Nieuws
Maandelijks viering van het Heilig Avondmaal
03-01-2011 20:52
Ingaande 2011 is er iedere maand gelegenheid om het Heilig Avondmaal te vieren; de ene maand in de Sint Vituskerk, de andere maand in De Hege Stins, in principe steeds op de tweede zondag van de maand. In beide kerken zullen er dan, verdeeld over het jaar, afwisselend drie lopende en drie zittende vieringen zijn.
Nieuws van de Interieur Commisie.
02-01-2011 19:43
Met ingang van 3 januari 2011 exposeert de schildersgroep uit Hijum.
Op deze fotocollage zie je één ingezonden werk van elk van de volgende personen van de groep:
Jan en Elly Bruning, Hijum; Tineke Vlietstra, Hallum; Vera Adelaar, Hijum; Fokje van der Meulen, Stiens; Syt Hijlkema, Hallum; Elly de Vries-Walthaus, Hallum; Klasina Kloosterman, Hallum; Jet Bierma, Hallum; Sipke van der Meulen, Stiens; Gerrie Wiersma, Stiens en Janny van Lingen, Stiens.
Stefanus, Paulus, Mendelssohn en Scholtens in Stiens
28-12-2010 09:34
Zondag 26 december 2010 - 2e Kerstdag
De Protestantse Gemeente van Stiens viert vandaag met een ochtendkerkdienst de Tweede Kerstdag in De Hege Stins
lees verder
Nieuwsbrief Yvonne van Meeuwen
26-12-2010 12:40
Dag lieve allemaal,
Jullie hebben éven geduld moeten hebben... maar hier is'tie dan. Mijn allernieuwste nieuwsbrief.
Het Kerstfeest van het doorgegeven Licht
26-12-2010 12:36
Zaterdag 25 december 2010 – 1e Kerstdag
Al jaren heeft de Gereformeerde Kerk te Stiens een actieve Evangelisatiecommissie. lees verder