Nieuws
Donderdag 7 oktober: Het nieuwe liedboek
17-09-2010 20:47
Wij willen graag samen met u /jij een voorproefje nemen op het nieuwe liedboek. Wat komt er in en wat niet? Wat zijn hierbij de overwegingen en belangrijk....wie beslist wat er in het nieuwe liedboek komt en waarom? Allerlei vragen waar we proberen een antwoord op te geven op donderdag 7 oktober a.s. om 20.00 uur in de Hege Stins, Gijsbert Japicxstritte 4 in Stiens. De avond wordt geleid door dhr. Henk de Vries uit Zuidbroek. Hij is kerkmusicus en organist en zeer betrokken bij het hele proces. Het belooft een avond te worden met veel zang en informatie. Interesse? U/jij bent van harte welkom!

Werkgroep Toerusting en Vorming
Verslag studieverlof Ds.G.Wessels
10-09-2010 11:00
Studieverlof ds. G. Wessels Stiens 12 april-11 juli 2010 Verslag studieverlof.pdf
Bautzen – Domkerk Sint Petri
30-08-2010 09:32
De ene kerk is de andere niet. Soms bezoek je, als je met vakantie bent, een kerk en de één heeft het, de ander niet. Op mijn verjaardag waren wij in het Duitse Bautzen. Vanaf Dresden gezien is dat halverwege Polen. In Bautzen staat een Simultaneumm ofwel Simultankirche. Het voorste gedeelte van de kerk (het koor) werd gebruikt door de Rooms Katholieken, het achterste gedeelte (het schip) door de protestanten.
Goederen inleveren voor de rommelmarkt
30-07-2010 15:21
Op de jaarlijkse braderie, die dit jaar op 4 september plaats vindt, houden wij weer een gezellige bazaar. Er wordt van alles georganiseerd, zo is de rommelmarkt ook weer een onderdeel. Op zaterdag 19 juni kunnen de éérste goederen weer ingeleverd worden voor de rommelmarkt.
PIT-dienst voor wakkere mensen
29-05-2010 13:35
Op zondag 6 juni zal er in De Hege Stins een PIT-dienst worden gehouden. PIT staat voor: zaad waaruit het leven groeit, levendigheid, uitdaging, gekruid, smaak en ook voor nog even doorpitten/uitslapen.

Deze dienst zal een eerste proef zijn voor een andere invulling van de kerkdienst met een grote diversiteit aan inhoud. Doel is om de dienst voor te bereiden door gemeenteleden en daarvoor goede ideeën te verzamelen waarbij de talenten van een ieder kunnen worden ingezet. Ideeën kunnen worden aangedragen bij ds. Desirée Scholtens.