Nieuwsberichten
Kerkdienst 21 januari DHS
18-01-2024 11:14
Aankondiging en korte uitleg Paasgroetactie
Twee kaarten in verband met deze actie.

Kaart 1 gaat naar de gedetineerde zelf:


Kaart 2 kan de gedetineerde zelf doorsturen naar een ander persoon:
Reis Jetze en Ewoud naar Zambia zomer 2022
07-02-2023 20:08
Enquête Mijn Droomkerk
05-01-2023 00:12
Hoe houden we onze lamp brandend als Protestantse kerk in Stiens?
Laat je licht erover schijnen in de gemeente enquête!

Of je nu 8- of 80+ bent, de Protestantse Gemeente te Stiens wordt gevormd door mensen van alle generaties. Daarom vinden we het erg belangrijk dat elke generatie zijn of haar stem kan laten horen, als het erover gaat hoe we kerk willen zijn in de toekomst.

In de maand januari 2023 kunt u en kan jij laten weten hoe je de kerk van de toekomst, je droomkerk, ziet door het invullen van de gemeente enquêtes. We hebben twee varianten:

Bericht van Desirée Scholtens
09-08-2022 10:22
Hallo allemaal,

Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor langere tijd het ruime sop koos, maar dit najaar ben ik weer aan het varen. Ik ga wederom naar het caraibisch gebied, dit keer met de Zr. Ms. Groningen.
Pastorale brief classis
09-07-2022 18:17
Aan alle PKN-gemeenten en voorgangers in de classis Fryslân

De zorgen en de onrust in de landbouwwereld laten ook onze classis niet onberoerd. Het breed moderamen heeft contact gezocht met de werkgroep Kerken & Landbouw en besproken wat de kerk kan betekenen, wat kerkleden voor elkaar kunnen betekenen.

Als bijlage vindt u de pastorale brief die onze classispredikant heeft
opgesteld. Daarnaast de folder van de werkgroep Kerken &Landbouw

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman

scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com / classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
www.classisfryslan.nl

Pastorale brief Landbouw
Folder Werkgroep kerken en landbouw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...