Kerkdiensten
Datum:
28-07-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
P. Sierksma, Utrecht
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Laura de Reus en Peter Roerdink
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk