Nieuws
Flyer Palmpasen 24 maart 2024
19-03-2024 17:20
Net zoals elk jaar vieren wij ook dit jaar palmpasen en dat doen wij op 24 maart.
Palmpasen is een feestelijke dag, er wordt stil gestaan bij de intocht van Jezus waar hij als koning wordt binnen gehaald in Jeruzalem.
Tijdens de dienst staan wij samen met de kinderen stil bij het verhaal van palmpasen en de symboliek van de voorwerpen, die aan het kruis komen te hangen.
Het verzoek is om zelf een kruis van huis mee te nemen en bij voorkeur al leuk versierd met crepe papier of leuke gekleurde lintjes. Tijdens de dienst wordt voor de rest gezorgd.
Na de dienst vertrekken wij in optocht naar een van de zorglocaties in Stiens en dit jaar gaan wij naar Alliade, Ieleane 10. In optocht zullen we een rondje maken langs de woonhuizen en daarna ontmoeten gemeenteleden en bewoners elkaar in de kantine, waar een lekker kopje koffie, thee en limonade op ons staat te wachten. Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen heerlijk spelen in de sportruimte, die naast de kantine zit.
Wij hopen jullie te mogen ontmoeten aankomende zondag. Samen maken wij er weer een mooie dag van.
Een lieve warme groet, namens de kindernevendienst,
Chantal Osinga
Kerkdienst 17-03-2024
17-03-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 17 maart 2024 vanuit De Hege Stins.

Peper en Zout Pesach Maaltijd 27 maart
14-03-2024 12:10
Kerkdienst 10-03-2024
10-03-2024 09:15
Dit is de kerkdienst van 10 maart 2024 vanuit De Hege Stins.

Inwonersbijeenkomsten
07-03-2024 12:25
PG Stiens participeert in inwonersbijeenkomsten
In maart vinden er drie bewonersbijeenkomsten plaats, georganiseerd door het samenwerkingsverband Amaryllis, Nije Skalm, Buurtbewoners, Woonzorg Friesland en de PG Stiens.
Deze bijeenkomsten richten zich op de thema's, cultuur, leefbaarheid en ontmoeten & verbinden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek met bewoners om hun wensen en ideeën te bespreken..
De tafel genaamd 'ontmoeting & verbinding' is geïnitieerd door de PG Stiens en sluit aan op het initiatief van de ‘Tsjerke is Iepen’, dat tot doel heeft ontmoeting en verbinding te bevorderen met alle inwoners uit ons dorp. Voor data en tijdstippen zie flyer.
Wolkom!
Petra Bollen
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...