Nieuws
Hulp gezocht
20-10-2019 18:20
Dringende oproep. Hulp gezocht!
Het College van Kerkrentmeesters heeft, vanwege onderbezetting, dringend behoefte aan mede organisatoren voor de Actie Kerkbalans.
Het gaat om het voorbereiden van het rondbrengen van de brieven voor de actie kerkbalans (januari) en drie keer per jaar rondbrengen van acceptgirokaarten voor financiële acties.
We doen een dringend beroep op u om deze belangrijke taak op u te nemen.
Bent u enthousiast om mee te doen dan kunt u dit mondeling doorgeven aan een kerkrentmeester of schriftelijk aan Protected email address

Het College van Kerkrentmeesters
Kerstmusical
09-10-2019 12:09
Gevraagd voor de kerstmusical.
Op 6 oktober j.l. hebben we met 35 kinderen een begin gemaakt met de kerstmusical. De kostuums van het klassieke kerstverhaal willen we graag zelf maken, zodat we deze ook in eigen beheer kunnen behouden. We zijn op zoek naar (rest)stof. Denk aan licht/donker bruin, groen (herders, wit (engelen), blauw (Maria, rode, groene, blauwe velours (Wijzen, goud/zilver etc.
Heb je nog stof over en zou je dat willen doneren? Heel graag!
Ook hebben we nog hulp nodig van vrijwillige naaisters.
Chantal (06-25090127) – Annarein (06 52331707) – Karen (06-18440060)
Uitnodiging Gemeenteberaad 2 oktober DHS
27-09-2019 18:32
Uitnodiging gemeenteberaad
Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 2 oktober 2019. Tijdens deze avond zullen wij u als kerkenraad samen met de beroepingscommissie informeren over de stand van zaken omtrent het beroepingsproces voor een nieuwe predikant binnen onze gemeente. De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen.
Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U wilt vast goed geïnformeerd worden en gebruik maken van uw stemrecht en daarom komt u toch ook? Graag tot 2 oktober a.s. in De Hege Stins. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat. email: Protected email address
Missionair kerk/gemeente zijn 26 september DHS
26-09-2019 12:08
UITNODIGING
• Missionair kerk/gemeente zijn
• Ds. Nynke van Dijkstra-Algra
• Donderdag 26 september De Hege Stins.
Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.
Deze avond is bedoeld als bespreking hoe onze gemeente nu ‘werkt’. In het beleidsplan van de gemeente staat mooi omschreven dat we missionair willen zijn. En dat zijn wij ook daadwerkelijk. Toch is het de moeite waard om keer met een deskundige te sparren over dit onderwerp. Nynke Dijkstra-Algra is missionair predikant in algemene dienst van de Protestantse kerk en zij is bijzonder benieuwd hoe wij het één en ander nu uitwerken. Er zijn overigens ook nog wel wat uitdagingen te noemen, we gaan die samen aan, of deze nu wel of niet moeten worden uitgewerkt. Kom vooral, wij zien uit naar je komst!
Yvonne goes Uganda 12 oktober DHS
26-09-2019 11:58
IK NODIG EN DAAG U UIT!Wanneer : zaterdag 12 oktober 2019
Waar : De Hege Stins
G. Japicxstrjitte 4 te Stiens
Aanvang : 8.00 uur
Pauze 15.00 – 17.00
Tijd voor ontmoeting en een presentatie over mijn leven en
werk in Oeganda.

Einde : 20.00 uur
Tijd voor ontmoeting
Van 15.00 tot 17.00 uur is het tijd voor ontmoeting. Tijd om te vertellen over mijn leven en werk in dat hele mooie en soms reuze ingewikkelde land.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...