Nieuws
Bazaar/rommelmarkt 8 september 2018
29-05-2018 15:34
Inzameling goederen voor de bazaar/rommelmarkt op 8 september 2018.
Om de bazaar/rommelmarkt ook dit jaar tot een succes te maken doen wij een beroep op u. Het is nu de periode dat velen hun overbodige spullen de deur uit willen doen. Graag herinneren wij u er aan dat wij veel van deze nog nette spullen goed kunnen gebruiken voor onze ‘rommelmarkt’. Boeken, platen, dvd’s en cd’s zijn ook van harte welkom. En misschien heeft u in de kast of op zolder ook nog nieuwe ongebruikte spulletjes staan uit een kerstpakket of van een miskoop, dan hebben wij daar ook belangstelling voor.
Net als alle andere jaren houden we deze bazaar/rommelmarkt niet zomaar. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar het Aanloophuis in Leeuwarden. Een ander deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor “de Talantgroep” om activiteiten te organiseren.

Op zaterdag 7 juli en 25 augustus tussen 10 en 12 uur staan we weer klaar om uw spullen voor de rommelmarkt in ontvangst te nemen op het adres: J. Hemeltjen, Harnsterdyk 8 (voor Doniastate linksaf).

Een vriendelijk, doch dringend verzoek om geen echte rommel te brengen. Koelkasten, wasmachines en meubels kunnen wij helaas niet gebruiken.
Top 2000 dienst 27 mei DHS
25-05-2018 09:00
Top 2000 dienst 27 mei in De Hege Stins.

Voor het derde achtereenvolgende jaar brengen dominee Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een avondvullend programma voor een kerkdienst. Nu met het thema “Welcome to the hotel”. De songs van de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van de radio. Bijvoorbeeld liedjes als Another Brick in the Wall van Pink Floyd, Hotel California van de Eagles en The Alan Parsons Project krijgen en andere/diepere lading in deze dienst. Dit alles verbonden met lezingen uit de Bijbel en vervlochten in een actuele preek. Het resultaat is verrassend.

De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
27 mei 19.30 uur
Toegang is vrij (er wordt gecollecteerd)
U bent van harte uitgenodigd
De Evangelisatie en zendingscommissie Stiens
Yvonne goes Uganda
23-05-2018 11:24
Beste sponsor en/of belangstellende,
Op 6 mei jl. heeft Yvonne van Meeuwen een informatieavond gehouden voor sponsors en belangstellenden. Daarin heeft ze verteld over haar toekomstplannen voor haar werk in Oeganda. Via dit bericht willen we je hierover informeren.
Ma'Laap sponsoren en belangstellenden
03-05-2018 19:36
Uitnodiging aan alle Ma’laap sponsoren en overige belangstellenden.
· wanneer : zondag 27 mei 2018
· hoe laat : van 11:00 tot 15:00 uur
· waar : kaatsveld Stiens (Uniawei)
· wat is het doel : verbinding sponsoren in het project Ma’laap
· programma : zie hieronder
· wat kost het : een vrijwillige bijdrage
Aanmelden voor donderdag 25 mei bij: Protected email address
Programma:
Er is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en meer te weten te komen van het project. Er is een lunch met een mix van Pakistaanse en Nederlandse gerechtjes zoals soep/broodjes/Pakistaanse hapjes. Dit is in de plaats van het jaarlijkse Pakistaanse diner.
Vorming en Toerusting 9 juni
03-05-2018 11:18
U i t n o d i g i n g Zaterdag 9 juni: Voor info zie: Schiermonnikoog. Namens Vorming en Toerusting Wout de Vries: Protected email address 06 - 4693 5778
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...