Nieuws
Kerkdienst - Week 2
17-01-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 17 januari 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Corona Nieuwsbrief 12 Classis Fryslân
16-01-2021 12:11
Helaas is er reden opnieuw een Coronabrief uit te laten gaan. U vindt die in de bijlage.
Mei hertlike groetnis,
Janny Brinkman
scriba classis Fryslân

Corona Nieuwsbrief 12
Actie Kerkbalans
15-01-2021 10:58
Kerkdiensten online
15-01-2021 10:55
Online uitzendingen kerkdienst
We hebben ook afgelopen zondag geconstateerd dat de live-uitzendingen vanuit De Hege Stins soms uitvallen. We hebben hier veel reacties over mogen ontvangen. De oorzaak van deze storing lijkt de stabiliteit van de internetverbinding van de kerk te zijn, in combinatie met de maximale uploadsnelheid die KPN specifiek op onze lijn kan aanbieden. De maximale snelheid laat weinig ruimte over voor instabiliteit, en zodra er wel instabiliteit is, merkt u dat thuis. Dat vinden we vervelend. Het ligt buiten onze macht om dat terplekke te veranderen. Wel zijn we momenteel alternatieven aan het zoeken voor andere verbindingen, maar dat zal niet op hele korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Voor de komende zondagen is het dus even afwachten of het die dag goed gaat of niet. Schrale troost: naast de live-uitzendingen, bieden we dezelfde middag de diensten ook aan via onze website www.pgstiens.nl
Cees Vos
secretaris CvK PG Stiens
Pastoraat
13-01-2021 10:48
Tijdelijke ondersteuning in het pastoraat.

Ds. Tjallingii in zijn jonge jaren.

In verband met de vacature heeft mw. da. R. van Zessen uit Loppersum vanaf januari t/m december 2020 voor een aantal uren per week werkzaamheden verricht op het gebied van pastoraat en prediking. In aansluiting daarop is ds. Ulbe Tjallingii bereid gevonden om vanaf januari tijdelijk, 4 uren per week, ondersteuning te bieden in het pastoraat. De contacten zullen via Tine de Vries lopen.

Namens de Kerkenraad PG Stiens,
Age Bos, scribaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...