Nieuwsberichten
Kerkhof bij de Sint Vituskerk
24-01-2024 12:28
Zie voor informatie omtrent het reglement en tarieven per 1 januari 2024 onder Organisatie - Kerkhof.
Reglement kerkhof
06-12-2023 12:09
Reglement kerkhof

Wij hebben op 4 december 2023 het bijgestelde reglement van het kerkhof rond de Vituskerk vastgesteld. Enkele omschrijvingen zijn verbeterd en aangepast. Daarnaast het de begraafplaats nu officieel kerkhof Vituskerk genoemd. In het eerste kwartaal van 2024 zullen de tarieven conform het reglement aangepast worden met de officiële inflatiecijfers. Deze zullen dan per 1 april 2024 gaan gelden. U kunt het huidige en nieuwe versie van het reglement op deze website vinden onder het kopje Organisatie.

College van Kerkrentmeesters
Energieverbruik 2023
03-01-2023 17:46
Op 12 december heeft te College van Kerkrentmeesters zich gebogen over de maatregelen om de energiekosten in onze gebouwen te blijven beheersen. Als we niets zouden doen dan zouden we ruim €40.000 meer moeten betalen. Op het moment van besluit was er geen zicht op compensatie van de hoge energiekosten.
Op onze oproep om mee te denken hebben drie leden van onze gemeente gereageerd. Hun adviezen zijn meegenomen in het uiteindelijke besluit.

Het College heeft u kort mondeling ingelicht via de kanselboodschap op zondag 18 december. Ook hebben we dit artikel op 3 januari op de website van onze gemeente geplaatst.
Begraven
05-12-2022 11:34
Begraven in Stiens
Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een herzien reglement van de begraafplaats rond de Sint Vituskerk goedgekeurd. Dit reglement gaat in per 1 januari 2023.
Belangrijke wijzigingen zijn:
o De mogelijkheid om bij leven graven te reserveren op het kerkhof. Zodra een graf gereserveerd wordt, betaalt u daarvoor een jaarlijkse bijdrage.
o Er zijn urnenveldjes beschikbaar in rij 1.
o Per 1 januari 2024 gaat ook een belangrijke wijziging in van artikel 15 www.pgstiens.nl/Organisatie/Begraafplaats
o Afkoop kosten onderhoud algemene begraafplaats en verlengen grafrecht kan nu ook voor langere termijn dan 10 jaar.

Zoals gebruikelijk zijn de jaarlijkse tarieven aangepast aan het inflatiecijfer en sommige tarieven zijn (meer) kostendekkend gemaakt. Wilt u meer weten over het begraven en de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze beheerder, de heer Liefrink:
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Energieke Gemeente
28-11-2022 11:59
Een energieke gemeente
Onze gemeente bruist van energie. We zorgen er voor dat we samen gemeente zijn door allerlei activiteiten, bijeenkomsten, vieringen en huisbezoeken te organiseren. Naast menskracht gebruiken we daarvoor ook gebouwen die we verwarmen en verlichten. Voor de energielevering hebben we een jaarlijks contract afgesloten dat op 31 december aanstaande afloopt. U begrijpt het vast al: onze nota zal volgend jaar waarschijnlijk verhoogd worden met 400% ten opzichte van 2022. Gelukkig besparen we al veel kilowattuur elektriciteit door de zonnepanelen op het dak van De Hege Stins. Om een indruk te geven waar we het over hebben: De Hege Stins heeft het afgelopen jaar bijna 8000 KWh stroom gebruikt. De zonnepanelen hebben 11.513 KWh stroom terug geleverd. De teller van het gas staat op ruim 10.000 m3. Bij de Vituskerk gaat het om ruim 2700 KWh stroom en ruim 4000 m3 gas.

We zijn dus genoodzaakt om een besluit te nemen om de kosten te drukken. We ontkomen er ook niet aan om andere maatregelen te nemen. Daarom zullen we op 12 december een besluit nemen om de huurders van ruimtes in onze gebouwen een energietoeslag op te leggen. Ook zullen we kijken naar andere besparingsmogelijkheden. Welke dat zijn zullen we zo snel mogelijk in de nieuwbrief vermelden.
Hebt u tips of een welgemeend advies dan lezen we dat graag via Protected email address
College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8