Nieuws
Koster gevraagd 2021
16-12-2021 16:26
Onze koster Arma Regeling heeft per 1 januari 2022 een nieuwe baan als conciërge op het Gomarus College te Leeuwarden. Dat is fijn voor haar en wij wensen haar alle goeds voor de toekomst! Daarnaast willen we Arma bedanken voor het enthousiasme waarmee ze het kosterschap vormgaf en als een spin in het web samenwerkte met collega’s, diverse vrijwilligers en bezoekers.

Ons kostersteam heeft op korte termijn een nieuwe koster nodig.
De vacature is voor 8 uren per week. Protestantse Gemeente te Stiens zoekt een koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.
Kerstpakketten 2021
16-12-2021 16:23
WIJZIGING INLEVEREN PRODUCTEN VOOR DE KERSTPAKKETTEN

Op woensdag 22 december kunt u uw producten inleveren in De Hege Stins op een aangepaste tijd, dit door de Corona maatregelen. De nieuwe tijd is: 15.00 – 17.00 uur (het was 17.00 – 19.00 uur).

Wellicht ten overvloede: op donderdag 23 december blijft het tijdvak 15.00 – 16.00 uur.

College van Diakenen
Kerstpakketten 2021
14-12-2021 12:24
De diaconie van de PG Stiens doet een beroep op u

De Diaconie van de Protestantse Gemeente organiseert weer de kerstpakkettenactie voor de minima. Dit is een mooi project en elk jaar rekenen ca. 60 personen op zo’n mooi pakket.

U kunt ons op twee manieren steunen:

1. Op woensdag 22 december 2021 van 17.00 t/m 19.00 uur en op donderdag 23 december 2021 van 15.00 t/m 16.00 uur kunt u allerlei producten, die meestal in een kerstpakket zitten, brengen naar het kerkelijk centrum De Hege Stins aan de Gysbert Japicxstraat 4. Denk bijvoorbeeld aan: kerststollen, pakken en/of flessen van diverse sappen, chocolademelk, wijn, snoepgoed, chocolaatjes, koekjes, houdbare kaasjes, toastjes, chips, pinda’s, ragout, worst etc. Vervolgens maken de diakenen daar een prachtig kerstpakket van. Wilt u a.u.b. de houdbaarheidsdatum controleren voordat u uw spullen inlevert.

2. U kunt ons ook geldelijk ondersteunen door een bijdrage over te maken op rekening NL54 RABO 0395 4773 95 van de Diaconie PG Stiens onder vermelding van “kerstpakkettenactie 2021”.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Het College van Diakenen
Kerkdienst - Week 49
12-12-2021 09:30
Dit is de kerkdienst van zondag 12 december 2021.

Video bij emeritaat ds. Douwe Visser
07-12-2021 11:54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...