Nieuws
Kerkdienst - Week 29
25-07-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 25 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Kerkdienst - Week 28
18-07-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van 18 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Interieur Sint Vituskerk
16-07-2021 17:05
In de Huis aan huis van Leeuwarden kunt u binnenkort lezen dat bij de gemeente Leeuwarden aanvraag voor een vergunning ‘verbouw interieur Sint Vitus’ is binnengekomen. Deze aanvraag, die omwille van de tijd nu wordt ingediend, gaat over enkele bouwkundige wijzigingen aan het interieur van de kerk, onder andere de vloer. Het gaat uitdrukkelijk niet om de herenbanken, preekstoel en het orgel, die blijven deel uitmaken van het interieur.
De kerkenraad neemt pas later het besluit over het veranderen van het interieur van de monumentale kerk nadat de gemeente actief bij de plannen is betrokken
Kerkdienst - Week 27
11-07-2021 09:30
Dit is een deel van de kerkdienst van 11 juli 2021.


U kunt op het logo van YouTube klikken om de video daar in volledig scherm te bekijken.
Vacatures kerkenraad
08-07-2021 09:42
Wij hebben er zin in! U toch ook?

We hebben zin om in het komende seizoen elkaar weer vaker te kunnen ontmoeten en met elkaar bezig te zijn met gemeenteopbouw. Natuurlijk, de Coronacrisis is nog niet voorbij, maar er zijn meer mogelijkheden om als gemeente samen bezig te zijn. Het ziet ernaar uit dat er het komende seizoen een enthousiaste predikant aan de slag zal gaan binnen onze gemeente die vol plannen zit die erop wachten om te worden uitgevoerd. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. U laat de kans toch niet lopen om uw steentje bij te dragen, gezellig met elkaar bezig te zijn met het bedenken en organiseren van activiteiten en een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente? U kunt zich aanmelden voor diverse functies binnen de Kerkenraad, dus er is vast iets wat bij uw mogelijkheden en talenten past. We zijn op zoek naar 1 ouderling-scriba, 2 pastoraat-ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 diaken-secretaris, 1 diaken en 1 kerkrentmeester.
Wilt u zich beschikbaar stellen voor een functie of hebt u behoefte aan meer informatie?
Bel of mail dan naar:
Martin Jansen Klomp, telefoon 06-53186857
Age Bos, telefoon 058-2574538
Mail: Protected email address

Namens de Kerkenraad, Age Bos, scribaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...