Nieuwsberichten
P&Z Vrijdagavond 12 juli
03-07-2024 11:36
Afsluitings BBQ Party P&Z groepen. Zie flyer.
Verrassing voor examenkandidaten
07-04-2024 17:38
14 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen dan. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos plus verrassing!

Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma- Bijma, k.bergsma9@chello.nl of tel.nr. 058 257 3513. Graag opgave vóór 6 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Pesach voor jong en oud!!
06-04-2022 19:55
Dwars door beproevingen heen, mogen we proeven van Gods beloftes en uiteindelijk Het Beloofde Land ingaan. Zo vieren we op donderdag 14 april a.s. het Pesachfeest. Via de verhalen van verschillende mensen, zoals Maria van Magdalena, Petrus, Pilatus, Barabas en Johannes, wordt Pesach uitgelegd en wordt er geproefd.

Tip: het is géén complete maaltijd!!
Of je nu de leeftijd hebt van de kindernevendienst, of van Peper & Zout, vader, moeder, heit of mem, verzorger, oma, opa, beppe of pake of een belangstellend gemeentelid bent, geef je op en wees welkom om de Pesachmaaltijd mee te maken!

Tijd: 18.15 uur wordt u ontvangen in het jeugdhonk.
Het duurt tot ± 20.30 uur.
Voor vragen én opgeven: Karen Ars 06-18440060 of
Protected email address (graag o.v.v. Pesach).
Rozen examenkandidaten
06-04-2022 19:49
Rozen voor examenkandidaten.
12 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs ( VMBO / HAVO / VWO ) beginnen op 12 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.

Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma-Bijma, Protected email address of tel.nr. 058 - 257 3513.
Graag opgave vóór 3 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De jeugdraad.
Rozen voor examenkandidaten.
13-04-2021 16:51
In mei breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO / VWO) beginnen 17 mei a.s. Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten.

De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.
Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma - Bijma, Protected email address of tel.nr. 058- 257 3513.
Graag opgave vòòr 1 mei a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
1 2 3 4