Nieuwsberichten
Kerkbalans 2020 digitaal
12-01-2020 08:27
Mededeling van het College van Kerkrentmeesters
Sommigen van u hebben het al ontdekt: U kunt sinds vorige week maandag niet meer digitaal toezeggen voor kerkbalans 2020. Ondanks diverse pogingen is het ons tot nu toe niet gelukt het probleem op te lossen.
Heel vervelend vinden wij.
We gaan volgende week er alles aan doen om het weer mogelijk te maken. Zodra het digitaal toezeggen weer kan, zult u het logo van Kerkbalans weer op de voorpagina van onze website vinden. Ook zullen we de ons bekende mailadressen persoonlijk informeren wanneer het weer mogelijk is. We hopen op uw begrip.
Kerkbalans papier 2020
03-01-2020 00:13
Kerkbalans papier 2020
Een nieuw jaar betekent ook de start van KERKBALANS 2020.
Vanaf 17 januari worden de enveloppen met informatie en een toezeggingsformulier voor 2020 weer bij u bezorgd. In die envelop zit ook informatie hoe u voor de eerste keer digitaal kunt toezeggen. Dat bespaart u en ons veel moeite want we kunnen die toezeggingen ook handiger verwerken. Maar natuurlijk mag u ook gewoon via het formulier een toezegging doen. Het zou nog mooier zijn als u uw bijdrage van 2019 kunt verhogen.
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans digitaal 2020
03-01-2020 00:11
Kerkbalans digitaal 2020
In december 2019 hebben alle leden van onze gemeente, die in 2019 digitaal hun bijdrage hebben toegezegd, een mail ontvangen met de vraag om ook voor 2020 digitaal toe te zeggen. Er hebben zich in januari 2019 in totaal bijna 170 mensen gemeld via onze website www.pgstiens.nl en geklikt op de button KERKBALANS op de startpagina.
Tot 2 januari hebben 85 mensen dat voor 2020 weer gedaan. Dat is dus de helft van de aangeschreven mailadressen. U doet ons een zeer groot plezier door ook in 2020 uw toezegging digitaal te doen. Dat scheelt ons veel drukwerk en twee keer adressen bezoeken. We hopen ook dit jaar weer dat velen hun toezegging voor kerkbalans 2020 digitaal zullen doen.
Helpt u ons mee door iedereen, die een mail in december heeft ontvangen en nog geen digitale toezegging verstuurd, dit vóór 7 januari te doen!
Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk!
Kerkbalans 2017
09-02-2017 19:51
Kerkbalans 2017
Afgelopen week zijn de kerkrentmeesters weer zorgvuldig bezig geweest met de verwerking van de ingeleverde toezeggingen voor 2017. We danken de vele lopers en coördinatoren voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen. Om de actie af te kunnen ronden vragen we de leden die hun envelop met toezeggingen wel hebben ontvangen maar nog niet hebben ingeleverd, dit alsnog voor aanstaande donderdag, 16 februari, te doen. U kunt uw toezegging opsturen naar CvK, Postbus 44, 9050 AA Stiens of afgeven bij de secretaris, Cees Vos, Reinder Brolsmaplein 3, Stiens.
(Alvast) hartelijk dank voor uw toezegging!
College van Kerkrentmeesters PG Stiens.
Actie Kerkbalans en belasting voordelen via Periodieke Gift
13-12-2016 18:21
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk. Deze actie wordt elk jaar in de tweede helft van januari gehouden. Het resultaat van de actie in 2016: er is in totaal € 246.360,-- toegezegd. Voor 2015 was dat € 245.500,--.
1 2