Nieuws
Doopdienst 17 november 09.30 uur DHS
05-11-2019 12:17
Doopdienst, zondag 17 november 9.30 in De Hege Stins.
Emma Minke Brouwer, dochtertje van Sjirk en Marloes Brouwer en zusje van Fenna zal tijdens de feestelijke dienst worden gedoopt door ds. Roelof van Dam uit Buitenpost. Het adres van de doopouders is Plataanstrjitte 10, 9051 RB. Vanzelfsprekend is iedereen meer dan welkom hierbij aanwezig te zijn.
Vorming en Toerusting DHS
01-11-2019 15:34
Vorming en Toerusting
Rond de jaarwisseling, of mogelijk iets later, komt de adviseur Internationaal Kinderrecht voor de Verenigde Naties, Hendrik-Jan Postma vanuit New York naar De Hege Stins om een presentatie te geven over zijn werk. Hij begeeft zich, naast het werk op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, op missies in landen waar wij vanwege de veiligheid niet naar toe kunnen. Denk daarbij aan Centraal Afrika, Sudan/Darfur, Zimbabwe, en mogelijk ook Afghanistan. Maar daarnaast geeft hij ook trainingen in een land als Zweden aan leiders wereldwijd. In zijn werk wijst hij leiders in landen waar de veiligheid voor kinderen niet vanzelfsprekend is gewaarborgd, op de noodzaak op kinderen te letten en hun voorzieningen te verbeteren en hen in alle opzichten blijvend veiligheid te bieden. Met meegebracht fotomateriaal zal hij zijn verhaal vertellen. En, ook aan de hand van vragen die wij bij hem kunnen inleveren. Graag de vragen voor 1 december naar mijn mailadres sturen: Protected email address
Sing in 17 november 19.30 uur DHS
01-11-2019 15:32
Sing in 17 november 19.30 uur in De Hege Stins met All for One

All for One brengt rond het thema van Psalm 150 een dienst, met daarin ruimte voor samenzang maar ook meezingen met Afrikaanse liederen.

All for One Multicultural Gospel Choir is het eerste en enige multiculturele gospelkoor in het Noorden van Nederland. Het idee voor een multicultureel gospelkoor in ontstaan in de samenwerking tussen Wilco Kloosterman en Basile Maneka. In januari 2011 is de Stichting All for One Multicultural Gospel Choir opgericht door Basile Maneka, Wilco Kloosterman en Grietje Hoekstra. Het koor bestaat uit ongeveer 30 zangers en zangeressen van verschillende afkomsten, onder andere: Nederland, Afrika, Suriname en De Antillen. Het koor zingt gospels in allerlei verschillende talen. Gospelsongs in het Zulu, Engels, Lingala of Papiamento met opzwepende Afrikaanse percussie. Sinds 1 januari staat het koor onder de muzikale leiding van Basile.

Doelstelling All for One
Naast het uitdragen van de boodschap van gospelmuziek heeft het koor als doel verschillende culturen met elkaar in aanraking te brengen en daar waar mogelijk met elkaar te verbinden.
En laat dat dat verbinden nou net ons, PG Stiens, jaarthema zijn. Dus u bent van harte welkom om helemaal meegezogen te worden in hun manier van het uitdragen van hun geloof.
Van harte welkom op 17 november 19.30 uur in De Hege Stins.
Jampotactie Jongerendiaconaat
23-10-2019 17:37
Nieuwsbrief November 2019

Beste Jampotspaarder,

Wij zijn erg blij met u als trouwe of nieuwe spaarder voor de projecten van het Jongerendiaconaat van de Protestantse Gemeente van Stiens en hopen dat u dat nog lange tijd wilt blijven doen!

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van het wel en wee van Martha Wacheke Njau uit Kenia. Want zoals u weet hebben wij haar financieel geadopteerd via de organisatie Compassion. De volledige opbrengst van de jampotactie komt ten goede van Martha.

Martha zit op dit moment op de middelbare school wat in Kenia High School wordt genoemd. Ze heeft gemiddelde studieresultaten maar dat betekent niet dat ze problemen heeft met studeren. Net als elk kind daar in Kenia, is het fijn dat de mogelijkheid er is om naar school te gaan. De financiële ondersteuning via de sponsoring, speelt hierbij een belangrijke rol.
Naast school, is Martha ook actief als jongeren leidster. Ze begeleidt jongeren groepen, geeft Bijbelklassen en helpt mee met de vakantie Bijbelschool. Mooie taken die zij dus oppakt. Verder op school vind ze het fijn om naar Bijbel verhalen te luisteren en met taal bezig te zijn.

Martha is op dit moment 18 jaar oud en mag tot en met haar 22e in het Compassion-project blijven. Hiermee gaat zij nu deelnemen aan het Youth Development Programma. Een speciaal project onderdeel voor jong volwassene tussen de 18 en 22 jaar. In de komende jaren gaat zij samen met Compassion kijken waar haar gaven en talenten liggen en hoe ze dit het beste in kan zetten. Ze gaat een plan maken wat ze na de middelbare school wilt gaan doen en hoe ze dat kan gaan bereiken. Hierin krijgt ze één op één begeleiding vanuit Compassion met behulp van een eigen mentor.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Henk van der Wal . Telefoon: 058 - 2575512 of Protected email address

Hartelijke groet, het jongerendiaconaat/Peper & Zout

NB: Giften kunt u ook overmaken op rekeningnummer:
NL 54 RABO 0395477395 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Jampotactie Jeugddiaconaat.
Hulp gezocht
20-10-2019 18:20
Dringende oproep. Hulp gezocht!
Het College van Kerkrentmeesters heeft, vanwege onderbezetting, dringend behoefte aan mede organisatoren voor de Actie Kerkbalans.
Het gaat om het voorbereiden van het rondbrengen van de brieven voor de actie kerkbalans (januari) en drie keer per jaar rondbrengen van acceptgirokaarten voor financiële acties.
We doen een dringend beroep op u om deze belangrijke taak op u te nemen.
Bent u enthousiast om mee te doen dan kunt u dit mondeling doorgeven aan een kerkrentmeester of schriftelijk aan Protected email address

Het College van Kerkrentmeesters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...