Nieuws
Kerkdienst 16-09-2024
16-06-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 16 juni 2024 vanuit De Hege Stins.

Koffiedrinken DHS juli/aug
10-06-2024 13:10
Koffiedrinken op 26 juli en 23 augustus 2024 in De Hege Stins.
Tijdens de vakantieperiode wordt door de diaconie op vrijdagmorgen 26 juli en op vrijdagmorgen 23 augustus een koffiemorgen georganiseerd in De Hege Stins van 10.00 tot ± 11.30 uur. Allen van harte welkom.
Als het u niet lukt voor eigen vervoer te zorgen dan kunt u dit aangeven bij het aanmelden, graag ook aangeven of u gebruik maakt van een rollator.
Aanmelden uiterlijk woensdag 24 juli voor het koffiedrinken op 26 juli bij Jan de Reus tel. 058-8440899 of Dethmer Boels tel. 058-2575414. En uiterlijk woensdag 21 augustus voor het koffiedrinken op 23 augustus bij Tea Geertsma tel. 058-2573359 of Stiena Otte tel. 06-13897820.
Kerkdienst 09-06-2024
09-06-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 9 juni 2024 vanuit De Hege Stins.

Tsjerke is Iepen Sint Vituskerk
06-06-2024 21:54
Tsjerke is Iepen: een verfrissende manier om de kerk te ervaren!
De kerkdeuren staan de hele middag open en niet dicht zoals tijdens de dienst op zondag.
We luisteren naar elkaar in plaats van naar een ‘preek’.
Er is koffie op ieder moment en niet pas na afloop van de kerkdienst.
We draaien onze stoelen om naar het orgel op het moment dat het mini-markt orgelconcert om 16.00 uur begint!
Waardeer je de ontmoeting en wil je genieten van rust, ruimte en muziek?
Wolkom bij de Tsjerke is Iepen! Iedere dinsdagmiddag van 13.30- 16.30 uur.
Namens het gehele team van vrijwilligers van de Tsjerke is Iepen en het Pastorale Team
Regenboogviering 16 juni Waalse Kerk
06-06-2024 11:43
PERSBERICHT REGENBOOGVIERING
zondag 16 juni 2024
thema: Aan tafel is altijd plek voor meer

aanvang 11:00 uur (kerk open vanaf 10:30)
in de Waalse Kerk te Leeuwarden
Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

Deze regenboogviering is een samenwerking van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden en de werkgroep geloof en homoseksualiteit Friesland, zie ook:
oecumenischebasisgemeenteleeuwarden.nl
werkgroepgh.nl
info bij ds. Ulbe Tjallingii: 06-14859557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...