Nieuws
Extra gemeentevergadering 2 april DHS 20.00 uur
13-03-2020 12:12
Uitnodiging voor een extra gemeentevergadering op 2 april 2020
De Kerkenraad van de PG Stiens nodigt u van harte uit voor een extra gemeentevergadering die gehouden wordt op donderdag 2 april 2020 in De Hege Stins. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering wordt het voorgenomen besluit van de Kerkenraad ten aanzien van het zegenen van homoseksuele relaties ter informatie aan u voorgelegd en uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
De reden hiervoor is dat geconstateerd is dat hierover in het verleden nooit een formeel besluit is genomen. Het is nuttig dat zo’n besluit alsnog wordt genomen.
Het document waarin dit voorgenomen besluit wordt toegelicht ligt in gedrukte vorm voor u klaar in de hal van De Hege Stins en kan worden afgehaald wanneer de kerk door de week open is voor diverse activiteiten.
Wij kijken uit naar uw komst!

Namens de Kerkenraad PG Stiens,
Age Bos, scribaat
Kerkelijke menu Kaart 16 maart
13-03-2020 09:14
Ter info:
I.v.m. het Coronavirus gaat de kerkelijke menukaart maandag niet door.
RUM dienst 15 maart 19:30 DHS
12-03-2020 20:53
Deze RUM dienst gaat niet door i.v.m. het Coronavirus.
Namens ECZC Werkgroep.
Afgelasting kerkdiensten 15, 22 en 29 maart
12-03-2020 20:13
De Kerkenraad van de PG Stiens heeft besloten om de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart geen doorgang te laten vinden. Dit in navolging van het dringende advies van de regering om alle bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het indammen van verdere verspreiding van het coronavirus en onze gemeenteleden zoveel als mogelijk te beschermen tegen mogelijke besmetting.

Wij rekenen hierin op uw begrip.

Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat, 058-2574538
Bezoek aan Debrecen
06-03-2020 15:58
Bezoek aan Debrecen.
Afgelopen zondag 12 januari heeft ds. Endre Iszlai, predikant van onze zustergemeente in Debrecen, de eredienst geleid in De Hege Stins en ’s avonds heeft hij verteld over de hoopgevende ontwikkelingen in zijn gemeente. Een prachtige en betrokken dag die goed ontvangen is, ook voor diegenen die niet dagelijks de Engelse taal spreken. Mooi dat de beamer hierin voorziet.
Bovendien hoef je niet alles woordelijk te begrijpen, dat gebeurt normaliter in de gewone eredienst ook niet, om toch te ervaren de betrokkenheid en het diepe geloof van deze predikant.
Als kerngroep hebben we een maandelijkse Skype (zichtbaar via internet) gesprek met ds. Endre dat we besluiten met een gebed. In het Skype gesprek van 5 februari jl. hebben we afgesproken om een bezoek te brengen aan zijn gemeente in Debrecen en wel een lang weekend rondom 7 juni aanstaande. We hebben al vaker uitgesproken dat de contacten met Debrecen niet alleen een aangelegenheid is voor een selecte groep, maar iets is voor de gehele gemeente. Daarom dit: heeft u belangstelling om deze keer ook mee te willen gaan, dan kunt u zich opgeven en meewerken aan de voorbereiding voor het komende bezoek. Als eerste voorbereiding gaan we een informatieavond voor de geïnteresseerden beleggen. Opgave belangstelling graag voor 1 april a.s. aan de werkgroep.

Namens de kerngroep Hongarije,
Thom Boorsma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...