Nieuwsberichten
19 maart Red de Bomen
19-03-2019 15:03
Persbericht

RED DE BOMEN VAN DE SINT VITUSKERK IN STIENS:
Monumentale bomenrijen rondom de kerk bedreigd
De Protestantse Gemeente van Stiens maakt zich grote zorgen over het behoud van de bomenrijen rondom de Sint Vituskerk in het centrum van Stiens. Sinds 1779 vormen deze eeuwenoude bomenrijen het beeldbepalende gezicht van het centrum in Stiens. Voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lubbert Tilma vertelt: “Er moet groot onderhoud gebeuren want anders kunnen wij, onder andere op basis van veiligheid, niets anders doen dan rigoureus te kappen. Wij hebben een professioneel onderzoek naar de staat van de bomen laten doen en daaruit blijkt dat, mochten we nu niets doen, wij niets meer kunnen doen om de zieke en/of zwakke bomen te redden. Wij vinden dat dit niet mag gebeuren en luiden om die reden de noodklok”.
Wat is er tot nu toe door de gemeente gedaan?
De kerkelijke gemeente heeft in 2017 bij de gemeente Leeuwarderadeel aangegeven geen geld te hebben om het noodzakelijke groot onderhoud te plegen. De voltallige gemeenteraad heeft in november 2017 een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht kreeg om (financieel) te helpen om de karakteristieke bomenrijen voor de toekomst veilig te stellen. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden. De uitvoering van de motie wil echter niet vlotten.
Op 18 maart jongstleden heeft de Protestantse Gemeente de raadsleden van de gemeente Leeuwarden bijgepraat en gevraagd om de motie uit 2017 uit te voeren.
Liedboeken kerk
01-04-2018 07:35
Liedboeken kerk
Tot hun grote spijt heeft het college van kerkrentmeesters moeten constateren dat de liedboeken voor algemeen gebruik in de kerk niet altijd worden teruggebracht. Omdat zij wel vermoedden dat dit zou gebeuren zijn destijds de liedboeken gechipt met een RFID-chip. Met deze chip kunnen de liedboeken worden gelokaliseerd binnen een straal van vijf kilometer. De geleende liedboeken die volgende week nog niet zijn teruggebracht zullen bij u thuis worden opgehaald. Als u deze QR-code scant, kunt u zien waar onze liedboeken zich bevinden en of dit eventueel bij u of uw buurvrouw thuis is.
Namens de liedboekcommissie,
Benno Hoekstra
(Hulp) koster gevraagd
02-03-2018 10:39
Protestantse Gemeente Stiens zoekt een (hulp)koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.
Werkzaamheden:
- Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
- Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de keuken;
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
- Het verrichten van klein onderhoud.
Gevraagd wordt:
- Flexibele inzet;
- Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel vrijwilligers als bezoekers;
- Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;
- Goed kunnen organiseren;
- Vaktechnische kennis (het certificaat Sociale Hygiëne en diploma Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze cursussen te volgen).
Zie voor nadere informatie de Twaklank.
Inlichtingen bij L. Tilma, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Stienzer Hegedyk 29, tel. 058-2572390, E-mail: Protected email address
10 december PG Stiens
29-12-2017 11:52
Schoonmaker gevraagd.
Protestantse Gemeente Stiens zoekt een:
Schoonmaker (m/v) Minimaal 5 uur per week
Taken bestaan uit o.a:
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de Sint Vituskerk en het Vitushûs;
- Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
- Het verrichten van klein onderhoud.
Kernwoorden:
- Enthousiaste medewerker;
- Vaardigheid in het omgaan met mensen;
- Kerkelijk meelevend zijn.
Geboden wordt:
- Dienstverband van minimaal 5 uur per week.
- Honorering conform de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.
Voor nadere inlichtingen en sollicitaties kunt u zich vóór 15 januari 2018 wenden tot:
L. Tilma, voorzitter College van Kerkrentmeesters
Adres Stienzer Hegdyk 29
Tel 058-2572390
Email: Protected email address
Sponsoring zonnepanelen
18-09-2017 20:56
Sponsoring zonnepanelen.
Op vrijdag 13 oktober is de officiële in gebruik name van de zonnepanelen. Er is dan een"eigen" energiemarkt. (Zie Twaklank van september, pagina 9, voor meer informatie) De ingebrachte goederen zullen worden geveild en de opbrengst komt ten goede aan de actie zonnepanelen. In de hal liggen intekenlijsten. Op deze avond zal een bevlogen spreker ons vertellen over duurzaamheid en energie.
Van harte welkom, inloop vanaf 19.30 uur in De Hege Stins.
Werkgroep sponsoring zonnepanelen.
1 2 3 4