Nieuwsberichten
Nieuws van de Interieur Commissie
19-07-2011 22:44
Van 4 juli t/m 19 september 2011 exposeren weer twee leden van de schildersgroep uit Hijum: Tineke Vlietstra uit Hallum en Fokje van der Meulen uit Stiens in de hal van De Hege Stins. De groep komt elke woensdagmorgen in De Kampioen te Hijum bij elkaar om te schilderen.
Verslag gemeenteberaad 8 juni
30-06-2011 09:55
Verslag gemeenteberaad PG Stiens, woensdag 8 juni 2011 in De Hege Stins.
Gemeenteberaad 8 juni in De Hege Stins om 20.00 uur
20-05-2011 21:46
Beste gemeenteleden,

Voor meer informatie over het gemeenteberaad klik op boekje gemeenteberaad PG Stiens 8 juni. Hierin vindt u de stukken voor het gemeenteberaad van 8 juni a.s. Er zijn een tweetal belangrijke onderwerpen die deze avond op de agenda staan waarover de kerkenraad met u in gesprek wil gaan.

Het betreft de volgende onderwerpen:
  1. Concept beleidsplan 2011-2015;
  2. Verkoop van pastorieën en investeringen.
Themadienst 29 mei BRANDNEW
18-05-2011 10:07
Zondag 29 mei vindt er een themadienst plaats in De Hege Stins te Stiens. De aanvang van deze dienst is: 19.00uur. Gospelgroep Kèrugma uit Harlingen zal deze dienst verzorgen.
Herdenking "Tsjernobyl 25 jaar later"
25-04-2011 22:55
Herdenking "Tsjernobyl 25 jaar later"
De Hege Stins, 15 mei 2011, aanvang: 19.00 uur

Waar was u toen...?
Deze vraag wordt vaak gesteld als het gaat om ingrijpende gebeurtenissen, die een grote impact hebben op het leven van mensen in ons eigen land en/of daarbuiten. De explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986 is zo’n gebeurtenis. Dat is alweer 25 jaar geleden, maar de gevolgen van deze ramp zijn nog steeds enorm. Vooral voor de ongeveer 6,5 miljoen mensen van Oekraïne en Wit-Rusland, die in de besmette gebieden wonen. Het leven is daar ontwricht en veel mensen leven onder armoedige omstandigheden.
Reden voor een aantal organisaties, waaronder Stichting Rusland Kinderhulp en het Nederlands Bijbelgenootschap om dit jaar stil te staan bij deze kernramp. Op zaterdag 23 april jl. is in Zwolle de landelijke herdenking geweest. In Stiens wordt op zondagavond 15 mei 2011 een herdenkingsdienst gehouden.