Nieuws
26 april 2017 reis naar Debrecen-Hongarije.
27-04-2017 11:47
De groep van PG Stiens uitgezwaaid op weg naar Debrecen. Mooie tijd met elkaar Suzanna Zijlstra, Marijke Leegstra, Jaap Overeem, Ronald Ars, Geja Meijerhof, Hille de Haan, Hanneke Hoekstra en Tom Boorsma.
26 april Lintjesregen 2017
26-04-2017 16:44
Koninklijke Onderscheiding voor Gerrit Exoo
Op 26 april 2017 heeft burgemeester drs. J.R.A. Boertjens in De Skalm aan ons gemeentelid Gerrit Exoo de versierselen uitgereikt behorende bij de Koninklijke Onderscheiding die hem is toegekend : lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerrit kreeg deze onderscheiding voor de vele functies die hij in de loop der jaren jaar heeft bekleed binnen de vroegere Gereformeerde Kerk en later de Protestantse Gemeente te Stiens, voor 20 jaar vrijwilligerswerk bi j It Skilhiem (samen met zijn vrouw Alie), 12 jaar bij It Fryske Gea (onderhoud historische eendenkooi) en vijf jaar bij de plaatselijke Voedselbank .
Mei actie 2017
24-04-2017 10:15
De Diaconieën van de Protestantse Gemeente te Stiens en Britsum-Jelsum-Cornjum gaan nog één keer samenwerken met betrekking tot het vakantie-extraatje.
Dit extraatje van € 100,00 in de maand mei is bestemd voor mensen met een inkomen volgens de participatiewet in de gemeente Leeuwarderadeel. De actie echter betekent een forse aanslag op het budget van de diaconieën en daarom is er besloten om hier vanaf volgend jaar niet meer mee door te gaan. Ook bestaat onze burgerlijke gemeente volgend jaar niet meer. Dus:
Mocht u als inwoner van Leeuwarderadeel dit initiatief nog één keer willen steunen dan kunt u een financiële bijdrage overmaken op rekening NL54 RABO 0395 4773 95 van de Diaconie PG Stiens onder vermelding van “mei actie 2017”.
APP PG Stiens 19 april 2017
19-04-2017 10:49
Hier APP details:


23 april DHS 19.00 - 20.30 uur
18-04-2017 21:29
Kom jij ook op de Open Worship avond?!
Rise nodigt u en jou uit bij de tweede Open Worship avond. We willen graag samen met jullie weer God aanbidden en over Hem leren. Thema van de dienst is ‘Live like I’m not scared’ (Een leven zonder angst). Op een ontspannen avond willen we samen met onze spreker en eigen jeugdband dichter bij God komen. We starten met muziek vanaf 19:00 uur en er zal continu mogelijkheid tot inloop zijn. Jij kan zelf dus het moment bepalen waarop jij er kan zijn, te laat voor de begintijd bestaat dus niet.
Jesmar Jonker is de spreker van de avond, mis hem niet!
Datum: 23 april
Inloop vanaf 19.00 – 20.30 u.
Welkom in De Hege Stins!
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...