Nieuwsberichten
Legaat
28-04-2022 11:15
In de Twaklank leest u elk jaar over de mogelijkheid om een legaat (schenking via een testament) aan de Protestantse Gemeente van Stiens vast te leggen.
We zijn zeer verheugd dat we bericht hebben gekregen van een notaris dat een oud-gemeentelid ons een schenking doet van € 33.000. In het legaat staat geen bijzondere bestemming genoemd en we hebben het bedrag inmiddels op onze bankrekening gestort gekregen. We zullen er, zoals het rentmeesters betaamt, een goede bestemming voor vinden!
Als u er aan denkt ons ook te steunen met een legaat dan kunt met een notaris contact opnemen of met het College van Kerkrentmeesters: Protected email address
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
05-02-2022 00:09
Actie Kerkbalans 2022 Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Van 15 tot 29 januari hebben alle adressen een uitnodiging gekregen om een toezegging voor 2022 te doen. De eerste resultaten van de actie zijn nu binnen. Er zijn 16 december j.l. 301 mails verstuurd naar onze leden die vorig jaar een digitale toezegging hebben gedaan, met de vraag om voor 2022 weer digitaal toe te zeggen. We hebben tot nu toe 227 toezeggingen van een bedrag binnengekregen. Leden die nog geen digitale toezegging hebben gedaan, vragen we dit alsnog te doen. (zie mail Protected email address)
Via de lopers zijn de overige adressen bezocht, zij hebben een uitnodiging per brief ontvangen. Daarvan hebben 411 een toezegging gedaan. Ongeveer 40 adressen hebben hun toezegging nog niet doorgegeven. Mocht uw antwoord/toezegging nog niet zijn opgehaald/ingeleverd, wilt u het dan bezorgen bij uw loper of neem contact op Kerkrentmeesters@pgstiens.nl .
In de Twaklank van maart zullen we op de financiële situatie voor 2022 ingaan.
Kerkbalans 2022
28-01-2022 11:37
Actie Kerkbalans 2022 is gisteren geëindigd. Uw antwoord is weer opgehaald door de lopers. Mocht dit nog niet zijn gebeurd wilt u dan contact met ons opnemen of uw antwoordenveloppe bezorgen bij het contactadres (adres loper).

Diegenen die vorig jaar een digitale toezegging hebben gedaan, maar dat voor dit jaar nog niet hebben gedaan, willen we vragen dit alsnog te doen. Zie de mail van kerkbalans@pgstiens.nl van 16 dec. 2021 of de herinneringsmail van 23 jan. 2022.
Mocht u geen mail hebben ontvangen, neem dan contact op met kerkbalans@pgstiens.nl.

Het College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
14-01-2022 17:40
Kerkbalans 2022, mail in de spambox?

We komen tot de ontdekking dat de mail over de digitale kerkbalans 2022 in uw spambox kan zijn gekomen. Dat heeft te maken met de bijgevoegde folder. Sommige mailboxen herkennen dat als spam. Als u de digitale toezeggingsmail nog niet hebt gelezen, kijkt u dan voor alle zekerheid in uw spambox!

We hopen dat velen de digitale toezegging zullen doen. Het scheelt ons veel werk!

College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022
09-01-2022 18:16
Komend weekend start de actie Kerkbalans 2022 met het rondbrengen en later weer ophalen van de brieven. Zoals u in Twaklank en op de nieuwsbrief kunt lezen doen we een dringend beroep op u allen om ruimhartig en naar vermogen een toezegging te doen! We hebben een groot gat in de begrotingen voor de komende jaren. De leden die de toezegging digitaal doen hebben daarover in december al een mail ontvangen. Een minderheid daarvan heeft de toezegging al gedaan. We doen een dringend beroep op de meerderheid om de toezegging vóór vrijdag aanstaande digitaal te doen. Dat scheelt het College van Kerkrentmeesters veel extra werk! Samen staan we sterk!
1 2 3 4