Nieuwsberichten
Kerkdienst - Week 18
08-05-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 20 maart 2022.

Kerkdienst - Week 18 - Herdenkingsdienst
04-05-2022 19:30
Dit is de kerkdienst van woensdag 4 mei 2022.

Herdenkingsdienst 4 mei 2022 in de Sint Vituskerk
01-05-2022 11:39

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de komende herdenkingsdienst weer in volle gang. Op woensdag 4 mei organiseren wij weer als vanouds de herdenkingsdienst in de St. Vituskerk in Stiens. Deze dienst begint om 19.00 uur en staat in het teken van het herdenken van de slachtoffers, en het bezinnen op de rijkdom van de vrijheid die wij bezitten. De dienst zal worden geleid door Da. Thea Tholen-Haagsma, ook zullen enkele scholieren hun medewerking geven aan deze dienst.

De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door dhr A. Minnertsma.

Wij nodigen u allen hartelijk uit om deze dienst bij te wonen.

Na de dienst vertrekken we met elkaar in een stille tocht naar het oorlogsmonument op de Langebuorren. Hier kan eenieder die dat wil zich aansluiten voor de Dodenherdenking bij het monument. Om 20.00 zal hier de Taptoe worden gespeeld, waarna we 2 minuten stil zijn. Na het Wilhelmus zal hier een kranslegging worden gedaan, iedereen is dan uitgenodigd om zelf ook een bloem of bloemen neer te leggen bij het monument.

Wij hopen u allen te ontmoeten op 4 mei.

Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens
Kerkdienst - Week 17
01-05-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 1 mei 2022.

Financiële gemeenteavond
28-04-2022 11:19
Elk jaar is de kerkenraad benieuwd naar uw reactie, vragen of opmerkingen over het gevoerde (financiële) beleid. Na deze gemeenteavond neemt de kerkenraad een definitief besluit over het gevoerde beleid. In het jaarboekje over 2021 kunt u de cijfers en de verantwoording terug vinden.
Ter voorbereiding op de financiële gemeenteavond van woensdag 11 mei kunt u het boekje digitaal opvragen (om zo weinig mogelijk vervuilend bezig te zijn) via Protected email address. Hebt u die mogelijkheid niet of wilt u het per se op papier doornemen dan kunt u op hetzelfde adres een papieren exemplaar aanvragen. Ook kunt u na afloop van de eredienst de ouderling van dienst vragen.
We stellen het op prijs dat, wanneer u technische vragen hebt, deze vóór maandag 9 mei naar het genoemde mailadres te sturen. Dan kunnen we ons voorbereiden op de reactie.
De financiële gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 11 mei 2022 in De Hege Stins. Aanvang 19.30 uur.
De kerkenraad
... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...