Kerkdiensten
Datum:
31-12-2022 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Sita Veninga
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
Voedselbank
2e collecte:
Kerk