Nieuwsberichten
Corona Nieuwsbrief 16 Classis Fryslân
22-09-2021 16:26
Jaarklank
13-08-2021 11:35
Een nieuwe Jaarklank?
In oktober verschijnt de nieuwe editie van het jaarlijkse informatieblad Jaarklank met daarin allerlei gegevens over de kerkelijke organisatie. Anders dan in voorgaande jaren wordt het blad alleen nog uitgereikt aan degenen die er daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn. Wilt u het blad ontvangen en is uw naam nog niet bij de werkgroep bekend meldt u zich dan aan zoals aangegeven op blz. 12 van het juli/augustusnummer van Twaklank.
Werkgroep Jaarklank
Pastoraat
13-01-2021 10:48
Tijdelijke ondersteuning in het pastoraat.

Ds. Tjallingii in zijn jonge jaren.

In verband met de vacature heeft mw. da. R. van Zessen uit Loppersum vanaf januari t/m december 2020 voor een aantal uren per week werkzaamheden verricht op het gebied van pastoraat en prediking. In aansluiting daarop is ds. Ulbe Tjallingii bereid gevonden om vanaf januari tijdelijk, 4 uren per week, ondersteuning te bieden in het pastoraat. De contacten zullen via Tine de Vries lopen.

Namens de Kerkenraad PG Stiens,
Age Bos, scribaat
Corona Nieuwsbrief 11 Classis Fryslân
16-12-2020 19:55
Plaatselijke regeling
22-10-2020 00:38
De aangepaste plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende. U kunt deze vinden onder Organisatie/Bestuur Kerkelijke Gemeente.
Age Bos
Scribaat PG Stiens
1 2 3 4