Nieuwsberichten
Mobiele telefoon kosters - kerken
15-01-2022 17:11
Contact met de kosters en de kerk!
Vanaf nu zijn we (kosters, kerken) telefonisch bereikbaar op het mobiele telefoonnummer

06-15536467

U krijgt dan één van de (hulp)kosters aan de telefoon.
Wilt u iets vragen, doorgeven of een afspraak maken voor het gebruik van De Hege Stins, Vituskerk of Vitushûs dan kunt u dit nummer gebruiken.

College van Kerkrentmeesters
Interieur Sint Vituskerk
16-07-2021 17:05
In de Huis aan huis van Leeuwarden kunt u binnenkort lezen dat bij de gemeente Leeuwarden aanvraag voor een vergunning ‘verbouw interieur Sint Vitus’ is binnengekomen. Deze aanvraag, die omwille van de tijd nu wordt ingediend, gaat over enkele bouwkundige wijzigingen aan het interieur van de kerk, onder andere de vloer. Het gaat uitdrukkelijk niet om de herenbanken, preekstoel en het orgel, die blijven deel uitmaken van het interieur.
De kerkenraad neemt pas later het besluit over het veranderen van het interieur van de monumentale kerk nadat de gemeente actief bij de plannen is betrokken
Techniek De Hege Stins
26-04-2021 17:48
In deze tijden van corona waarin we veel met livestream doen, blijkt hoe afhankelijk we zijn van een goede techniek en een goede internetverbinding. Met name dit laatste, de internetverbinding, laat momenteel nogal bij De Hege Stins te wensen over. In het verleden waren verbindingsproblemen al niet zeldzaam, maar de laatste weken lijkt het eerder regel dan uitzondering. We hebben aan het begin van het jaar geïnformeerd bij KPN of het mogelijk is om de uploadsnelheid te verhogen, maar zij kunnen niet meer leveren dan de snelheid van 6 Mbit/seconde wat we momenteel al hebben. Ter vergelijking, de KPN-verbinding van de St. Vituskerk is bijna 4x zo snel. Helaas is de theoretische snelheid lang niet altijd de praktische snelheid. En een verbinding die al krap is, zal op slechte dagen direct tot problemen leiden. En dat ervaren we helaas.
College van Kerkrentmeesters
06-12-2019 16:30
Het water stijgt
Het College van Kerkrentmeesters zorgt er voor dat onze gemeente gebouwen heeft om te gebruiken en geld om de taken die we samen willen doen als gemeente, uit te kunnen voeren. Het gaat om een breed pakket van taken: van beheer gebouwen, veiligheid in en om de kerk, personeels-, en financiële zaken. De zes overgebleven leden van het College kunnen niet alles meer aan. We hebben het afgelopen jaar vele mensen gevraagd of zij lid willen worden van het College of eenvoudige taken namens ons wil uitvoeren.
Het water stijgt ons nu naar de lippen en we zijn de wanhoop nabij. Met andere woorden: we zijn dringend op zoek naar een algemeen lid van onze College die enkele taken op zich wil nemen. Anders zijn we genoodzaakt te snijden in het uitvoeren van onze taken en dat willen we natuurlijk liever niet.
Voel je je geroepen of heb je interesse in het werk van de kerkrentmeesters, mail ons dan: Protected email address
Het College van Kerkrentmeesters
Kerkdiensten online
13-06-2019 11:34
Opgelost!
Deze week is de verbinding met internet in De Hege Stins weer in orde gemaakt. Als alles goed gaat, en dat weet je bij techniek nooit voor de volle 100%, zijn de kerkdiensten weer online te volgen op www.pgstiens.nl/Video . Ook kunt u weer gebruik maken van Wifi. Met excuses voor de overlast. Mocht u adviezen hebben over geluid en beamerpresentatie dan willen wij dat graag horen zodat we steeds beter u van dienst kunnen zijn.
Beamteams De Hege Stins en Sint Vitus
1 2 3 4 5 6