Nieuws
Quilts van Jelly Sloot-Nicolay
08-06-2018 17:57
Yn it ramt fan Ljouwert kulturele haadstêd:
Dizze simmer exposear ik mei al myn quilts, in oersichttentoanstelling, yn é “Hege Stins. Ik bin dêr sels fanôf 14 juli oant en mei 31 augustus op freed en sneon fan 10.30 oant 17.00 oere. Op freed17/8 en sneon 18/8 2018 demonstraasje: wurkje mei stempels en screens. Der binne ek quilts te keap.
Hjirby myn allerearste quilt.
Jelly Sloot-Nicolay
Privacy Statement PG Stiens
01-06-2018 21:39
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan is voor onze gemeente een Privacy Statement opgesteld. In bijgaande document kunt u hierover meer lezen.
Het scribaat.
Ook onder Organisatie - Bestuur Kerkelijke Gemeente kunt u dit document vinden.
Privacy Statement PG Stiens 25 mei 2018
Bazaar/rommelmarkt 8 september 2018
29-05-2018 15:34
Inzameling goederen voor de bazaar/rommelmarkt op 8 september 2018.
Om de bazaar/rommelmarkt ook dit jaar tot een succes te maken doen wij een beroep op u. Het is nu de periode dat velen hun overbodige spullen de deur uit willen doen. Graag herinneren wij u er aan dat wij veel van deze nog nette spullen goed kunnen gebruiken voor onze ‘rommelmarkt’. Boeken, platen, dvd’s en cd’s zijn ook van harte welkom. En misschien heeft u in de kast of op zolder ook nog nieuwe ongebruikte spulletjes staan uit een kerstpakket of van een miskoop, dan hebben wij daar ook belangstelling voor.
Net als alle andere jaren houden we deze bazaar/rommelmarkt niet zomaar. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar het Aanloophuis in Leeuwarden. Een ander deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor “de Talantgroep” om activiteiten te organiseren.

Op zaterdag 7 juli en 25 augustus tussen 10 en 12 uur staan we weer klaar om uw spullen voor de rommelmarkt in ontvangst te nemen op het adres: J. Hemeltjen, Harnsterdyk 8 (voor Doniastate linksaf).

Een vriendelijk, doch dringend verzoek om geen echte rommel te brengen. Koelkasten, wasmachines en meubels kunnen wij helaas niet gebruiken.
Top 2000 dienst 27 mei DHS
25-05-2018 09:00
Top 2000 dienst 27 mei in De Hege Stins.

Voor het derde achtereenvolgende jaar brengen dominee Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een avondvullend programma voor een kerkdienst. Nu met het thema “Welcome to the hotel”. De songs van de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van de radio. Bijvoorbeeld liedjes als Another Brick in the Wall van Pink Floyd, Hotel California van de Eagles en The Alan Parsons Project krijgen en andere/diepere lading in deze dienst. Dit alles verbonden met lezingen uit de Bijbel en vervlochten in een actuele preek. Het resultaat is verrassend.

De Hege Stins
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
27 mei 19.30 uur
Toegang is vrij (er wordt gecollecteerd)
U bent van harte uitgenodigd
De Evangelisatie en zendingscommissie Stiens
Yvonne goes Uganda
23-05-2018 11:24
Beste sponsor en/of belangstellende,
Op 6 mei jl. heeft Yvonne van Meeuwen een informatieavond gehouden voor sponsors en belangstellenden. Daarin heeft ze verteld over haar toekomstplannen voor haar werk in Oeganda. Via dit bericht willen we je hierover informeren.
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...