Nieuws
Wereldgebedsdag 6 maart 2020
27-01-2020 16:03
Het INTERKERKELIJK KONTAKT WERK STIENS organiseert op vrijdagavond 6 maart 2020 de Wereldgebedsdag in de Fermanje aan de Kakewei 16 te stiens. De dienst zal beginnen om 19:30 uur.

Thema van de dienst is “Sta op en ga!” en is dit jaar samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Het bijzondere aan deze dienst is dat zij op deze dag in 174 landen wereldwijd gevierd word. Na de tijd is er, onder het genot van koffie/thee, gelegenheid om na te praten. PS: Deze dienst is zowel voor mannen als voor vrouwen.

Met vriendelijke groet,
IKW commissie Stiens
Kerkbalans 2020
27-01-2020 15:49
Kerkbalans 2020, toezeggen op papier of digitaal.
Van 18 januari t/m 1 februari is er weer actie Kerkbalans. Geef voor je kerk, onze gemeente kan niet zonder uw bijdrage. Wanneer u vorig jaar een toezegging op papier heeft gedaan, ontvangt u de kerkbalansenvelop weer in de bus en uw antwoord wordt daarna weer bij u opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om digitaal uw bijdrage toe te zeggen. Dat is fijn, het gaat sneller en scheelt u en de bezorgers tijd. Hoe u dit kunt doen staat in de brief van kerkbalans.
Ook zijn er gemeenteleden die vorig jaar al digitaal hebben toegezegd. Deze leden hebben mits december 2019 een mail van ons ontvangen met de vraag om ook voor 2020 weer een toezegging te doen, digitaal. Heel veel gemeenteleden hebben dit ook al gedaan, daarvoor onze hartelijke dank. Maar een aantal gemeenteleden hebben nog niet toegezegd en wij willen u vragen dit alsnog te doen.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw toezegging voor 2020.
Het college van kerkrentmeesters
Ambulant predikant ds. Rianne van Zessen
21-01-2020 10:50
Onlangs ben ik benoemd als ambulant predikant voor uw gemeente. Dit is binnen de PKN een nieuwe functie, die ook wel bekend staat als de 'uitzenddominee'. In het PKN-maandblad Woord & Weg, editie juni 2019, is hier een informatief artikel over verschenen. Het takenpakket van een ambulant predikant is per definitie in omvang en tijdsduur beperkt. Het betreft in mijn geval 16 uur per week voor een jaar, dus min of meer voor de duur van de vacatureperiode. Mijn taken zullen op het pastorale vlak liggen en bijbelstudie. Ik ben gevraagd om Tine de Vries te ondersteunen in het gemeentewerk in de vacaturetijd. Ik zie er naar uit om met haar samen te werken in uw gemeente. 25 jaar geleden ben ik begonnen in mijn eerste gemeente in Sneek. Daarna volgden nog een aantal gemeentes. Momenteel ben ik parttime werkzaam als predikant in Norg en Veenhuizen, 2 kleine gemeentes in Drenthe. Het beroep van predikant is heel veelzijdig. Het is fijn om met mensen over hun leven te praten. De bijbel is nog steeds een actueel boek: God gaat met ons mensen mee in dagen van vreugde en in dagen van verdriet.
Ik zal ook nog iets over mezelf vertellen:
Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben we 3 kinderen van 22, 19 en 17 jaar oud. We wonen in Loppersum. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek. Ook kijk ik graag documentaires en films. In de vakanties kamperen wij vaak met de tent op kleine campings waar veel natuur is.

Ik zie er naar uit om tijdelijk in uw gemeente aan het werk te zijn, samen met Tine de Vries.
Graag tot ziens.

Mijn emailadres is: Protected email address
telnr: 06-48480271

hartelijke groeten
ds Rianne van Zessen
Kerkbalans 2020 digitaal
12-01-2020 08:27
Mededeling van het College van Kerkrentmeesters
Sommigen van u hebben het al ontdekt: U kunt sinds vorige week maandag niet meer digitaal toezeggen voor kerkbalans 2020. Ondanks diverse pogingen is het ons tot nu toe niet gelukt het probleem op te lossen.
Heel vervelend vinden wij.
We gaan volgende week er alles aan doen om het weer mogelijk te maken. Zodra het digitaal toezeggen weer kan, zult u het logo van Kerkbalans weer op de voorpagina van onze website vinden. Ook zullen we de ons bekende mailadressen persoonlijk informeren wanneer het weer mogelijk is. We hopen op uw begrip.
Kerkbalans papier 2020
03-01-2020 00:13
Kerkbalans papier 2020
Een nieuw jaar betekent ook de start van KERKBALANS 2020.
Vanaf 17 januari worden de enveloppen met informatie en een toezeggingsformulier voor 2020 weer bij u bezorgd. In die envelop zit ook informatie hoe u voor de eerste keer digitaal kunt toezeggen. Dat bespaart u en ons veel moeite want we kunnen die toezeggingen ook handiger verwerken. Maar natuurlijk mag u ook gewoon via het formulier een toezegging doen. Het zou nog mooier zijn als u uw bijdrage van 2019 kunt verhogen.
College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...