Nieuwsberichten
Beleidsplan CvK 2024
17-01-2024 16:46
Verlengd beleidsplan College van Kerkrentmeesters

Het College werkt met een beleidsplan voor 4 jaar. Vorig jaar liep het beleidsplan 2019-2023 af. We hebben geconstateerd dat alle actiepunten zijn uitgewerkt en van een besluit voorzien. Omdat de kerk bezig is met het ontwikkelen van nieuw beleid voor onze gemeente hebben we besloten om het beleidsplan op een enkel onderdeel aan te vullen. Daarom hebben we een aangevuld beleidsplan voor de komende twee jaar vastgesteld. Wanneer duidelijk is wat we gaan doen met de gebouwen en de financiën zullen we een nieuw beleidsplan voorbereiden.
Het aangevulde beleidsplan kunt u via Beleidsplan CvK 2019.2023def openen of op papier opvragen bij Protected email address

Het College van Kerkrentmeesters
PG Kerstkaart 2023
17-12-2023 12:18
Brief van Classis Fryslân
01-09-2022 18:11
3de Nieuwsbrief Oekraïne
10-03-2022 21:34
Begeleiding bij overlijden
02-03-2022 00:10
Omdat het steeds vaker voorkomt dat, wanneer een Stienser komt te overlijden en zijn of haar kinderen/familieleden buiten Stiens wonen, men niet op de hoogte is van de mogelijkheden op kerkelijk gebied. Om hier meer inzicht te geven, is de pagina Bij overlijden gemaakt. Deze is te vinden onder Pastoraat.
1 2 3 4 5 6