Nieuws
Yvonne goes Uganda
09-02-2017 19:58
Nieuwsbrief nr. 15, februari 2017.
Om meer te vertellen over Yvon haar dagelijkse belevenissen in Oeganda, ontvang je van ons deze nieuwsbrief. Hierin vertelt ze onder andere over haar werk in the Female Prison. We wensen jullie veel leesplezier! Heb je vragen stel ze gerust.
Hartelijke groeten
Thuisfrontteam Yvonne goes Uganda
Anita
Nr 15, februari 2017.pdf
Kerkbalans 2017
09-02-2017 19:51
Kerkbalans 2017
Afgelopen week zijn de kerkrentmeesters weer zorgvuldig bezig geweest met de verwerking van de ingeleverde toezeggingen voor 2017. We danken de vele lopers en coördinatoren voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen. Om de actie af te kunnen ronden vragen we de leden die hun envelop met toezeggingen wel hebben ontvangen maar nog niet hebben ingeleverd, dit alsnog voor aanstaande donderdag, 16 februari, te doen. U kunt uw toezegging opsturen naar CvK, Postbus 44, 9050 AA Stiens of afgeven bij de secretaris, Cees Vos, Reinder Brolsmaplein 3, Stiens.
(Alvast) hartelijk dank voor uw toezegging!
College van Kerkrentmeesters PG Stiens.
Bèta Geloofsgespreksgroep
18-01-2017 11:24
Bèta geloofsgespreksavond(en)
Op 9 januari jl. zijn wij gestart met een geloofsgespreksgroep die bestaat uit enkele interactieve bijeenkomsten waarin je kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Schuift u ook aan? Alle avonden beginnen om 19.30 uur tot ca. 22.00 uur en worden in De Hege Stins gehouden onder leiding van ds. J.C. Overeem en Tine de Vries.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
di 31 jan God de Vader
ma 6 feb Christen zijn in de praktijk
ma 13 feb De sacramenten
We nodigen iedereen, alle generaties, van harte uit deel te nemen!
U mag gerust een kennis of vriend(in) meenemen!
Vorming en Toerusting
PG Stiens
Zendingsdienst DHS van 15 januari 2017
18-01-2017 11:19
Zondag 15 januari ging ds. Inge Landman voor in de zendingsdienst in de Hege Stins. Zij is namens Kerk in actie en ook namens de classis Leeuwarden als uitgezonden medewerker verbonden aan het project: "Geloven in verzoening", in Colombia. Na zestig jaar strijd snakt de bevolking in Colombia naar rust en vrede. Maar hoe kan er vrede zijn als een complete bevolking is opgegroeid met strijd, corruptie en verdriet. De mennonietenkerk in Colombia heeft het project opgezet.
Inge werkt met drie gemeenschappen die leven in een conflictsituatie. Samen bestuderen ze bijbelteksten rond thema's als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode 'bijbellezen met andere ogen' bespreken ze wat deze teksten kunnen betekenen in het dagelijkse leven.
In de presentatie vindt u beeldmateriaal en informatie over het werk van Inge Landman. Hierin vindt u ook een verwijzing naar de site van Kerk in Actie, het contextueel bijbellezen, haar blog en emaildres. Heeft u vragen aan Inge Landman dan kunt u deze persoonlijk aan haar voorleggen.
Presentatie
Muziek in de nieuwjaarsdienst
02-01-2017 18:30
Tijdens de nieuwjaarsdienst liet ik muziek horen om het jaar in te luiden. Het is het eerste deel van de zesde sympfonie van Jozef Haydn. Ik had nog beloofd een link te publiceren. Bij deze. Ds. Jaap
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...