Nieuws
19 mei Peper&Zout clubavond
10-05-2017 22:41
Wij willen ouders en andere gemeente leden uitnodigen om kennis te komen maken met het werk van P&Z. Dat kan niet beter dan op een reguliere clubavond.
Ooit al eens afgevraagd wat uw en onze jongeren doen en meemaken bij Peper&Zout? Kom dan op vrijdag 19 mei en beleef zelf een P&Z avond.
Welkom vanaf 19.30 u. Voor meer info zie:
20170519 Ontdek de schat van Peper.docx
Zonnepanelen 2017
08-05-2017 12:10
De kerk geeft energie, maar geven wij de kerk ook energie? Dat is de vraag. Zoals u allicht weet wordt de dakbedekking van De Hege Stins vanwege de aanwezigheid van asbest dit jaar vervangen. Na deze renovatie wil de werkgroep middels sponsoring 60 zonnepanelen aanbrengen op het dak met de slogan: Asbest eraf, zonnepanelen erop. U zult zich misschien afvragen waarom zonnepanelen?
Nieuwsbrief mei 2017 - Beste Jampotspaarder
29-04-2017 16:34
Voor meer info over Martha van het Jongerendiaconaat:
brief spaarders mei 2017 jampot.doc
26 april 2017 reis naar Debrecen-Hongarije.
27-04-2017 11:47
De groep van PG Stiens uitgezwaaid op weg naar Debrecen. Mooie tijd met elkaar Suzanna Zijlstra, Marijke Leegstra, Jaap Overeem, Ronald Ars, Geja Meijerhof, Hille de Haan, Hanneke Hoekstra en Tom Boorsma.
26 april Lintjesregen 2017
26-04-2017 16:44
Koninklijke Onderscheiding voor Gerrit Exoo
Op 26 april 2017 heeft burgemeester drs. J.R.A. Boertjens in De Skalm aan ons gemeentelid Gerrit Exoo de versierselen uitgereikt behorende bij de Koninklijke Onderscheiding die hem is toegekend : lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerrit kreeg deze onderscheiding voor de vele functies die hij in de loop der jaren jaar heeft bekleed binnen de vroegere Gereformeerde Kerk en later de Protestantse Gemeente te Stiens, voor 20 jaar vrijwilligerswerk bi j It Skilhiem (samen met zijn vrouw Alie), 12 jaar bij It Fryske Gea (onderhoud historische eendenkooi) en vijf jaar bij de plaatselijke Voedselbank .
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...