Nieuws
Informatie Groep 45+
16-11-2019 09:23
45 + groep komt weer bij elkaar:
OOK WELKOM, IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS IN DIT ONDERWERP!
Plaats Datum / Tijd Onderwerp / activiteit
Zaal Hege Stins 29 nov a.s / 19.30 u CO2 en PFAS / kerk en geloof.


Enkele gemeenteleden die vanuit hun werksituatie meer weten over bovenstaand onderwerp zullen in een elevator pitch uitleg geven over het vraagstuk. Onder meer gaan zij in op wat het voor hun betreffende bedrijfstak betekent. Hierbij denken we aan onder ander de aardappelhandel, grond / bouwbedrijven en de boerenbedrijven. Ook zullen zij vertellen wat het vraagstuk voor henzelf betekent, de gezinnen en het toekomstbeeld. Vervolgens stellen we de vraag of wij hier als kerk / gelovigen iets mee kunnen, mogen of moeten doen.

Voorafgaand zal Tine de Vries kort een artikel uit 'Trouw', aanhalen wat verhaalt over hoe nuttig is Theologie t.o.v. de economie. Het gaat in dat artikel over het leiderschap van Jezus...Iedereen die dit leest is meer dan welkom. Het gaat ons allemaal aan...

I.v.m. de hapjes e.d., verneem ik graag van jullie met hoeveel personen jullie van plan zijn te komen. Dus graag even aanmelden bij Rolf de Boer Tel. 058 2571692 - 2574411 (kantoor 8.30 – 17.00) of 06-292 075 51 of Protected email address
Dienst 1 december 2019
16-11-2019 09:20
De dienst van 1 december is om 09.30 uur in De Hege Stins en niet in de Sint Vitus zoals abusievelijk staat vermeldt in de november Twaklank.
Van de interieur commissie november DHS
11-11-2019 11:39
Molentje onder Tzum van Durkje Haringa.
Durkje Haringa werd 1 december 1942 geboren in IJlst, waar haar vader bekend was door zijn Friese Koperwerk. Als kind zat ze vaak bij hem in zijn atelier te tekenen en te schilderen. Haar vader overleed op 43- jarige leeftijd. Durkje was toen 15 jaar. Tekenen deed ze nog wel op school. Later op de Rijkskweekschool in Leeuwarden werkte ze met plakkaat verf en oostindische inkt.
Doopdienst 17 november 09.30 uur DHS
05-11-2019 12:17
Doopdienst, zondag 17 november 9.30 in De Hege Stins.
Emma Minke Brouwer, dochtertje van Sjirk en Marloes Brouwer en zusje van Fenna zal tijdens de feestelijke dienst worden gedoopt door ds. Roelof van Dam uit Buitenpost. Het adres van de doopouders is Plataanstrjitte 10, 9051 RB. Vanzelfsprekend is iedereen meer dan welkom hierbij aanwezig te zijn.
Vorming en Toerusting DHS
01-11-2019 15:34
Vorming en Toerusting
Rond de jaarwisseling, of mogelijk iets later, komt de adviseur Internationaal Kinderrecht voor de Verenigde Naties, Hendrik-Jan Postma vanuit New York naar De Hege Stins om een presentatie te geven over zijn werk. Hij begeeft zich, naast het werk op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, op missies in landen waar wij vanwege de veiligheid niet naar toe kunnen. Denk daarbij aan Centraal Afrika, Sudan/Darfur, Zimbabwe, en mogelijk ook Afghanistan. Maar daarnaast geeft hij ook trainingen in een land als Zweden aan leiders wereldwijd. In zijn werk wijst hij leiders in landen waar de veiligheid voor kinderen niet vanzelfsprekend is gewaarborgd, op de noodzaak op kinderen te letten en hun voorzieningen te verbeteren en hen in alle opzichten blijvend veiligheid te bieden. Met meegebracht fotomateriaal zal hij zijn verhaal vertellen. En, ook aan de hand van vragen die wij bij hem kunnen inleveren. Graag de vragen voor 1 december naar mijn mailadres sturen: Protected email address
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...