Nieuwsberichten
Kerkbalans 2024
13-12-2023 10:34
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 binnenkort van start!


In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.
In de 1e week van januari 2024 krijgen daarom alle gemeenteleden die digitaal toezeggen een mail van ons en bij alle anderen wordt tussen 13 en 27 januari een brief bezorgd.
Doe mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Als het financieel mogelijk is vragen wij u om uw bijdrage enigszins te verhogen. Om onze activiteiten op peil te kunnen houden hebben wij namelijk een minimale bijdrage van € 180 per lid nodig.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

College van Kerkrentmeesters.
Levende kerststal 23 dec. SV
11-12-2023 17:40
Op zaterdag 23 december is er weer een kerststal te bewonderen in de St.Vituskerk te Stiens. De kerk is geopend van 13.30-16.30 uur. De kerststal is inclusief herders, schapen en Jozef en Maria. Elk halfuur is er andere live kerstmuziek en u kunt er ook een lekker kopje chocolademelk krijgen met een kerstkransje van De Echte Bakker. Binnen in de kerk staat een hele grote kerstboom waar je een kerstwens in kunt hangen. U kunt ook een kaarsje branden. Tot ziens!

Het muziekrooster is als volgt:
14.00-14.30 Orgelmuziek van H.Havenga,
14.30-15.00 Draaiorgel in de kerk met G. Helfferich,
15.00-15.30 zang met de Vitustins cantorij,
15.30-16.00 Brassband de Nije Bazún,
16.00-16.30 Zangkwintet.
Kerkdienst 10-12-2023
10-12-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 10 december 2023 vanuit De Hege Stins.

Reglement kerkhof
06-12-2023 12:09
Reglement kerkhof

Wij hebben op 4 december 2023 het bijgestelde reglement van het kerkhof rond de Vituskerk vastgesteld. Enkele omschrijvingen zijn verbeterd en aangepast. Daarnaast het de begraafplaats nu officieel kerkhof Vituskerk genoemd. In het eerste kwartaal van 2024 zullen de tarieven conform het reglement aangepast worden met de officiële inflatiecijfers. Deze zullen dan per 1 april 2024 gaan gelden. U kunt het huidige en nieuwe versie van het reglement op deze website vinden onder het kopje Organisatie.

College van Kerkrentmeesters
Kerkdienst 03-12-2023
03-12-2023 09:15
Dit is de kerkdienst van 3 december 2023 vanuit De Hege Stins.

... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...