Nieuws
Mei actie 2017
24-04-2017 10:15
De Diaconieën van de Protestantse Gemeente te Stiens en Britsum-Jelsum-Cornjum gaan nog één keer samenwerken met betrekking tot het vakantie-extraatje.
Dit extraatje van € 100,00 in de maand mei is bestemd voor mensen met een inkomen volgens de participatiewet in de gemeente Leeuwarderadeel. De actie echter betekent een forse aanslag op het budget van de diaconieën en daarom is er besloten om hier vanaf volgend jaar niet meer mee door te gaan. Ook bestaat onze burgerlijke gemeente volgend jaar niet meer. Dus:
Mocht u als inwoner van Leeuwarderadeel dit initiatief nog één keer willen steunen dan kunt u een financiële bijdrage overmaken op rekening NL54 RABO 0395 4773 95 van de Diaconie PG Stiens onder vermelding van “mei actie 2017”.
APP PG Stiens 19 april 2017
19-04-2017 10:49
Hier APP details:


23 april DHS 19.00 - 20.30 uur
18-04-2017 21:29
Kom jij ook op de Open Worship avond?!
Rise nodigt u en jou uit bij de tweede Open Worship avond. We willen graag samen met jullie weer God aanbidden en over Hem leren. Thema van de dienst is ‘Live like I’m not scared’ (Een leven zonder angst). Op een ontspannen avond willen we samen met onze spreker en eigen jeugdband dichter bij God komen. We starten met muziek vanaf 19:00 uur en er zal continu mogelijkheid tot inloop zijn. Jij kan zelf dus het moment bepalen waarop jij er kan zijn, te laat voor de begintijd bestaat dus niet.
Jesmar Jonker is de spreker van de avond, mis hem niet!
Datum: 23 april
Inloop vanaf 19.00 – 20.30 u.
Welkom in De Hege Stins!
Museumpark Heilige Landstichting
29-03-2017 14:47
Wie gaat er mee naar ?

Voor wie:
Iedereen! En zeker de jonge gezinnen, de senioren en alle leeftijden ertussen.
Wanneer: zaterdag 6 mei 2017
Aanmelding: tot en met 15 april 2017.
Vertrek per touringcar: 8 uur vanaf De Hege Stins
Terug: 17.30 uur bij De Hege Stins
Lunch: Ieder neemt zijn/haar eigen lunch pakket/eten en drinken mee. We lunchen gezamenlijk en genieten van elkaars lunchpakket.
Eigen financiële bijdrage:
• Volwassene: € 12,50, Kind: € 7,50
• Inbegrepen: Reis naar Heilig Land Stichting (en terug) + entree
Uitnodiging ontmoet en groet Yvonne op 9 aperil
27-03-2017 20:24
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...