u vorig jaar een toezegging op papier heeft gedaan, ontvangt u de kerkbalansenvelop weer in de bus en uw antwoord wordt daarna weer bij u opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om digitaal uw bijdrage toe te zeggen. Dat is fijn, het gaat sneller en scheelt u en de bezorgers tijd. Hoe u dit kunt doen staat in de brief van kerkbalans.
Ook zijn er gemeenteleden die vorig jaar al digitaal hebben toegezegd. Deze leden hebben mits december 2019 een mail van ons ontvangen met de vraag om ook voor 2020 weer een toezegging te doen, digitaal. Heel veel gemeenteleden hebben dit ook al gedaan, daarvoor onze hartelijke dank. Maar een aantal gemeenteleden hebben nog niet toegezegd en wij willen u vragen dit alsnog te doen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw toezegging voor 2020.
Het college van kerkrentmeesters
Kerkbalans 2020 digitaal
12-01-2020 08:27
Mededeling van het College van Kerkrentmeesters
Sommigen van u hebben het al ontdekt: U kunt sinds vorige week maandag niet meer digitaal toezeggen voor kerkbalans 2020. Ondanks diverse pogingen is het ons tot nu toe niet gelukt het probleem op te lossen.
Heel vervelend vinden wij.
We gaan volgende week er alles aan doen om het weer mogelijk te maken. Zodra het digitaal toezeggen weer kan, zult u het logo van Kerkbalans weer op de voorpagina van onze website vinden. Ook zullen we de ons bekende mailadressen persoonlijk informeren wanneer het weer mogelijk is. We hopen op uw begrip.
Kerkbalans papier 2020
03-01-2020 00:13
Kerkbalans papier 2020
Een nieuw jaar betekent ook de start van KERKBALANS 2020.
Vanaf 17 januari worden de enveloppen met informatie en een toezeggingsformulier voor 2020 weer bij u bezorgd. In die envelop zit ook informatie hoe u voor de eerste keer digitaal kunt toezeggen. Dat bespaart u en ons veel moeite want we kunnen die toezeggingen ook handiger verwerken. Maar natuurlijk mag u ook gewoon via het formulier een toezegging doen. Het zou nog mooier zijn als u uw bijdrage van 2019 kunt verhogen.
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans digitaal 2020
03-01-2020 00:11
Kerkbalans digitaal 2020
In december 2019 hebben alle leden van onze gemeente, die in 2019 digitaal hun bijdrage hebben toegezegd, een mail ontvangen met de vraag om ook voor 2020 digitaal toe te zeggen. Er hebben zich in januari 2019 in totaal bijna 170 mensen gemeld via onze website www.pgstiens.nl en geklikt op de button KERKBALANS op de startpagina.
Tot 2 januari hebben 85 mensen dat voor 2020 weer gedaan. Dat is dus de helft van de aangeschreven mailadressen. U doet ons een zeer groot plezier door ook in 2020 uw toezegging digitaal te doen. Dat scheelt ons veel drukwerk en twee keer adressen bezoeken. We hopen ook dit jaar weer dat velen hun toezegging voor kerkbalans 2020 digitaal zullen doen.
Helpt u ons mee door iedereen, die een mail in december heeft ontvangen en nog geen digitale toezegging verstuurd, dit vóór 7 januari te doen!
Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk!
1 2