Nieuwsberichten
Sing-in op 26 september mmv mannenkoor EDOZA uit Sneek
21-09-2010 21:01
EDOZA, het Interkerkelijk Mannenkoor met de bijzondere klank, vormt al meer dan 50 jaar een deel van de samenleving. Begonnen in Sneek in 1958 met veertig leden, telt het koor nu ca. 130 zangers die uit de hele provincie komen. EDOZA betekent: Evangelie DOor ZAng. EDOZA verleent zijn medewerking aan deze eerste sing-in van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het beloofd een prachtige dienst te worden.
De faam van EDOZA strekt tot ver over de provinciegrenzen. Ook optredens voor radio en televisie, samen met beroemde solisten, hebben gezorgd voor grote bekendheid van het koor.
Het repertoire van EDOZA is breed. Christelijke liederen vormen de basis. Ook negro-spirituals en andere koralen worden veelal gezongen. Musicals en operamuziek wordt ook gezongen door de 130 stemmen, waaronder het prachtige slavenkoor uit ‘Nabucco’ van Verdi en ook werken van Tsaikovske, Grieg en Parker. Er wordt gezongen in het fries en vele andere talen. Dhr Jan Hibma is sinds 1996 als een enthousiaste dirigent verbonden aan dit mannenkoor.
Donderdag 7 oktober: Het nieuwe liedboek
17-09-2010 20:47
Wij willen graag samen met u /jij een voorproefje nemen op het nieuwe liedboek. Wat komt er in en wat niet? Wat zijn hierbij de overwegingen en belangrijk....wie beslist wat er in het nieuwe liedboek komt en waarom? Allerlei vragen waar we proberen een antwoord op te geven op donderdag 7 oktober a.s. om 20.00 uur in de Hege Stins, Gijsbert Japicxstritte 4 in Stiens. De avond wordt geleid door dhr. Henk de Vries uit Zuidbroek. Hij is kerkmusicus en organist en zeer betrokken bij het hele proces. Het belooft een avond te worden met veel zang en informatie. Interesse? U/jij bent van harte welkom!

Werkgroep Toerusting en Vorming
Verslag studieverlof Ds.G.Wessels
10-09-2010 11:00
Studieverlof ds. G. Wessels Stiens 12 april-11 juli 2010 Verslag studieverlof.pdf
Bautzen – Domkerk Sint Petri
30-08-2010 09:32
De ene kerk is de andere niet. Soms bezoek je, als je met vakantie bent, een kerk en de één heeft het, de ander niet. Op mijn verjaardag waren wij in het Duitse Bautzen. Vanaf Dresden gezien is dat halverwege Polen. In Bautzen staat een Simultaneumm ofwel Simultankirche. Het voorste gedeelte van de kerk (het koor) werd gebruikt door de Rooms Katholieken, het achterste gedeelte (het schip) door de protestanten.
Goederen inleveren voor de rommelmarkt
30-07-2010 15:21
Op de jaarlijkse braderie, die dit jaar op 4 september plaats vindt, houden wij weer een gezellige bazaar. Er wordt van alles georganiseerd, zo is de rommelmarkt ook weer een onderdeel. Op zaterdag 19 juni kunnen de éérste goederen weer ingeleverd worden voor de rommelmarkt.