Nieuwsberichten
VituStins Cantorij
14-11-2013 22:17
Voor sommigen een naam die nog steeds moeilijk over de tong te krijgen is – zelfs voor ambtsdragers. Toch houden we deze naam in ere.
Al 4 seizoenen lang zingen we eens in de maand (de zomerperiodes uitgezonderd) in de St. Vituskerk of De Hege Stins. Begonnen op de startzondag in september 2009 en geboren uit de Vitus Cantorij van de voormalige Hervormde gemeente en de zanggroep Hege Stins van de Gereformeerde kerk. Aan de naam van de VituStins Cantorij kun je dat blijven zien. Vandaar.
Sing In 17 november 19.00 uur DHS
08-11-2013 11:56
God is even bezig, kan ik u helpen?
Dit is het thema van de Sing in die op zondag 17 november zal plaatsvinden in “De Hege Stins”, aanvang: 19.00 uur. Wat als God afwezig lijkt….? Waarom lijkt Hij soms zover weg? Is God soms verborgen of lijkt dat zo?
Vorming & Toerusting avond 20 november 19.30
01-11-2013 22:36
Woensdag 20 november 2013 om 19.30 uur in De Hege Stins biedt de werkgroep een Chocoladeworkshop van Oikocredit door Aukje Westra aan. U kunt bonbons van Fair Trade Chocola maken en proeven. De kosten zijn € 7,00 per persoon. Graag opgeven vóór 18 november bij:
Mw. T. Bilker tel: 058-2574057 email adres: Protected email address
Werkgroep Vorming en Toerusting
Koster gevraagd
31-10-2013 22:26
Volgend jaar gaat Cees Buisman, onze koster in de St. Vitus, met pensioen, zodat daarvoor dan vervanging nodig is. Maar bovendien is er door omstandigheden een einde gekomen aan het kosterschap van de heer J. Kooistra in De Hege Stins. Daardoor is het noodzakelijk geworden om al op korte termijn een nieuwe kracht in te zetten in De Hege Stins. Dat betekent dat op korte termijn 12 uur beschikbaar zijn, maar dat volgend jaar een uitbreiding verwacht mag worden. Het is de bedoeling om de nieuwe koster na een proefperiode aan te stellen in een regulier dienstverband.
Dat aan de werkzaamheden van de heer Kooistra nu een einde komt, spijt ons. Hij heeft ruim 10 jaar in onze kerk veel werk gedaan en daarbij vooral met zijn organisatorische capaciteiten altijd een grote inzet getoond. Wij hebben daarmee aan hem, en ook aan zijn vrouw, als gemeente heel veel gehad. Wij zijn en blijven daar zeer erkentelijk voor!
Snertdienst 17 november 09.30 in de St.Vitus
29-10-2013 18:53
Over delen in een tijd van crisis, slechte kookkunst en eten wat de pot schaft.
Initiatief van zending&evangelisatie.

Snertdienst.pdf