Nieuwsberichten
College van Kerkrentmeesters vertelt
24-06-2022 17:36
Het College van Kerkrentmeesters heeft een drukke periode achter de rug. We begonnen met het organiseren van de jaarlijkse kerkbalans. In een artikel in Twaklank hebben we u meegenomen in de zorgen over de toezeggingen van de groep 20-50 jarigen. Dit ook in relatie tot de tekorten op de begroting. Gelukkig konden we op 11 mei de gemeente meenemen over de jaarrekeningen van 2021.. We hopen en verwachten dat de uitkomsten van het gesprek over de vraag : Welke kerk willen we zijn?”, die de kerkenraad is gestart, er voor zorgt dat we overwogen keuzes kunnen maken, ook over de besteding van ons geld. Toch zullen we de komende maanden moeten besluiten hoe we omgaan met de inkomsten én de uitgaven. De tekorten zullen bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen.
Paascollecte 2022
07-04-2022 17:32
Paascollecte 2022: Van U is de toekomst
Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Een feest om groots te vieren als gemeente van Christus, want door Zijn opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. Dat geeft ons leven zin en geeft ons kracht er voor andere mensen te zijn. Rond Pasen ontvangt u, als gemeentelid een brief in uw brievenbus. Daarin vragen wij u ons gemeentewerk te steunen met een extra gift om waardevolle activiteiten in onze gemeente mogelijk te maken.
Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Het College van Kerkrentmeesters
Schilderwerk Sint Vitushûs
25-02-2022 17:59
Vrijwilligers gezocht!
Nu ds.Verwaal gesetteld is in het Vitushûs en zijn werkplek op orde heeft hebben we hulp nodig van een paar mensen die handig zijn met de verfkwast. Schildersbedrijf Veninga is bezig het noodzakelijke schilderwerk te doen. Graag willen we ook de entreehallen een opfrisbeurt geven. Hebt u tijd en wilt u helpen neem dan contact met mij op.
Namens de kerkrentmeesters,
Kees Jelsma
Protected email address
Tel: +31615829192
Bomen rond de Sint Vituskerk
25-02-2022 17:56
Bomen Sint Vituskerk
Vanaf 2017 zijn wij bezig om de historische lindebomen rond de kerk te behouden. Via de gemeente Leeuwarden zou een gespecialiseerd bedrijf de bomen rond de Sint Vituskerk in maart eindelijk snoeien en inkorten. Helaas is er een nest in een boom gevonden waardoor deze snoeibeurt nu niet zal plaatsvinden. Wij betreuren dit zeer. De verwachting is nu dat het in het najaar van 2022 zal plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.
College van Kerkrentmeesters
Ruimte te huur Sint Vitushûs
14-02-2022 11:29
TE HUUR
In het Sint Vitushûs is op de begane grond weer een ruimte te huur. Het kan als kantoor, werkruimte of winkel gebruikt worden. Aanvaarding en condities in overleg. Zegt het voort!
Nadere inlichtingen bij het College van Kerkrentmeesters, de heer L. Tilma, telefoon 06-40124369
1 2 3 4 5 6 7