Nieuwsberichten
Ds. Jak Verwaal
27-09-2021 17:48
Hoe gaat het? En waar ben je?
Een bijzondere tijd beleef ik. Want ik mag me voorbereiden op een nieuwe uitdaging in uw midden, in Stiens. Na een kleine acht jaar te hebben gewerkt in It Keningsfjild (Ureterp/Bakkeveen), en daarvoor vooral in Holland, hoop ik binnenkort al mijn ervaring van 38 jaar predikantschap in Stiens te vernieuwen. Daarbij mag ik mij vader noemen van drie mooie kinderen die hun weg in het leven gaan. Ik mag genieten van vier opgroeiende allerliefste kleinkinderen. In veel opzichten voel ik mij omgeven door veel moois en goeds.
Stinzeplanten op it tsjerkhôf Sint Vitus
04-06-2021 18:04
De tsjerkrintmasters hawwe in stikje yn de Stienzer set oer de stinzeplanten op it tsjerkhôf. Foar belangstellenden foar it hôf is it wol neiskjirrig en informatief tinke wy ek op de webside.

Sint Vitus tekst stinzeplanten
Corona Nieuwsbrief 14 Classis Fryslân
03-06-2021 22:20
Aan allen

Dat er van overheidswege versoepelingen in het coronabeleid zijn aangebracht, werkt ook door in de kerken en dus in de PKN-classis Fryslân.

Coronabrief nr. 14 vindt u hier. Corona Nieuwsbrief

Mei freonlike groetnis,
janny brinkman
scriba classis Fryslân
Yvonne goes Uganda 25 mei
01-06-2021 12:57
Beste lezer,

Yvonne doet u en jou de hartelijke groeten!
Hierbij het laatste nieuws over haar leven en werk in Oeganda.
We wensen je veel leesplezier.
Als je vragen hebt, laat het ons gerust weten.

Namens Yvonne en het Thuisfrontteam
Groetjes Anita

Nr 25 mei 2021.pdf
Pinksterboodschap 2021
20-05-2021 09:58
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.
Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier
Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?
Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”
Sommigen van ons vinden dat de beperkingen nu wel lang genoeg geduurd hebben. Anderen willen nog wat meer geduld betrachten. En soms voelen we zowel het één als het ander binnen onszelf voorbijkomen. Wat zullen we doen, en wat moeten we laten?
We voelen mee met Jezus’ vrienden. Hoe zij met een wat uitgebluste en verwarde geest bij de pakken neerzitten. De één zal dit gedacht hebben, de ander dat hebben gesproken. Maar allen waren zij vervuld van de zorg: hoe komt het straks, hoe gaat het verder? Misschien hebben ze het ook wel even nodig gehad. Een tussentijd. Waarin wat gewoon is,je is ontvallen. En je gaat nadenken. ,,Waar gaat het om in geloof en kerk en leven en wereld? Bewandelen we wel de goede wegen? Is vernieuwing nodig?”
Zo zitten ze neer, en wachten, op nieuwe geest. Het is niet hun eigen geest die hen overkomt. Die ramen en deuren opent, hen in vuur en vlam zet, hen naar buiten drijft. Het is de geest van Jezus zelf die over hen vaardig wordt. Het is Heilige Geest. Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig hopen dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten zullen. We de sterren weer van de hemel zullen zingen. Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en ons meenemen.
Schep, God, een nieuwe geest in mij een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2
Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
classisdominee Fryslân
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10