Nieuwsberichten
Pastorale brief classis
09-07-2022 18:17
Aan alle PKN-gemeenten en voorgangers in de classis Fryslân

De zorgen en de onrust in de landbouwwereld laten ook onze classis niet onberoerd. Het breed moderamen heeft contact gezocht met de werkgroep Kerken & Landbouw en besproken wat de kerk kan betekenen, wat kerkleden voor elkaar kunnen betekenen.

Als bijlage vindt u de pastorale brief die onze classispredikant heeft
opgesteld. Daarnaast de folder van de werkgroep Kerken &Landbouw

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com / classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
www.classisfryslan.nl

Pastorale brief Landbouw
Folder Werkgroep kerken en landbouw
Route map naar Pasen
07-04-2022 18:49
Pastorale brieven
01-03-2022 23:52
Pastorale brieven van Classis Fryslân betreffende Oekraine.

1e Pastorale brief
2e Pastorale brief Aanvulling
Kerstgroet 2021
22-12-2021 21:35
Aan alle kerkenraden en voorgangers in de classis Fryslân

In de bijlage vindt u de kerstgroet van onze classisdominee. Graag hadden we gewild dat we u ook een coronanieuwsbrief konden sturen maar dat heeft nog geen zin. Zodra de situatie en regels bekend zijn en geduid kunnen worden, hopen we u weer wat houvast te kunnen bieden.

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

Kerstgroet Classispredikant 2021 Kleine Kerstmis
Corona Nieuwsbrief 19 Classis Fryslân
30-11-2021 23:51
Er is een spoedbericht van de landelijke kerk en de kerkenkoepel CIO binnengekomen, met een beroep van de regering op de kerken om vanaf 17.00 uur geen kerkdiensten meer te houden. Het Breed Moderamen-Fryslân geeft in de Coronanieuwsbrief 19 van ds. Wim Beekman het classicaal advies/verzoek aan u door.

Corona Nieuwsbrief 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...