Nieuws
Toekomst van de Kerk
15-02-2024 00:09
Heel hartelijk dank leden van de commissie Toekomst! Wat hebben jullie ons op een enthousiaste en inspirerende manier kennis laten maken met hoe de kerk van de toekomst eruit kan zien. Het was een mooie én zichtbare uiting van het door jullie opgestelde rapport Toekomst van de Kerk. Als kerkenraad nemen we de aanbevelingen over uit dit rapport. Wil je meedoen, meer willen weten of heb je vragen dan kun je contact opnemen met:

Ernst Jonker Protected email address 06 38051198
Chantal Osinga Protected email address 06 25090127
Petra Bollen Protected email address 0650493217

Namens de Kerkenraad PG Stiens, de regiegroep
Kerk in de Toekomst. We maken een doorstart.
15-02-2024 00:08
De kerkenraad heeft de adviezen en aanbevelingen uit het Eindrapport Enquête Kerk in de Toekomst omarmd, zoals deze zijn gepresenteerd in het eindrapport Kerk in de Toekomst door de commissie Toekomst.

Gedurende de afgelopen periode heeft de kerkenraad drie extra vergaderingen gehouden: op 30 oktober en 11 december 2023 en op 23 januari 2024. Op 21 november 2023 en 15 januari 2024 zijn er ook gespreken gevoerd met de jeugdwerkleiding en de jeugdraad op 21-11-2023 en op 15-0-2024. In deze gesprekken hebben we de adviezen uit het rapport besproken en de contouren geschetst die nodig zijn voor de strategische koers die nodig is om als PG Stiens een toekomstbestendige kerk te kunnen zijn voor alle generaties.

Op basis van deze gesprekken heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:
A. Als PG Stiens willen we een kerk zijn voor alle generaties en richten we onze specifieke aandacht op de middengroep en jongere generatie.
B. We willen een ‘beter beeld’ krijgen van onze ‘minder betrokken gemeenteleden’
C. Nemen we de kernwaarden ‘Samen Jong’ als kader over voor ons beleid. We vertalen deze naar de specifieke context van de PG Stiens en stellen de methodiek vast waarlangs we tot beleid en de uitvoering van plannen komen.
D. De kernwaarde Beste Buren en Gastvrijheid wordt verder ontwikkelt in samenwerking met interne en externe partners.

Momenteel vinden er gesprekken met diverse commissies plaats. Op gemeenteavond van 13 maart a.s. bent u als gemeentelid van harte uitgenodigd om over het rapport toekomst en de genomen besluiten in gesprek te gaan met de kerkenraad (KR) en leden van de commissie Toekomst. Na alle gesprekken willen we de strategische koers een toekomstbestendige kerk voor alle generaties aan de hand van de kernwaarden verder uitwerken in concrete plannen voor de korte en de lange termijn. Laten we samen bouwen aan een toekomstbestendige kerk waar iedereen zich welkom voelt; denk en doe daarom mee!

Regiegroep
Als je bereid bent om de strategische koers voor een toekomstbestendige kerk verder te ontwikkelen en de vervolgstappen in dit proces mede te bepalen, dan is deze bestuurlijke taak zeker iets voor jou. Het is een waardevolle kans om bij te dragen aan de relevantie van een kerk voor alle generaties. Succes met je overwegingen!

Onderzoeksgroep naar ‘minder betrokken gemeenteleden’
Ben jij nieuwsgierig naar de verhalen van mensen. Luister je graag naar jongeren en volwassenen die hun persoonlijke reis in geloof delen? De kerk kan voor verschillende mensen op verschillende manieren van belang zijn en het begrijpen van die diversiteit is waardevol. Dus ja ben jij klaar om te luisteren en wil jij op onderzoek waarom jongeren en volwassenen zich niet of niet langer betrokken voelen bij onze gemeente? Dan is deze groep iets voor jou!

Jeugdwerk
Natuurlijk! Het is van groot belang dat de hele gemeente zich bewust wordt van de waarde van het jeugdwerk en de waarde van jongeren in de gemeente. Werk samen met het jeugdwerk de adviezen uit het rapport verder uit en denk na over hoe we een inclusieve kerk voor alle generaties kunnen zijn.

