Nieuwsberichten
Verslag studieverlof Ds.G.Wessels
10-09-2010 11:00
Studieverlof ds. G. Wessels Stiens 12 april-11 juli 2010 Verslag studieverlof.pdf
Bautzen – Domkerk Sint Petri
30-08-2010 09:32
De ene kerk is de andere niet. Soms bezoek je, als je met vakantie bent, een kerk en de één heeft het, de ander niet. Op mijn verjaardag waren wij in het Duitse Bautzen. Vanaf Dresden gezien is dat halverwege Polen. In Bautzen staat een Simultaneumm ofwel Simultankirche. Het voorste gedeelte van de kerk (het koor) werd gebruikt door de Rooms Katholieken, het achterste gedeelte (het schip) door de protestanten.
Goederen inleveren voor de rommelmarkt
30-07-2010 15:21
Op de jaarlijkse braderie, die dit jaar op 4 september plaats vindt, houden wij weer een gezellige bazaar. Er wordt van alles georganiseerd, zo is de rommelmarkt ook weer een onderdeel. Op zaterdag 19 juni kunnen de éérste goederen weer ingeleverd worden voor de rommelmarkt.
PIT-dienst voor wakkere mensen
29-05-2010 13:35
Op zondag 6 juni zal er in De Hege Stins een PIT-dienst worden gehouden. PIT staat voor: zaad waaruit het leven groeit, levendigheid, uitdaging, gekruid, smaak en ook voor nog even doorpitten/uitslapen.

Deze dienst zal een eerste proef zijn voor een andere invulling van de kerkdienst met een grote diversiteit aan inhoud. Doel is om de dienst voor te bereiden door gemeenteleden en daarvoor goede ideeën te verzamelen waarbij de talenten van een ieder kunnen worden ingezet. Ideeën kunnen worden aangedragen bij ds. Desirée Scholtens.
Sing-in 16 mei 2010
24-05-2010 22:43
Aan deze laatste sing-in van het seizoen verleent gospelformatie Mission uit Holwerd haar medewerking. Mission is een zeer enthousiaste gospelformatie die al meer dan 22 jaar optreedt. De formatie bestaat uit 4 personen waaronder zich een gitarist, toetsenist en drummer bevinden. Het repertoire is hoofdzakelijk Nederlandstalig en bestaat uit moderne christelijke muziek. De groep heeft 3 cd’s op de markt gebracht.