Nieuwsberichten
14 maart Ghana
14-03-2019 22:00
Een nieuw begin.
In overleg met de diaconie is besloten dit jaar niet voor landelijke acties te sparen tijdens de veertig dagen tijd, maar ons als hele gemeente in te zetten door te sparen voor de jongeren die naar Ghana zullen gaan. Zij bouwen namelijk voor kinderen aldaar klaslokalen en geven zo de kinderen de mogelijkheid opnieuw te beginnen. 'Een nieuw begin', dat is zoals u weet ons thema tijdens de veertigdagentijd. Mogen wij u vragen per dag, per adres, 1 euro in een enveloppe te doen en deze na de veertig dagen in de daarvoor bestemde bus 'donaties', in de hal van De Hege Stins te doen? Laten we zo samen sparen en werken aan het nieuwe begin voor kinderen in Ghana.
Hartelijke groet, Tine de Vries

Nog een aanvulling van Karinus Rauwerda:
Mensen mogen aan het einde van de periode ook geld via de actiewebsite doneren ipv cash. Hiervoor is een actiepagina aangemaakt: geef.ws
Zondag 17 maart: Wakker worden!
13-03-2019 17:00
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft…….slapen!
Zondag 10 maart: Kiezen
06-03-2019 17:00
Op de eerste zondag van de 40 dagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen.
Project kindernevendienst
05-03-2019 17:53
Een nieuw begin

Het project van de Kindernevendienst voor de Veertigdagentijd en Pasen
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.
In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken.
Julia en Stef mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! De verhalen over Julia en Stef zijn bedoeld als een korte opstap naar het thema en Bijbelverhaal van de zondag.
Rozen
13-04-2018 09:00
Rozen voor examenkandidaten.
Nog enkele weken te gaan en dan breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op 14 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Henk van der Wal, Protected email address of 058-2575512. Graag opgave voor 7 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
1 2