Nieuwsberichten
Brief van Classis Fryslân
01-09-2022 18:11
3de Nieuwsbrief Oekraïne
10-03-2022 21:34
Begeleiding bij overlijden
02-03-2022 00:10
Omdat het steeds vaker voorkomt dat, wanneer een Stienser komt te overlijden en zijn of haar kinderen/familieleden buiten Stiens wonen, men niet op de hoogte is van de mogelijkheden op kerkelijk gebied. Om hier meer inzicht te geven, is de pagina Bij overlijden gemaakt. Deze is te vinden onder Pastoraat.
Corona Nieuwsbrief 22 Classis Fryslân
22-02-2022 11:49
Hierbij de mogelijk laatste coronabrief van onze classispredikant.

Corona Nieuwsbrief 22
Coronanieuwsbrief 21 Classis Fryslân
20-01-2022 13:49
Begin deze week heeft weer een overleg van overheid en kerken
plaatsgevonden. Resultaat daarvan is dat aan kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten wat meer ruimte wordt gegeven.

Opnieuw ontvangt u daarom nu coronanieuwsbrief 21 van onze
classisdominee ds. Wim Beekman.
1 2 3 4 5 6