Nieuws
Bèta Geloofsgespreksgroep
26-12-2016 10:38
In januari starten wij met een geloofsgespreksgroep die bestaat uit 5 interactieve bijeenkomsten waarin je kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Alle avonden beginnen om 19.30 uur tot ong. 22.00 uur en worden in De Hege Stins gehouden. De avonden staan onder leiding van ds. Jaap Overeem en Tine de Vries. Voor meer info zie:
B è t a 2017.docx
Kerstkaart 2016
21-12-2016 17:01
Laatste nieuws van Yvonne uit Uganda 14 december 2016
20-12-2016 16:59
Actie Kerkbalans en belasting voordelen via Periodieke Gift
13-12-2016 18:21
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk. Deze actie wordt elk jaar in de tweede helft van januari gehouden. Het resultaat van de actie in 2016: er is in totaal € 246.360,-- toegezegd. Voor 2015 was dat € 245.500,--.
Nieuwsbrief Ma'Laap 11 december 2016
13-12-2016 18:14
Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van Ma’laap en het contact met de christelijke gemeenschap in Lahore.

De sponsorkinderen, de school en de leerkrachten.
Er zijn op dit moment 80 kinderen die de school bezoeken. 56 kinderen zijn gekoppeld aan een sponsor. Dat is een prachtig resultaat. De leraren/leraressen zijn de afgelopen maanden ondersteund door middel van een serie Skype-bijeenkomsten. Titia Dijkhuis en Elly Plat hebben hier met veel inzet aan gewerkt, waarvoor onze grote dank. De leraren/leraressen die de cursus bijgewoond hebben kregen een certificaat uitgereikt. De school heeft het nieuwe meubilair in gebruik genomen. We hopen hier te zijner tijd foto’s van te kunnen laten zien.
5 sponsorkinderen zullen het komende jaar hun eindexamen afleggen. Dat betekent in principe het einde van de inzet van Ma’laap. Of er een vervolg-ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen die kansrijk zijn om door te leren zal de komende tijd door ons onderzocht worden.
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...