Nieuws
Kerstproject 16 december 2018
12-12-2018 12:20
Zondag 16 december: Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder
Projectthema: Elisabet deelt in geloof


Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.
Kerstproject 9 december 2018
08-12-2018 10:43
Zondag 9 december: Lucas 1:26-38
Thema: Wat U doet is goed
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen


Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.
Expositie 12 december 2018 DHS
08-12-2018 10:42
Vanaf 12 december exposeert mevrouw Jannie Visser uit Oldeberkoop in de hal van ” De Hege Stins” .
Mevrouw Visser voelt zicht het beste thuis bij landschappen, dieren en gebouwen en dergelijke. 'Mijn werk is in elk geval realistisch. Als kind vroeg ze als verjaardagscadeau altijd kleurboeken en potloden en stiften; sinds enkele jaren schildert ze met olieverf realistische taferelen op linnen doeken.

Naast de keuken is de caravan in Akkrum soms een geïmproviseerd atelier. Daar doet Visser ook inspiratie op voor bepaalde taferelen, zoals skûtsjes op het water. Visser gebruikt goede materialen. Naast Rembrandt-olieverf schildert ze op linnen. Doeken die ze, vanwege de afmetingen, soms speciaal moet laten maken.
Visser fotografeert zelf haar werk voor plaatsing op de door dochter Hieke gemaakte website. www.atelierjannie.nl
Kerstconcert Joy for People 16 december 2018
04-12-2018 12:02
Kertstconcert met Joy for People Gospel Choir 16 december
Joy for People Gospel Choir uit Dokkum bestaat uit een enthousiaste en gedreven groep mensen uit de wijde omgeving van Dokkum. Vanuit de gedeelde Christelijke geloofsovertuiging en grote passie voor muziek, gaat het koor voor een hoge kwaliteit in zowel zang, visuele effecten en muzikale begeleiding.

Joy for People Gospel Choir verzorgt dit jaar een kerstconcert met de titel ‘Een wereld van verschil’
Joy for People staat stil bij de vraag “in wat voor wereld leven we eigenlijk”.
Een wereld waarin het soms lijkt, dat wij als mensen niet meer aan elkaar denken maar onszelf vooropstellen.
Een wereld waarin het soms lijkt, dat wij als mensen ons niet meer verbonden voelen met elkaar maar alleen maar aan onszelf denken. Hoe gaan wij met onze aarde om? Een aarde die ons gegeven is en waar wij liefdevol mee om zouden moeten gaan. Wat voor rol hebben wij daarin en wat heeft de geboorte van ons levend voorbeeld “Jezus” hiermee te maken? Heeft Jezus ons niet voorgedaan hoe wij moeten leven? En waarom maken wij er dan zo’n puinhoop van? Twijfelt u nooit eens aan het verhaal van de kerst? Waar is God als we hem nodig hebben? Toch geeft de geboorte van Jezus ons hoop. Hoop voor de toekomst voor ons en de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat wij achterover kunnen gaan leunen. Wij kunnen wel degelijk een verschil maken. Een wereld van verschil. Het kindje in de kribbe maakt het verschil.

Tijdens het kerstconcert wordt er gecollecteerd, een deel van deze collecte is voor de Masai-gemeenschap in Kiserian, Kenia. Joy for People ondersteund een particulier initiatief van Chris Jacobse en Harmanna Groothof uit Dokkum. Zij hebben bij deze Masai gemeenschap een grote moestuin aan kunnen leggen, inclusief een waterput en pomp, zonnepanelen en irrigatiesysteem. De opbrengst hiervan is prachtig! Dit willen ze graag uitbreiden.
Het andere deel gaat naar een aantal van onze jongere die namens World Servants naar Ghana gaan.
Datum: 16 december
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Hege Stins.
U bent van harte uitgenodigd.
De EZC


IKW Kerstzangdienst met Studio 24 december 2018
04-12-2018 11:58
Kerstzangdienst 24 december 2018.
De collecte is voor het project Bake for Live en onkosten.

Stichting Bake for Life.
Op fersyk fan it IKW stjoer ik hjirby ynformaasje oer de Stichting “Bake for Life” en yn it bisûnder oer it Bissprojekt. Dit is op it moment ús aksjedoel. It is fantastysk, dat jimme ús stypje wolle, alfêst oh sa bedankt!
Ik stjoer fia myn tillefoan noch even twa foto’s troch. Op ien dêrfan is Nico mei in “Biss-bakker”oan it wurk. Op de oare stiet de bakker syn broer, in albino-jonge. Trochdat er jild fertsjinnet mei de bakkerij, kin er ek yn it ûnderhâld fersjen fan dizze jonge. Dy’t fansels net in inkele kâns hat yn in lân as Oeganda. It wie hiel oangripend, om dêr te wêzen, mar wy witte hoe goed as it jild telâne komt!
Mei freonlike groetnis,
Aeltsje de Groot

Voor meer info zie:
Stichting Bake for Life
BISS Bakeries
BISS Start Up
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...