Nieuws
Corona Nieuwsbrief 17 Classis Fryslân
05-11-2021 18:07
Aan kerkenraden en voorgangers in de classis Fryslân

U allen staat weer voor de beslissing hoe om te gaan met de nieuwe
beperkingen. Classispredikant en BMCV helpen u graag tot een besluit te
komen.

Mei hertlike groetnis,
janny brinkman
scriba classis Fryslân - 11 november 2021

Corona Nieuwsbrief 17
Muziekvideoclips Twaklank november 2021
02-11-2021 00:06
Muziekvideoclip bij de column in de Twaklank van november 2021
In de column van Wiep Koehoorn in de Twaklank van november 2021 wordt verwezen naar een liedje van Stef Bos.
Advies: Kijk en luister eerst naar onderstaande videoclip voordat je de column gaat lezen, en bekijk het filmpje na het lezen nogmaals.
Kerkdienst - Week 43
31-10-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 31 oktober 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...