Nieuws
Bomen rond de Sint Vitus
03-11-2022 17:40
Bomen rond het kerkhof
Maandag 7 november zal er gestart worden met het snoeien en inkorten van de bomenrijen rond het kerkhof bij de Sint Vituskerk. De voorbereidingen begonnen in 2017 en nu is de financiering van de snoeibeurt rond en ook de natuur staat het toe. Om 9 uur wordt de officiële start gegeven door Evert Stellingwerf, wethouder van de gemeente Leeuwarden. We verwachten dat we hiermee voor de komende jaren gezonde bomen rond het kerkhof hebben.
College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans
03-11-2022 17:37
Kerkbalans onderzocht
De Protestantse Kerk Nederland wil graag peilen hoe de kerkleden denken over de inzet van de kerkelijke gemeentes, vooral in relatie tot de Actie Kerkbalans. Ook wij doen al een aantal jaren mee met deze actie. Aan bezoekers van ruim 2000 kerken wordt gevraagd wat zij vinden van de rol van de kerk in tijden van crisis en of zij bereid zijn het werk financieel (meer) te steunen. Wij ondervinden ook de gevolgen van de huidige omstandigheden, denk alleen al aan de energieprijzen.
U kunt meedoen aan het onderzoek via: www.gevenaandekerk.nl

Van harte aanbevolen door het College van Kerkrentmeesters
Leonard Cohen-dienst
30-10-2022 19:30
Dit is de Leonard Cohen-dienst van zondag 30 oktober 2022.

Kerkdienst - Week 43
30-10-2022 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 30 oktober 2022.

Sint Vitus
26-10-2022 16:10


Bomen rond de Sint Vitus.
Rond de tijd dat deze Twaklank uitkomt zullen de bomenrijen een uitgebreide snoeibeurt krijgen. U bent of wordt daarvan via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Kerkhof
De vorige keer vermeldden wij dat er een mogelijkheid bestaat om graven te reserveren. U kunt dat bij de beheerder van het kerkhof (kerkhof@pgstiens.nl) aangeven als u daarvoor belangstelling hebt. Wel gelden daarvoor de normale tarieven. Dus vanaf het moment dat u een graf reserveert betaalt u jaarlijkse kosten. De kosten van de reserveren en begraven staan in het reglement van de begraafplaats. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om het reglement op kleine onderdelen aan te passen. Ook de tarievenlijst is meer in overeenstemming gebracht met de kosten van begraven en het onderhouden van het kerkhof. Het College heeft het reglement vastgesteld en die gaat in per 1 januari 2023.

Inrichting van de kerk
Het is een tijdje stil geweest rond de voortgang van de voorbereiding van de verbouw van het interieur. Dat heeft te maken met de vergunning die we moeten krijgen om het interieur te mogen aanpassen. Naast de gemeente Leeuwarden is dat ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij zien toe op een historisch verantwoorde verbouwing. Beide instanties hebben de afgelopen maanden op de tekeningen gestudeerd. We hebben nu vernomen dat zeer binnenkort het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden een besluit zal nemen. Zodra deze binnen is kan de architect verder met de voorbereiding voor de daadwerkelijke verbouw. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer met het werk zal worden begonnen. We houden u op de hoogte!
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...