Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 8
27-02-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 27 februari 2022.

Schilderwerk Sint Vitushûs
25-02-2022 17:59
Vrijwilligers gezocht!
Nu ds.Verwaal gesetteld is in het Vitushûs en zijn werkplek op orde heeft hebben we hulp nodig van een paar mensen die handig zijn met de verfkwast. Schildersbedrijf Veninga is bezig het noodzakelijke schilderwerk te doen. Graag willen we ook de entreehallen een opfrisbeurt geven. Hebt u tijd en wilt u helpen neem dan contact met mij op.
Namens de kerkrentmeesters,
Kees Jelsma
Protected email address
Tel: +31615829192
Bomen rond de Sint Vituskerk
25-02-2022 17:56
Bomen Sint Vituskerk
Vanaf 2017 zijn wij bezig om de historische lindebomen rond de kerk te behouden. Via de gemeente Leeuwarden zou een gespecialiseerd bedrijf de bomen rond de Sint Vituskerk in maart eindelijk snoeien en inkorten. Helaas is er een nest in een boom gevonden waardoor deze snoeibeurt nu niet zal plaatsvinden. Wij betreuren dit zeer. De verwachting is nu dat het in het najaar van 2022 zal plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.
College van Kerkrentmeesters
Corona Nieuwsbrief 22 Classis Fryslân
22-02-2022 11:49
Hierbij de mogelijk laatste coronabrief van onze classispredikant.

Corona Nieuwsbrief 22
Kerkdienst - Week 7
20-02-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 20 februari 2022.

... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...