Doorontwikkeling van de kernwaarde Beste Buren
Als kerk vinden we het belangrijk om niet alleen naar binnen gericht te zijn, maar ook oog te hebben voor onze omgeving en een goede relatie met ons dorp te onderhouden. Laten we samenwerken met ‘onze buren’ en inspelen op de vragen en de behoeften die in de samenleving spelen. Goed rentmeesterschap en betrokkenheid bij initiatieven die onze kernwaarden ondersteunen zijn essentieel. Heb je plezier in brainstormen, het creatieve proces, ben je ondernemend dan is dit je kans om samen met anderen ideeën vorm te geven.

Doorontwikkeling van de kernwaarde Gastvrijheid (warme Gemeenschap)
Als we naar Gods visie op gastvrijheid kijken zou de kerk de meest gastvrije plek op aarde moeten zijn. Gastvrijheid is een belangrijk thema in de bijbel. Een gastvrije kerk is een plek waar mensen zich gezien en welkom voelen zelfs voordat ze de boodschap horen. Hoe kunnen we als kerk gastvrijer worden? Laten we samenwerken om onze gemeente nog gastvrijer te maken in de ontvangst van gasten, de inrichting van het gebouw en de buitenruimte.
Heb je vragen laat het ons weten of nog meld je aan door een app of een mail te sturen naar één van de leden van de regiegroep.

Namens de kerkenraad van de PG Stiens
Ernst Jonker ernst1408@gmail.com 06 38051198
Chantal Osinga chantal@osisoft.nl 06 25090127
Petra Bollen petrabollen@hotmail.com 0650493217
In memoriam ds. A.J. van Binsbergen
12-02-2024 23:27
Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat.
(Psalm 107 vers 1)


Ds. Albert Jan van Binsbergen
Geboren 2 juli 1932 - Overleden 2 februari 2024


Dominee Van Binsbergen heeft van 1984 tot 1995 de Hervormde Gemeente van Stiens als herder en leraar gediend. De Protestantse Gemeente te Stiens, als opvolger van de Hervormde Gemeente en gefuseerd met de Gereformeerde kerk van Stiens, nodigt u uit om donderdag 15 februari aanwezig te zijn in de Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 1, Stiens.

Vanaf 16.00 uur zal de kerk open zijn om uw medeleven te tonen en rond 16.30 uur zal een gebed worden uitgesproken, er zal een lied worden gezongen en we stellen u in de gelegenheid enkele woorden uit te spreken.
Protestantse Gemeente te Stiens

Afzender:
Protestante Gemeente te Stiens, Postbus 44, 9050 AA Stiens
Voor informatie: Protected email address
of mevrouw T. de Vries, kerkelijk werker, tel. 06 53705559
Kerkdienst 11-02-2024
11-02-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 11 februari 2024 vanuit De Hege Stins.

Overlijdensbericht ds. Bert van Binsbergen
09-02-2024 00:31
Bericht van overlijden
Op 2 februari is op de leeftijd van 91 jaar overleden ons gemeentelid en emerituspredikant Bert van Binsbergen.
Bert was sinds 25 februari 2019 weduwnaar van Nellie van Binsbergen en sinds 1994 emeritus predikant in de Hervormde Kerk.
Albert Jan van Binsbergen is geboren op 2 juli 1932 in Koudum, hij trouwde in 1960 met Nellie en in datzelfde jaar werd hij predikant in Opperdoes. Daarna volgden de hervormde gemeente van Jutryp-Hommerts en Bolsward en in 1984 kwam het gezin wonen en werken in Stiens.
Bert was een gewaardeerd hervormd predikant en samen met Nellie mochten ze in Stiens vriendschappen onderhouden en zich thuis voelen. In het gezin was er veel zorg en verdriet. Het contact met zoon Frank raakte in 1992 geheel verbroken. Dochter Francisca gaf in 1993 zelf het leven terug.
Wij denken aan de dochters Wietske en Hanna die in de afgelopen dagen van hun vader afscheid namen.
Dat afscheid heeft afgelopen donderdag in kleine besloten kring plaatsgevonden in de Sint Vituskerk, met herinneringen en mooie orgelmuziek. Daarna is Bert begraven dichtbij Nellie en Francisca.
Fam. van Binsbergen
Via: ds. Ulbe Tjallingii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...