Nieuws
Kerkelijk werker gezocht en gevonden
18-07-2012 21:55
De sollicitatiecommissie, bestaande uit Thom Boorsma, Machiel Talsma, Leo Boonstra, Rommert Brouwer en Jannie Nicolai-Atsma, is blij om u te vertellen dat we een kerkelijk werker hebben gevonden. Per 1 oktober 2012 begint mevrouw Tine de Vries uit Nijemirdum aan haar uitdaging in Stiens. Mevrouw De Vries is 51 jaar en heeft een lange staat van dienst in het pastoraat, met de nadruk op het ouderenpastoraat. Alhoewel het geen voorwaarde was wil zij graag naar Stiens verhuizen. Het is dan ook de bedoeling dat zij in de pastorie aan de Ophirstrjitte 30 komt wonen.

Op 3 juli jongstleden hebben we mevrouw Tine de Vries aan de kerkenraad voorgedragen. De kerkenraad heeft ons advies unaniem overgenomen! Hendrik ten Hoeve (preses kerkenraad) en Thom Boorsma (voorzitter sollicitatiecommissie) zijn op 5 juli naar Nijemirdum geweest en hebben Tine de Vries de aanstellingsbrief met een bos bloemen overhandigd.

Het werkgebied van Tine de Vries omvat de secties 1 en 2 (zeg maar het werkgebied van ds. Wessels), waaronder Skilhiem, Nije Poarte, Aeckemahûs, Sint Vitusplein en Petterhústerstate.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS