Nieuwsberichten
Koninklijke onderscheiding
27-04-2024 17:40
Koninklijke onderscheiding voor mw. Sjoeke van Wessel-van der Giesen
Bij de jaarlijkse lintjesregen viel er ook een druppel in Stiens. Sjoeke van Wessel was met een list naar Dekemastate in Jelsum gelokt voor een feestelijke bijeenkomst. Voor haar onverwacht stapte burgemeester Buma ineens binnen om haar te vertellen dat het Zijne Majesteit had behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en dat wegens haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor de kerk, de Vereniging Tesselschade-Arbeid adelt, gastvrouw bij Dekemastate en als bijzonder trouwambtenaar en dat alles naast haar werk als onderwijzeres. Totaal verbouwereerd onderging ze het toen hij haar de bijbehorende onderscheiding opspeldde. Zo werd het een bijzondere bijeenkomst.
Van ECZ
23-04-2024 11:49
Nieuws van Evangelisatie en Zendingscommissie
Op zondag 18 februari jongstleden was de jaarlijkse zendingszondag. Deze dienst stond in het teken van ons meerjarig project “de armoede in Moldavië”.
Na de dienst was er de mogelijkheid om Moldavische wijnen, honing en thee te proberen en eventueel een bestelling te plaatsen.
Vele aanwezigen hebben gelijk producten afgenomen en artikelen besteld. Dit vonden we, als commissie, vanzelfsprekend heel mooi.
We hebben inmiddels de wijnen, thee en honing bezorgd bij de diverse gemeenteleden en de nota van Promoldavië ontvangen en na aftrek van de kosten hebben we een heel mooie winst geboekt, ruim € 150,00. Dit bedrag is overgemaakt aan KIA. Nogmaals onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Een kerk voor jong en oud
29-03-2024 16:30
PKN-gemeente Stiens gooit roer om: 'Een kerk voor jong en oud' Lodewijk Born • 20 februari 2024 - Friesch DagbladHier kunt u het hele artikel lezen:
WE WORDEN KERK VOOR JONG EN OUD
KERKVERNIEUWING

Moch u een abonnement hebben op het Friesch Dagblad dan kunt u deze link aanklikken:
https://frieschdagblad.nl/geloven/PKN-gemeente-Stiens-gooit-roer-om-Een-kerk-voor-jong-en-oud-28909971.html
Kerkdienst 21 januari DHS
18-01-2024 11:14
Aankondiging en korte uitleg Paasgroetactie
Twee kaarten in verband met deze actie.

Kaart 1 gaat naar de gedetineerde zelf:


Kaart 2 kan de gedetineerde zelf doorsturen naar een ander persoon:
Reis Jetze en Ewoud naar Zambia zomer 2022
07-02-2023 20:08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...