Nieuwsberichten
College van Kerkrentmeesters
06-12-2019 16:30
Het water stijgt
Het College van Kerkrentmeesters zorgt er voor dat onze gemeente gebouwen heeft om te gebruiken en geld om de taken die we samen willen doen als gemeente, uit te kunnen voeren. Het gaat om een breed pakket van taken: van beheer gebouwen, veiligheid in en om de kerk, personeels-, en financiële zaken. De zes overgebleven leden van het College kunnen niet alles meer aan. We hebben het afgelopen jaar vele mensen gevraagd of zij lid willen worden van het College of eenvoudige taken namens ons wil uitvoeren.
Het water stijgt ons nu naar de lippen en we zijn de wanhoop nabij. Met andere woorden: we zijn dringend op zoek naar een algemeen lid van onze College die enkele taken op zich wil nemen. Anders zijn we genoodzaakt te snijden in het uitvoeren van onze taken en dat willen we natuurlijk liever niet.
Voel je je geroepen of heb je interesse in het werk van de kerkrentmeesters, mail ons dan: Protected email address
Het College van Kerkrentmeesters
Kerkdiensten online
13-06-2019 11:34
Opgelost!
Deze week is de verbinding met internet in De Hege Stins weer in orde gemaakt. Als alles goed gaat, en dat weet je bij techniek nooit voor de volle 100%, zijn de kerkdiensten weer online te volgen op www.pgstiens.nl/Video . Ook kunt u weer gebruik maken van Wifi. Met excuses voor de overlast. Mocht u adviezen hebben over geluid en beamerpresentatie dan willen wij dat graag horen zodat we steeds beter u van dienst kunnen zijn.
Beamteams De Hege Stins en Sint Vitus
Geen Internet DHS
28-05-2019 17:17
Geen internet
Vanwege een verkeerde planning kunnen we de komende weken geen kerkdienst op internet uitzenden. De verbinding tussen internet en De Hege Stins is verbroken. Het spijt ons oprecht maar wij kunnen het op korte termijn niet oplossen. We zullen er alles aan doen om deze verbinding zo spoedig mogelijk weer tot stand te brengen en we zullen u op de hoogte houden.
Beamteams.
Regulier onderhoud St. Vituskerk
27-05-2019 17:06
Regulier onderhoud St. Vituskerk

Net als andere gebouwen heeft ook onze St. Vituskerk onderhoud nodig. Omdat het een rijksmonument is wordt voor elke 6 jaar een zogenaamd ‘instandhoudingsplan’ opgesteld door het Rijk. Hierin staan de noodzakelijke werkzaamheden die binnen die periode moeten worden opgepakt om het gebouw in stand te houden. We ontvangen subsidie voor de werkzaamheden en ook door ons als kerk wordt hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd. Afgelopen tijd zijn bedrijven gevraagd een offerte te maken en er is een keuze gemaakt. In dit traject worden we ondersteund door SBKG (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen). Wat gaat er gebeuren?Er zijn al zaken uitgevoerd zoals onderhoud aan het orgel. Komende tijd zijn het grotendeels bouwkundige zaken aan de buitenkant zoals herstel voegwerk; in het gebouw wordt de stuclaag op de muren hersteld en opnieuw gesausd. Wat betekend dit? Vanaf dit weekend is de kerk gesloten voor gebruik. De planning is dat alles eind juni is afgerond. De aannemer is al gestart met voorbereidende werkzaamheden.
Dit betekend dat de diensten van Hemelvaartsdag (30 mei) en zondag 2 juni niet in de St. Vituskerk worden gehouden maar in De Hege Stins. We zullen dit ook vermelden via de gebruikelijke kanalen. (infoblad, website, SO).
We houden u de komende tijd op de hoogte van de vorderingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u het College van Kerkrentmeesters benaderen.
19 maart Red de Bomen
19-03-2019 15:03
Persbericht

RED DE BOMEN VAN DE SINT VITUSKERK IN STIENS:
Monumentale bomenrijen rondom de kerk bedreigd
De Protestantse Gemeente van Stiens maakt zich grote zorgen over het behoud van de bomenrijen rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens. Sinds 1779 vormen deze eeuwenoude bomenrijen het beeldbepalende gezicht van het centrum in Stiens. Voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lubbert Tilma vertelt: “Er moet groot onderhoud gebeuren want anders kunnen wij, onder andere op basis van veiligheid, niets anders doen dan rigoureus te kappen. Wij hebben een professioneel onderzoek naar de staat van de bomen laten doen en daaruit blijkt dat, mochten we nu niets doen, wij niets meer kunnen doen om de zieke en/of zwakke bomen te redden. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren en luiden om die reden de noodklok”.
Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan?
De kerkelijke gemeente heeft in 2017 bij de gemeente Leeuwarderadeel aangegeven geen geld te hebben om het noodzakelijke groot onderhoud te plegen. De voltallige gemeenteraad heeft in november 2017 een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht kreeg om (financieel) te helpen om de karakteristieke bomenrijen voor de toekomst veilig te stellen. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden. De uitvoering van de motie wil echter niet vlotten.
Op 18 maart jongstleden heeft de Protestantse Gemeente de raadsleden van de gemeente Leeuwarden bijgepraat en gevraagd om de motie uit 2017 uit te voeren.
1 2 3 4 5