Nieuwsberichten
Kerkbalans 2022
14-01-2022 17:40
Kerkbalans 2022, mail in de spambox?

We komen tot de ontdekking dat de mail over de digitale kerkbalans 2022 in uw spambox kan zijn gekomen. Dat heeft te maken met de bijgevoegde folder. Sommige mailboxen herkennen dat als spam. Als u de digitale toezeggingsmail nog niet hebt gelezen, kijkt u dan voor alle zekerheid in uw spambox!

We hopen dat velen de digitale toezegging zullen doen. Het scheelt ons veel werk!

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
09-01-2022 18:16
Komend weekend start de actie Kerkbalans 2022 met het rondbrengen en later weer ophalen van de brieven. Zoals u in Twaklank en op de nieuwsbrief kunt lezen doen we een dringend beroep op u allen om ruimhartig en naar vermogen een toezegging te doen! We hebben een groot gat in de begrotingen voor de komende jaren. De leden die de toezegging digitaal doen hebben daarover in december al een mail ontvangen. Een minderheid daarvan heeft de toezegging al gedaan. We doen een dringend beroep op de meerderheid om de toezegging vóór vrijdag aanstaande digitaal te doen. Dat scheelt het College van Kerkrentmeesters veel extra werk! Samen staan we sterk!
Kerkbalans 2022
29-12-2021 16:22
Digitale Kerkbalans 2022

Mits december 2021 heeft het Kerkelijk Bureau mails verzonden naar alle gemeenteleden die eerder hebben aangegeven hun toezegging voor Kerkbalans digitaal te willen doen. Heel veel leden hebben hun toezegging voor 2022 ook al gedaan, daarvoor heel hartelijk bedankt! De leden die dit nog niet hebben gedaan willen we vragen dit nog vóór 10 januari a.s. te doen.
Dat scheelt ons veel werk!

De actie Kerkbalans 2022 start op 15 januari met het bezorgen van de brieven aan diegenen die geen digitale toezegging hebben gedaan.
Ook dit jaar is het weer mogelijk te starten met een digitale toezegging. U kunt zich aanmelden via de website www.pgstiens.nl. Op de startpagina staat het symbool ‘Kerkbalans’, klik deze aan en u wordt naar de juiste pagina geleid. Hier kunt u zich in een beveiligd deel van de website aanmelden. U heeft daarvoor wel uw registratienummer nodig, als dat bij u niet bekend is, vraag het aan bij Protected email address

Het college van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
22-12-2021 16:02
De voorbereiding voor de actie Kerkbalans, die van 15 tot en met 29 januari wordt gehouden, is bijna afgerond.

Velen van ons zullen de toezegging via de digitale weg doen. Diegenen die dat in 2021 deden hebben een mail ontvangen met de vraag om de toezegging weer digitaal te doen. Wie dat nu voor het eerst wil doen dan kan dat via de knop KERKBALANS op de voorpagina van de website van onze gemeente.
De papieren versie wordt in de actieweken thuis bezorgd en weer opgehaald.

Het College van Kerkrentmeesters
Financiën PG Stiens
22-12-2021 16:02
Een levende gemeente

Het College van Kerkrentmeesters maakt zich zorgen over de financiën van onze gemeente. De begroting laat een structureel groot tekort zien. U leest hierover meer in de Twaklank van januari. Een geplande informatiebijeenkomst in december kon door de maatregelen helaas niet doorgaan. Wij zijn van harte bereid nadere informatie te geven: Protected email address

College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4